Digital Health
04 Września

Koźmiński Zdrowie - dzień otwarty

Czy jesteście gotowi, aby zmierzyć się z wyzwaniami sektora zdrowia w czasach VUCA? Jakie narzędzia są kluczowe dla liderów w dynamicznie zmieniającej się branży zdrowotnej?

Przedstawiamy Koźmiński Zdrowie - studia podyplomowe skrojone na miarę nowoczesnych realiów. To unikalna oferta edukacyjna, która łączy innowacyjność z praktycznym podejściem biznesowym. Programy zostały zaprojektowane, aby dostarczyć wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania i przywództwa w ochronie zdrowia.

Koźmiński Zdrowie to nie tylko teoria, ale przede wszystkim praktyczne warsztaty i projekty realizowane przez doświadczonych praktyków. Nasze studia pomogą Ci rozwinąć kompetencje w zarządzaniu strategicznym, ekonomii zdrowia, prawie medycznym, badaniach klinicznych oraz innych kluczowych obszarach. Zapewniamy narzędzia niezbędne do efektywnego reagowania na zmienne i nieprzewidywalne warunki rynkowe, przygotowując liderów zdolnych kształtować przyszłość ochrony zdrowia.

Zapraszamy na Dzień Otwarty, gdzie możesz osobiście spotkać naszych wykładowców i dowiedzieć się więcej o programach Koźmiński Zdrowie . Dołącz do nas, aby stać się liderem, na którego czeka przyszłość zdrowia!

Kiedy: 04 września 2024, godz. 17:00 Gdzie: MS Teams Zapisz się, aby otrzymać link do spotkania  

Oferta prezentowana podczas spotkania obejmie kierunki studiów:

  • MBA Zdrowie
  • Menedżer Zdrowia Przyszłości
  • Prawo Farmaceutyczne dla Biznesu
  • Prowadzenie i Monitorowanie Badań Klinicznych
  • Rynek Wyrobów i Technologii Medycznych

 

Nasi eksperci

MBA lek. Łukasz Więch

Wizjoner ochrony zdrowia. Lider studiów w tej dziedzinie w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ekspert w zakresie badań klinicznych, zarządzania opieką zdrowotną, negocjacji. Nauczyciel akademicki posiadający ponad 10-letnie doświadczenie. Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku Kozminski MBA dla kadry medycznej oraz Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Lekarz – specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego. Doświadczony menedżer prowadzący duże zespoły w ramach struktury matrycowej. Edukator z pasją i doświadczeniem. Asystent naukowy w ALK, pracujący nad zagadnieniami z dziedziny użycia gier i symulacji i edukacji w zarządzaniu w ochronie zdrowia.

Zainteresowany tworzeniem innowacyjnych rozwiązań biznesowych i partnerstw zgodnie z filozofią win-win. Rozwija się w zakresie tworzenia koncepcji wspierających liderów w opiece zdrowotnej – coaching, mentoring, skuteczne przywództwo, zarządzanie organizacją, zarządzanie zmianą i inne. Inspiruje go skuteczne, holistyczne zarządzanie opieką zdrowotną, które uwzględnia zarówno procesy, zasoby materialne, jak i ludzi w organizacji – pracowników i pacjentów.

dr Anna Banaszewska

Doktor nauk prawnych, radca prawny, ekonomista, farmaceuta.
Ekspert w zakresie prawa farmaceutycznego i medycznego.
Udziela pomocy prawnej w Polsce i za granicą w zakresie badań klinicznych, wytwarzania, dopuszczania do obrotu, refundacji oraz obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, a także kosmetyków i środków żywieniowych. 
Doradza w zakresie zamówień publicznych i reprezentuje klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą w przedmiocie zamówień na dostawy leków i wyrobów medycznych oraz usług medycyny pracy. 
Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych przed Szwajcarską Izbą Arbitrażową (SCAI) oraz przed Międzynarodową Izbą Handlową (ICC).
Uczestniczy jako ekspert w konsultacjach społecznych dotyczących aktów prawnych z dziedziny life sciences. 
Prelegentka wielu konferencji i seminariów z zakresu prawa farmaceutycznego i medycznego, a także prawa zamówień publicznych.
W 2000 roku ukończyła Akademię Medyczną na kierunku farmacja Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego z tytułem magistra, w 2002 roku ukończyła kierunek ekonomia i zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, a w 2012 roku obroniła pracę na Executive MBA w Akademii Leona Koźmińskiego.  
W codziennej praktyce łączy ekspertyzę prawną z wieloletnim doświadczeniem w pracy na stanowiskach zarządczych działów sprzedaży i marketingu spółek farmaceutycznych i medycznych (Boehringer Ingelheim, Eli Lilly, Roche Polska, Medicus).
Świadczy pomoc prawną pro bono w sprawach wykluczenia społecznego, w tym pacjentów osadzonych w aresztach śledczych i zakładach karnych oraz w ramach pomocy prawnej z urzędu w sprawach gospodarczych i z zakresu prawa pracy. Otrzymała pierwsze wyróżnienie w konkursie Prawnik Pro Bono 2020 Rzeczpospolitej.

