Harmonizacja podatku VAT w UE
28 Września
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Harmonizacja podatku VAT w Unii Europejskiej - teraźniejszość i przyszłość"

Zakład Prawa Finansowego Podatkowego i Centrum Badań nad VAT-em Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, we współpracy z Mazowieckim Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych, serdecznie zapraszają na międzynarodową konferencję naukową Harmonizacja podatku VAT w Unii Europejskiej – teraźniejszość i przyszłość.

Konferencja została dofinansowana z programu Doskonała nauka Ministra Edukacji i Nauki, jak również ze środków Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Prawidłowe działanie wspólnego rynku jest podstawowym warunkiem funkcjonowania Unii Europejskiej. Jednym z koniecznych elementów działania wspólnego rynku jest zharmonizowany system podatku VAT, który przy zachowaniu podstawowych zasad dotyczących tego podatku, tj. zasady powszechności, neutralności i proporcjonalności powinien zapewnić nie tylko swobodny i konkurencyjny przepływ towarów i usług pomiędzy Państwami Członkowskimi, ale również powinien być gwarancją wpływów z tego podatku nie tylko dla budżetów Państw Członkowskich, ale również dla budżetu Unii Europejskiej. 

Wyzwania w zakresie harmonizacji systemu VAT w Unii Europejskiej są nie tylko wyzwaniem o charakterze legislacyjnym czy też politycznym ale stanowią również znakomitą platformę do przeanalizowania poglądów nauki, doktryny i praktyki poszczególnych Państw Członkowskich w tym zakresie. Planowana konferencja, dzięki uczestnictwu nie tylko w roli uczestników, ale również prelegentów wybitnych pracowników naukowych uczelni europejskich z całą pewnością pozwoli na wymianę poglądów nauki i doktryny na proces harmonizacji systemu VAT. Udział przedstawicieli sądownictwa oraz praktyków dodatkowo przyczyni się do wymiany poglądów, ale również określenia roli jaką w procesie harmonizacji odgrywa orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz jak rola ta wyglądać będzie w systemie definitywnym podatku VAT.

Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniach 28-29 września 2021 r. w trybie hybrydowym. 

Więcej informacji o wydarzeniu oraz rejestracja
Więcej informacji
alk
Konferencje
Wanda Widziszewska