22.konferencja TIGERa
20 Października

Inflacja i co dalej ?

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w 32. Konferencji naukowej zorganizowanej przez  Centrum Badawcze TIGER.

Konferencja odbędzie się w formie stacjonarnej w czwartek 20 października 2022 r. w Aulii II (budynek C), w siedzibie Uczelni. Będzie również transmitowana on-line na kanale YouTube.  

Rosnąca inflacja jest obecnie podstawowym wyzwaniem dla gospodarki. Ceny bardzo szybko rosną praktycznie na całym świecie, znacznie przekraczając cele inflacyjne wskazywane przez banki centralne. Nie inaczej jest w Polsce, gdzie roczna dynamika cen przekroczyła w sierpniu br. 16%. Tak wysoka inflacja to nie tylko problem dla polityki gospodarczej prowadzonej przez rząd i bank centralny, ale przede wszystkim - groźba zachwiania stabilności makroekonomicznej, co grozi destabilizacją otoczenia gospodarczego w jakim funkcjonują przedsiębiorcy i gospodarstwa domowe. Podczas konferencji będziemy dyskutować nad przyczynami i skutkami obecnie obserwowanego wzrostu inflacji. W gronie uznanych ekspertów, w tym byłych członków Rady Polityki Pieniężnej, będziemy starali się wskazać jaki wyjątkowy splot okoliczności spowodował przyspieszenie dynamiki cen. Obok diagnozy, w czasie obrad przeanalizujemy także narzędzia i kierunki polityki antyinflacyjnej, która powinna być wdrożona. Temat konferencji jest tak ważny i aktualny, że chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że warto wziąć w niej udział. Szybko rosnące ceny to głównie zagrożenie dla stabilności ekonomicznej, ale także szansa na odpowiednie dostosowanie się do zmieniającej się sytuacji gospodarczej. Fachowa i konstruktywna dyskusja o bieżącej inflacji powinna być interesująca zarówno dla przedsiębiorców jak i gospodarstw domowych. W obecnych czasach nie można być dobrym ekonomistą, finansistą czy menedżerem bez gruntownego zrozumienia mechanizmów i perspektyw zjawisk inflacyjnych.

PROGRAM

10:30    Otwarcie konferencji  Prof. Andrzej K. Koźmiński, Honorowy Prezydent Akademii Leona Koźmińskiego     Wystąpienie wprowadzające: Opóźniona faktura za pandemię i przedpłata za wojnę Prof. Grzegorz W. Kołodko, Akademia Leona Koźmińskiego

11:00    Sesja I Przyczyny i mechanizmy współczesnej inflacji  Prof. Jacek Tomkiewicz, Akademia Leona Koźmińskiego           Prof. Jan Czekaj, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Członek RPP w latach     2003-2010      Prof. Jerzy Żyżyński, Uniwersytet Warszawski, Członek RPP w latach 2016-2022      Prof. Hanna Kuzińska, Akademia Leona Koźmińskiego           12:30    Przerwa 

13:15    Sesja II Kierunki i sposoby polityki antyinflacyjnej  Prof. Krzysztof Kalicki, Akademia Leona Koźmińskiego Prof. Leon Podkaminer, Narodowy Bank Polski        Krzysztof Pietraszkiewicz, Związek Banków Polskich Artur Bartkiewicz, Rzeczpospolita

14:45    Zamknięcie konferencji Prof. Grzegorz W. Kołodko

 

Sponsorem Konferencji jest Związek Banków Polskich

 

 

 

Konferencja jest objęta patronatem portalu Money.pl

 

 

Rejestracja ( udział stacjonarny lub on-line )
Zapisz się
alk
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:
mgr Wanda Widziszewska