lepsze prawo
18 Maja

Lepsze Prawo? Porządkowanie z pomocą metadanych.

Zestaw metadanych, umożliwiający semantyczny opis informacji zawartych w tekstach prawnych ułatwia wyszukiwanie i zrozumienie przepisów, a nawet może upraszczać ich przygotowanie (prace legislacyjne).

W Unii Europejskiej opracowano dwa zestawy takich metadanych. Rada UE zaleciła w 2012 roku stosowanie europejskiego identyfikatora prawodawstwa (European Legislation Identifier – ELI), a w roku 2011 europejskiej sygnatury orzecznictwa (European Case Law Identifier — ECLI) oraz minimalnego zestawu znormalizowanych metadanych orzecznictwa. Uporządkowanie opisu danych w bazach zapewnia szybki dostęp do pożądanej informacji. W połączeniu z technikami sztucznej inteligencji będzie sprzyjać wdrożeniu nowego rodzaju usług prawniczych, wykraczających poza redagowanie standardowych dokumentów i ich klasyfikowanie.

Webinar ALK pozwoli zrozumieć, w którym miejscu tego procesu jest Unia i Polska. Udział jest otwarty, ale wymaga rejestracji.

Program webinaru:

  • Powitanie: dr hab. Agnieszka Grzelak, prof. ALK
  • Nicolas Breczewski, DG JUST, Komisja Europejska, Plany Komisji w zakresie upowszechnienia ECLI w Unii i jej państwach członkowskich
  • Monika Mazur, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Instytucje unijne w procesie wdrażania ELI, plany na przyszłość
  • Jarosław Deminet, Wdrożenie ELI w Polsce, stan obecny i plany na przyszłość
  • Maciej Lewandowski, Wdrożenie ECLI w Polsce, historia, wyzwania, plany
  • Pytania i dyskusja

Kilka słów o prowadzących:

Nicolas Breczewski, prawnik, z wieloletnią praktywką w kancelariach m.in. Garrigues oraz ERNST&YOUNG oraz – od 2005 r. - w Komisji Europejskiej

Monika Mazur, prawnik, urzędnik służby unijnej; absolwentka WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od początku kariery zawodowej związana z dziedzina informatyki prawniczej (2004-2010 pracownik Wydawnictwa Prawniczego LexisNexis; 2010-2021 pracownik Dyrekcji Badan i Dokumentacji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej). Od 2021, pracownik Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.

Jarosław Deminet, dr informatyki, absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1990 r. związany z informatyzacją administracji publicznej. Od 2010 r. pracownik Rządowego Centrum Legislacji, w latach 2010-2016 dyrektor departamentu wydającego dzienniki urzędowe. Od 2019 r. członek grup roboczych ds. ELI w Polsce i przy instytucjach europejskich.

Maciej Lewandowski, urzędnik służby cywilnej, uczestnik negocjacji akcesyjnych oraz przedstawiciel Polski w grupach roboczych Rady UE, gremiach Rady Europy, OECD, HCCH i NZ. Podczas przewodnictwa Polski w Radzie UE przewodniczący grupy prawa cywilnego (sprawy ogólne).

Udział w webinarze wymaga wcześniejszej rejestracji
Formularz zgłoszeniowy