Warsztaty prawnicze dla licealistów 2023
19 Grudnia

Narkotyki a Prawo - świadome i odpowiedzialne decyzje- warsztaty Studenckiej Poradni Prawnej dla licealistów

Zapraszamy na cykl spotkań składający się z 4 wykładów prowadzonych przez studentów prawa Akademii Leona Koźmińskiego, działających w Studenckiej Poradni Prawnej. Zajęcia będą odbywać się w formule hybrydowej, tj. stacjonarnie w Koźmińskim oraz online dla osób spoza Warszawy. Spotkania odbywają się we wtorki o godzinie 18:00.

Uczniom przybliżona zostanie problematyka z zakresu prawa i postępowania karnego, prawa cywilnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa medycznego pod kątem karnym. Warsztaty mają na celu szerzenie świadomości prawnej wśród uczniów szkół ponadpodstawowych.  

WARSZTAT NR 4

Narkotyki a Prawo - świadome i odpowiedzialne decyzje

 

Podczas warsztatu omówione zostaną konsekwencje prawne związane z używaniem narkotyków, a także, jak widziane w świetle prawa są kwestie posiadania, handlu czy spożywania substancji psychoaktywnych. Wskażemy możliwe sankcje, takie jak kary więzienia, grzywny i wpis do rejestru karnego. Dzięki temu warsztatowi zdobędziesz wiedzę na temat ryzyka prawnego związanego z narkotykami, aby podejmować świadome i odpowiedzialne decyzje.

Zajęcia odbywają się 19.12.2023 o godz. 18:00 - 19.00

ZAPISZ SIĘ

Zapisy na pozostałe zajęcia z cyklu