50 lat Układu o podstawach normalizacji stosunków PRL-RFN
05 Grudnia
Konferencja online "50 lat Układu o podstawach normalizacji stosunków PRL-RFN".

Centrum Willy Brandta UWr oraz Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE w Kolegium Prawa Akademii im. Leona Koźmińskiego zaprasza na konferencję online "50 lat Układu o podstawach normalizacji stosunków PRL-RFN".

Wydarzenie odbędzie się w sobotę 5 grudnia 2020 o godz. 12 poprzez platformę Zoom. Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejszą rejestrację tutaj. W przypadku braku miejsc wciąż będzie można śledzić dyskusję podczas transmisji na Facebooku (link).

50 rocznica podpisania (7 XII 1970 r.) układu o podstawach normalizacji wzajemnych stosunków między PRL a RFN jest dobrą okazją do przypomnienia kontekstu politycznego, uzgodnionych rozwiązań oraz zróżnicowanych skutków tego aktu. Zakończył on uciążliwy okres braku relacji między obu państwami, stworzył warunki do nawiązania między nimi nie tylko stosunków dyplomatycznych. 

W czasie konferencji chcemy podjąć kluczowe kwestie związane z układem z 7 XII 1970 r. i jego skutkami dla rozwoju relacji polsko-niemieckich. Chcemy podjąć aspekty historyczne, historyczno-prawne, społeczne i kulturalne. W konferencji wezmą udział także świadkowie tych przełomowych wydarzeń, prof. Adam Rotfeld, ówczesny pracownik Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, późniejszy minister spraw zagranicznych III RP, oraz Adam Krzemiński, niemcoznawca, wtedy i dziś znany publicysta  tygodnika „Polityka”.

Program:

 • Powitanie: Przemysław Wiszewski (rektor UWr), 
 • Wprowadzenie: Krzysztof Ruchniewicz i Jan Barcz
 • Powitanie: Arndt Freytag von Loringhoven
 • Krzysztof Ruchniewicz: Relacje polsko-niemieckie (do podpisania Układu normalizacyjnego). Aspekty historyczne
 • Adam Daniel Rotfeld: Układ w kontekście ówczesnej sytuacji międzynarodowej, Ostpolityk, Ostverträge
 • Dieter Bingen: Ostpolitik RFN i znaczenie Układu z 7 grudnia 1970
 • Jan Barcz: Interpretacja Układu w Polsce

Krótka przerwa

 • Jerzy Kranz: Interpretacja Układu RFN
 • Witold Maciej Góralski: Orzecznictwo Federalnego Trybunału Konstytucyjnego (także w sprawie NRD) i skutki praktyczne
 • Adam Krzemiński: Kontekst społeczny Układu w Polsce i RFN
 • Marek Zybura, "Układ Warszawski" z 7 grudnia 1970 r. w perspektywie polsko-zachodnioniemieckiego transferu literackiego

Krótka przerwa

 • Dyskusja
 • Podsumowanie: Krzysztof Ruchniewicz, Adam Daniel Rotfeld

Serdecznie zapraszamy!