01 Marca

Konferencja dla Dyrektorów szkół średnich

 

Akademia Leona Koźmińskiego oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń serdecznie zapraszają w dniu 1 marca 2024 roku na bezpłatną konferencję poświęconą rozwojowi sztucznej inteligencji oraz przedsiębiorczości w edukacji młodych ludzi

Sztuczna inteligencja i przedsiębiorczość – kluczowe kompetencje przyszłości.

Spotkanie odbędzie się w trybie stacjonarnym w Akademii Leona Koźmińskiego.

Konferencja jest adresowana do dyrektorów szkół i placówek oświatowych z Warszawy i okolic. Podczas konferencji specjaliści z Akademii Leona Koźmińskiego opowiedzą o tym jak inspirować młodzież i zachęcić ją do przedsiębiorczości. Poruszona zostanie także tematyka związana z zastosowaniem sztucznej inteligencji w pracy z młodzieżą.  Dodatkową atrakcją będzie pokaz wykorzystania technologii Virtual Reality podczas zajęć ze studentami. Spotkanie będzie również okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń związanych z nowinkami technologicznymi, które mają zastosowanie w edukacji.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Program:

10:00 – 10:30 – rejestracja uczestników

10:30 – 10:45 – przywitanie gości, otwarcie konferencji

10:45 – 11:45 - „Przedsiębiorczość młodych – dlaczego jest ważna i jak ją wzmacniać?”, Agnieszka Padzik-Wołos

Przedsiębiorczość to ważny składnik rozwoju gospodarczego. Młodzi ludzie chętnie słuchają o sukcesach przedsiębiorców. Program nauczania przedsiębiorczości jest jednak przez uczniów oceniany jako mało atrakcyjny. Tym samym młodzi ludzie mogą być zniechęceni do podejmowania takich działań. Co możemy z tym zrobić? Podczas tego spotkania zobaczą Państwo szerszą perspektywę przedsiębiorczości. Zyskają Państwo inspirację do innych sposobów pracy nad tym tematem.

11:45 – 12:15 – oprowadzenie po uczelni, prezentacja ALK, przerwa kawowa ☕

12:15 – 13:15 -  „Jak sztuczna inteligencja pozwoli nam oszczędzać czas”, Artur Rudnicki

Wprowadzenie, co to tak naprawdę jest chatGPT i co z tego może wyniknąć.

ChatGPT wbudowany w narzędzia Microsoft: a.    system operacyjny,  b.    wyszukiwarka bing, c.    przeglądarka Edge.

Generator obrazów za pomocą AI – DALL-E w wersji 3.

13:15 – 14:00 – prezentacja wykorzystania VR w nauczaniu

14:00 – 15:00 – lunch, networking. SPONSORZY WYDARZENIA:  

Rejestrację dla Dyrektorów z m.st.Warszawy prowadzi WCIES pod adresem.

Rejestracja dla Dyrektorów spoza m.st. Warszawy
ZAPISZ SIĘ

Prelegenci

Agnieszka Padzik-Wołos

Absolwentka kierunku Zarządzanie i Marketing w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów podyplomowych Coaching profesjonalny na Akademii Leona Koźmińskiego. 

Asystentka w Katedrze Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie. Prowadzi zajęcia z podstaw przedsiębiorczości, budowania relacji z otoczeniem, przedsiębiorczości internetowej, społecznej odpowiedzialności biznesu. 

Od marca 2022 roku jest Kierowniczką Projektu w projekcie badawczym nr 2021/41/N/HS4/03698 pt. Transformacja innowacji pracowniczej w rutynę organizacyjną w grancie Preludium20 Narodowego Centrum Nauki. 

Jej atutem jest znajomość uwarunkowań świata biznesu, co wynika z długoletnich doświadczeń pracy zarówno w korporacji, jak i z prowadzenia własnej działalności. Rozumie świat biznesu i stara się go jak najlepiej łączyć ze światem nauki. 

Artur Rudnicki

Członek  zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu.

Ekspert Microsoft dla Edukacji, Nauczyciel przedmiotów informatycznych (systemy operacyjne, sieci komputerowe) w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, od 2003 roku zastępca dyrektora. Jest organizatorem cyklu ogólnopolskich konferencji dla dyrektorów szkół i nauczycieli na temat: „Nowoczesne technologie IT w cyfrowej szkoły i administracji publicznej”. Od 2005 roku szkolny lider w programie Microsoft dla Edukacji, gdzie szkoła uzyskała tytuł Microsoft Showcase School (szkoła została włączona do grona najbardziej innowacyjnych szkół z całego świata). Zdobył tytuł Microsoft Innovative Expert Educator Fellow oraz Master Trainer. Pełni rolę egzaminatora egzaminu maturalnego z informatyki oraz egzaminu w zawodzie technik informatyk. Od czterech lat jest powoływany jako przewodniczący zespołu egzaminatorów przez OKE Warszawa do prac komisji, która sprawdza praktyczny egzamin w zawodzie technik informatyk. Jest autorem komentarzy do rozwiązań publikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w zawodzie technik informatyk. Posiada tytuł MCP (Microsoft Certified Specialist), MOS (Microsoft Office Specialist) oraz MCE (Microsoft Certified Educator). Pracuje i rozwija serwerowe rozwiązanie dla szkół, tzw. Cloud Collection. Zainteresowania: mocna muzyka, sport (w szczególności piłka ręczna), nowe technologie.