Logistyka w zarządzaniu, logistyka studia podyplomowe, studia logistyczne warszawa
03 Lutego
Logistyka - dzień otwarty

Zapraszamy na zajęcia online z ekspertami z Amazon i EY, które odbędą się w ramach dnia otwartego dla kandydatów na studia magisterskie i podyplomowe z obszaru logistyki.

Kiedy: środa, 3 lutego 2021 r., godz. 17.30 Formuła online

Partnerzy wydarzenia:

cscmp_amazon_optibuy

Podczas naszego spotkania w bezpiecznej, wirtualnej przestrzeni: •    zaprezentujemy podyplomowe studia z obszaru logistyki i łańcuchów dostaw •    zaprosimy Państwa na zajęcia „W jaki sposób organizacje mogą tworzyć przewagę konkurencyjną, zapewniając zrównoważone łańcuchy dostaw” oraz "Nowoczesne rozwiązania logistyczne na przykładzie Firmy Amazon" •    będzie można porozmawiać z kierownikami i opiekunami studiów

Będą z nami: •    prof. Sebastian Jarzębowski, opiekun merytoryczny studiów MBA Logistyka i łańcuchy dostaw oraz zakresu Logistics & Supply Chain Management na studiach II stopnia Master in Management •    prof. Mirosław Antonowicz, opiekun merytoryczny studiów Logistyka w zarządzaniu, Zarządzanie zakupami oraz studiów II stopnia zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw •    Przedstawiciele partnerów naszych studiów, tj. Amazon, Ernst&Young (EY) oraz OptiBuy.

Będą z nami również wiodący wykładowcy:

  • Michael Bourlakis, Cranfield School of Management
  • Tomasz Sączek, IPP Pooling
  • Tomasz Gonsior, OptiBuy
Wypełnij formularz
Zapisz się
Plan spotkania
17.30
Powitanie
17.40
Zajęcia merytoryczne "Nowoczesne rozwiązania logistyczne na przykładzie Firmy Amazon", Cezary Pieczetowski, Amazon
18.00
Zajęcia merytoryczne „W jaki sposób organizacje mogą tworzyć przewagę konkurencyjną, zapewniając zrównoważone łańcuchy dostaw”, Igor Siedlarski, Supply Chain & Operations, EY
18.20
Wystąpienie kierownika merytorycznego i przedstawienie programu studiów podyplomowych i MBA. Sesja pytań i odpowiedzi.
Nasi eksperci
Igor Siedlarski
Igor Siedlarski

Ekspert w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw oraz kapitału obrotowego. Przeprowadził szereg projektów optymalizacyjnych i integracyjnych w Europie, Azji i Ameryce Północnej dla spółek Fortune 500. Nadzorował  piątą największą fuzję na świecie, pełniąc rolę menedżera odpowiedzialnego za procesy zarządzania łańcuchem dostaw i finansów. Za ten projekt otrzymał od EY nagrodę: “1st Prize in Region: Driving the exceptional client service”.

Absolwent Programu CEMS MIM (Universita Commerciale L. Bocconi), stypendysta Singapore Management University, posiada certyfikaty PMP, Prince2 Practitioner, Scrum Master i CIMA GBS.

 

Cezary Pieczętowski
Cezary Pieczętowski

Logistyka, szczególnie w obszarze e-commerce, od lat rozwija się w bardzo szybkim tempie. Jest to również bardzo zmienne środowisko, zależne niemalże całkowicie od charakterystyki zamówień klientów w ciągu roku. W obecnych czasach szczególnie ważne są umiejętnosci analizy dużych zestawów danych (Big Data), jak również budowania modeli, które wspomogą menedżerów w podjęciu odpowiednich decyzji. Oba te obszary rozwiniecie w czasie zajęć na Akademii Leona Koźmińskiego. Będziecie budować model zatrudnienia pracowników dla nowo otwieranego centrum logistycznego. Poznacie również jedno z wiodących narzędzi Business Intelligence (BI) i z sukcesem podejmiecie decyzje na podstawie baz danych z milionami wierszy.

Do zobaczenia na zajęciach!!!

prof. ALK dr hab. Sebastian Jarzębowski

Profesor w Katedrze Ekonomii, Dyrektor Logistics & SCM Center w Akademii Leona Koźmińskiego, Dyrektor Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) w Polsce oraz Research Fellow w Supply Chain Risk and Resilience Research (SCR3) Institute, University of Missouri–St. Louis.

Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz projektów z zakresu technologii informacyjnych w logistyce, modelowania procesów biznesowych oraz zarządzania łańcuchami dostaw. Jego działalność naukowo-badawcza koncentruje się na efektywności gospodarowania przedsiębiorstw, zarządzaniu łańcuchami dostaw oraz logistyce.  

Autor kilkudziesięciu publikacji, w tym zagranicznych. Wielokrotnie gościł na uniwersytetach w Australii, Austrii, Francji, Niemczech oraz USA. Visiting Professor w Fisher College of Business, Ohio State University, USA oraz na Uniwersytecie w Bonn. Stypendysta Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), Fundacji Schaumanna i innych. Koordynator ponad 20 krajowych i międzynarodowych projektów badawczo-rozwojowych i biznesowych, realizowanych w ramach programów takich jak Horyzont 2020, Interreg, POWER, POKL, RPO, FP7, NCN, NCBiR - z zakresu logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw, a zwłaszcza dotyczących integracji łańcucha dostaw, cyfrowej transformacji i zarządzania zakupami.   

prof. ALK dr Mirosław Antonowicz

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, certyfikowany „Senior Logistics” European Logistics Asociates Bruksela, certyfikowany - Chartered Fellow (FCILT) -The Chartered Institute of Logistics and Transport UK. Trener Biznesu. Pracownik Naukowy Akademii Leona Koźmińskiego, Dyrektor Centrum Naukowo-Biznesowego (LPC) w zakresie logistyki , transportu i zakupów. Wieloletni menedżer sektora transportu, były wiceprezes UTK, członek rad nadzorczych spółek kapitałowych. Członek Polskiego Towarzystwa Logistycznego, Członek Stowarzyszenia Menedżerów i Ekspertów Transportu Szynowego w KIG. Obecnie Członek Zarządu PKP S.A, Wiceprzewodniczący RN PKP CARGO LOGISTICS, przewodniczący RN PKP LHS, członek Rady Naukowej Instytutu Kolejnictwa, członek Rady ds. Transportu Kolejowego przy Prezesie UTK. Autor i współautor  wielu ekspertyz i analiz, koncepcji doradczych, programów restrukturyzacyjnych funkcji działów i całych organizacji, a także artykułów naukowych.

Koordynator spotkania
Małgorzata Cybulska