Jolanta Sobierańska-Grenda

Prezes Zarządu Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w Gdyni

Jestem prawnikiem z doświadczeniem menedżerskim w zakresie zarządzania dużymi podmiotami medycznymi oraz umiejętnością negocjowania i dogadywania porozumień zarówno po stronie społecznej, jak i instytucjonalnej.

Doktorantka Wydziału Zarządzania (Katedra Ekonometrii) Uniwersytetu Gdańskiego, Absolwentka MBA dla Kadry Medycznej Akademia Leona Koźmińskiego oraz Advanced Management Program Akademia Leona Koźmińskiego. Ukończyła Szkołę Muzyczną I stopnia w klasie fortepianu, Aplikację radcowską, Studium Wyceny Nieruchomości, Studium Pedagogiczne, Studium Prawa Europejskiego, Kurs do Rad Nadzorczych.

W latach 2006-2020 zrestrukturyzowałam, przekształciłam i oddłużyłam około 30 szpitali na terenie całej Polski.
Od 2017 roku członek zarządu i Prezes Szpitali Pomorskich Sp. z o.o.

Zrestrukturyzowałam 4 szpitale (w Wejherowie, Gdańsku oraz dwa w Gdyni) najpierw przekształcając w spółki prawa handlowego, a następnie konsolidując w jeden spójnie działający organizm.
Gdy zaczynałam pracę w Spółce w 2017 r. , Szpitale Pomorskie rozpoczynały swoją działalność ze stratą na poziomie 9 mln zł. Podjęte przeze mnie działania zarządcze sprawiły, że rok 2023 zakończył się 70 mln zł zysku brutto oraz ogromnymi zmianami na poziomie inwestycji i świadczenia usług.

Posiadam ponad 15 letnie doświadczenie jako pracownik samorządowy na stanowiskach zarządzających, początkowo szczebla powiatowego - Sekretarz Powiatu Malborskiego oraz wojewódzkiego - Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. W ramach wykonywanych obowiązków między innymi byłam odpowiedzialna za nadzór nad podmiotami leczniczymi, dla których podmiotami tworzącymi są samorządy terytorialne.

Jako jedyna kobieta w Polsce na taką skalę odpowiadałam za konsolidację i restrukturyzację szpitali. Do podejmowanych działań restrukturyzacyjnych należało szereg zadań związanych z konsolidacją zarówno w ramach jednego właściciela, jak i pomiędzy szpitalami marszałkowskimi i powiatowymi oraz Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Przeprowadziłam kilkanaście przekształceń szpitali w spółki prawa handlowego wraz z uzyskiwaniem wsparcia finansowego z Ministerstwa Zdrowia w ramach programów rządowych.

Wcześniej pracowałam w Kancelarii Radcy Prawnego zajmującej się przede wszystkim doradztwem
w procesie przekształcania i restrukturyzacji szpitali, zarówno w ramach rządowego programu pod nazwą "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia" tzw. Planu „B”, jak i w procesie uzyskiwania wsparcia z Ministerstwa Zdrowia w ramach planu „C”.
W wyniku podjętych przeze mnie działań z 26 podmiotów w 2011 r. pozostało 12 w 2017 r. Pozwoliło to na optymalizację m.in. procesów inwestycyjnych oraz zakupowych , a także efektywne zarządzanie deficytowymi zasobami kadry medycznej. W efekcie wszystkie podmioty, w których dokonałam  procesów restrukturyzacyjnych osiągnęły w 2021 r. dodatnie wyniki finansowe, klasyfikując województwo pomorskie na pierwszym miejscu w kraju pod względem sytuacji finansowej w szpitalach.  
Ze względu na swoje wyjątkowe doświadczenie w zakresie zarządzania w służbie zdrowia, realizuję się w dzieleniu się swoją wiedzą jako wykładowca-praktyk na studiach MBA dla kadry medycznej Akademia Leona Koźmińskiego, MBA dla kadry medycznej Uczelni Łazarskiego, MBA dla kadry medycznej Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku prowadzę szkolenia i wystąpienia na konferencjach. Obszary wykładów to m.in. restrukturyzacje podmiotów leczniczych, rola samorządów terytorialnych w systemie ochrony zdrowia, zarządzanie zmianą, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych.

Pasjonatka łodzi smoczych!

Laureatka konkursu Lwy Koźmińskiego w kategorii Menedżer.

 

dr Dariusz Bąk

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt, członek zespołu Centrum Etyki Biznesu (CEBI) przy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, sekretarz CEBI. Wykłada filozofię oraz etykę biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego, wcześniej na Wydziale Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.  

Praca badawcza i zainteresowania naukowe skupiają się na wszystkich aspektach infrastruktury etycznej organizacji: analiza etyczna zachowań, instytucjonalizacji etyki, zarządzanie zorientowane na wartości.  

Czynnie zaangażowany w promocję kultury etycznej jako autor kodeksów i programów etycznych, ekspert w projektach compliance, szkoleniowiec.  

Koordynator spotkania
Katarzyna Stawska