warsztaty spp 2021
09 Kwietnia
„Jak założyć działalność gospodarczą?” (warsztaty prawnicze dla licealistów)

Cykl spotkań składa się z wykładów prowadzonych przez studentów prawa Akademii Leona Koźmińskiego, działających w Studenckiej Poradni Prawnej. Zajęcia będą odbywać się w piątki o godzinie 15:30. Uczniom przybliżona zostanie problematyka z zakresu prawa i postępowania karnego, prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Warsztaty mają na celu szerzenie świadomości prawnej wśród uczniów szkół ponadpodstawowych.

22.01.2021, godz. 15:30 Prawo własności intelektualnej - WYKŁAD ZAKOŃCZONY „Fashion law – czy moda rządzi się swoimi prawami?” – Diana Kulińska, Aleksander Polak

Czy znak towarowy i wzór przemysłowy to pojęcia tożsame? Jakie przepisy regulują prawo dotyczące mody? O jakich przepisach muszą pamiętać światowej sławy marki? Omówienie instytucji oraz regulacji unijnych dotyczących fashion law. 

29.01.2021, godz. 15:30 - WYKŁAD ZAKOŃCZONY Prawo rodzinne „Obowiązek alimentacyjny – wzajemne zobowiązania członków rodziny”– Anna Gozdek, Amelia Krzyżanowska

Kiedy taki obowiązek powstaje? Jaka jest wysokość świadczenia alimentacyjnego? Czy to świadczenie jest świadczeniem okresowym czy jednorazowym? Omówienie obowiązku alimentacyjnego rodziców na rzecz dzieci, dzieci na rzecz rodziców na podstawie instytucji uregulowanych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. 

5.02.2021, godz. 15:30 - WYKŁAD ZAKOŃCZONY Prawo pracy „Wybrane uprawnienia i obowiązki zatrudnionych poniżej 26 roku życia” – Marta Trzewikowska, Ewa Ołówek-Jasina

Jakie prawa przysługują pracownikom? Czy osoba poniżej 18 roku życia może podjąć pracę? Jakie są prawa i obowiązki pracodawcy? Omówienie stosunku pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem poniżej 26 roku życia na podstawie wybranych zagadnień kodeksu pracy.

12.02.2021, godz. 15:30 - WYKŁAD ZAKOŃCZONY Prawo karne „Oszustwo w Internecie – przeciwdziałanie i szybka reakcja” –  Nina Kowalska, Paweł Dzialuk Jaka kara grozi za oszustwo? Jakie znamiona powinien wypełnić czyn, aby sąd zakwalifikował go jako przestępstwo oszustwa? Jak nie paść ofiarą przestępstwa z art. 286 k.k.? Omówienie instytucji oszustwa internetowego wobec aktualnych przepisów kodeksu karnego. 

26.02.2021, godz. 15:30 - WYKŁAD ZAKOŃCZONY Prawo cywilne  „Granice swobody wypowiedzi a naruszenie dóbr osobistych”  – Bartosz Baranowski, Filip Teodorowicz

Czym jest naruszenie dóbr osobistych? Czy w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka dopuszczalne jest ograniczenie swobody wypowiedzi? Omówienie regulacji dotyczących dóbr osobistych na podstawie instytucji Kodeksu cywilnego oraz regulacji unijnych. 

5.03.2021, godz. 15:30 - WYKŁAD ZAKOŃCZONY Prawo podatkowe „Prawnopodatkowe aspekty prowadzenia działalności gospodarczej” – Magdalena Podgrudna, Mateusz Borkiewicz

Czy opłaca się prowadzić działalność gospodarczą? Jakie kwoty należy przeznaczyć na zobowiązania podatkowe? Omówienie przepisów podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

19.03.2021, godz. 15:30 - WYKŁAD ZAKOŃCZONY Prawo cywilne  „Błąd jako wada oświadczenia woli w kontekście zawieranych umów” – Kamil Augustyn, Kacper Kasprzak

Czym są wady oświadczenia woli w prawie cywilnym tj. błąd, groźba etc.? Czy błąd i pomyłka to pojęcia tożsame? Jak uchylić się od złożonego oświadczenia woli? Omówienie instytucji prawa cywilnego na podstawie umowy sprzedaży. 

26.03.2021, godz. 15:30 - WYKŁAD ZAKOŃCZONY Prawo cywilne i karne „Obrona konieczna – różnice i podobieństwa pomiędzy instytucją prawa cywilnego oraz prawa karnego” – Miłosz Bramora, Natalia Skórkowska

Czym jest obrona konieczna w rozumieniu kodeksu cywilnego? Czym jest obrona konieczna w rozumieniu kodeksu karnego? Omówienie dobra własnego oraz jakiegokolwiek dobra chronionego prawem w kontekście instytucji uregulowanej przez prawo cywilne oraz prawo karne. 

9.04.2021, godz. 15:30 Prawo gospodarcze  „Jak założyć działalność gospodarczą?” – Szymon Czerczak, Łukasz Kopeć

Kto może rozpocząć działalność gospodarczą? Jakie kroki ku temu powinien uczynić? Jakie warunki należy spełnić? Omówienie procesu zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Dołącz do wydarzenia na Facebooku.

Zapisz się na cykl zajęć! Linki do wszystkich spotkań otrzymasz mailem.
TUTAJ