28 Października

III Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu "Nowe kierunki i wyzwania w prawniczej komunikacji naukowej" pt. "Specyfika badań w naukach prawnych a...

Jego Magnificencja prof. dr hab. Grzegorz Mazurek Rektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Prawnicze Interdyscyplinarne Centrum Badawcze ALK oraz Czasopismo „Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem” zapraszają na

III Ogólnopolską Konferencję z cyklu „NOWE KIERUNKI I WYZWANIA W PRAWNICZEJ KOMUNIKACJI NAUKOWEJ”  pt. „Specyfika badań w naukach prawnych a punktacja czasopism"

która odbędzie się 28 października 2024 roku (poniedziałek) w godz. 10:00-15:20 na platformie MS Teams.

Uczestnictwo bierne w konferencji wymaga rejestracji poprzez załączony formularz.

PROGRAM

 • 10:00 - 10:20 Otwarcie konferencji i powitanie Gości

Prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego Prof. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca, Dyrektor Prawniczego Interdyscyplinarnego Centrum Badawczego, redaktor naczelny „Krytyki Prawa”, Akademia Leona Koźmińskiego

Sesja I

 • 10:20 - 10:50 Prof. dr hab. Dariusz Jemielniak, Wiceprezes PAN, kierownik Katedry Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym ALK, Publikacje z nauk społecznych i humanistycznych: tracimy czy zyskujemy walcząc o ekcepcjonalizm?
 • 10:50 - 11:10 Prof. dr hab. Fryderyk Zoll, Profesor w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w European Legal Studies Institute Uniwersytetu w Osnabrück, Członek Rady i Komitetu Wykonawczego European Law Institute, System oceny czasopism naukowych a rola nauki prawa w kształtowaniu systemu prawa w kulturze prawa kontynentalnego
 • 11:10 - 11:30 Prof. dr hab. Andrzej Dziadzio, Kierownik Katedry Powszechnej Historii Państwa i Prawa Uniwersytet Jagielloński, Członek Komisji Ewaluacji Nauki 2023-2027 Rola czasopism w rozwoju nauk prawnych - spojrzenie historyczne i współczesność
 • 11:30 - 11:50 Prof. dr Adam Czarnota, Rektor Graduate School of Law w Rydze (Łotwa), Honorary Associate Professor University of New South Wales w Sydney (Australia), Zanikająca autonomia nauk społecznych. Kilka refleksji o agencjach grantowych i tożsamości prawoznawstwa
 • 11:50 - 12:30 Dyskusja 
 •  

Sesja II

 • 12:30 - 12:50 Prof. UO dr hab. Piotr Stec, Uniwersytet Opolski, Kierownik Zakładu Prawa i 

Postępowania Cywilnego WPiA UO, Pozycja polskiej nauki prawa. Próba analizy bibliometrycznej

 • 12:50 - 13:10 Dyr. Klaudia Szawłowska, Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych Wydawnictwa 

Wolters Kluwer Polska, Czasopisma naukowe w praktyce komercyjnego wydawcy

 • 13:10 - 13:30 Red. Anna Goryńska, Redaktor Naczelny Wydawnictwa ALK, sekretarz redakcji 

„Krytyki Prawa” i sekretarz redakcji “CEMJ”, Umiędzynarodowienie czasopisma prawniczego – szansa czy zagrożenie?

 • 13:30 - 13:50 Prof. UMCS dr hab. Jarosław Kostrubiec, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w 

Lublinie, Prodziekan Wydziału Prawa i administracji UMCS, m.in sekretarz redakcji „Studia Iuridica Lublinesia”, Modele ewaluacji czasopism naukowych w państwach grupy Wyszehradzkiej

 • 13:50 - 14:10 Prof. ALK dr hab. Małgorzata Skórzewska-Amberg, Katedra Teorii, Filozofii I Historii 

Prawa ALK, zastępca red. nacz. “Krytyki Prawa” i zastępca red. nacz. “Transformacji”, Ewaluacja nauki i jakości studiów prawniczych – kilka uwag o rozwiązaniach szwedzkich

 • 14:10 - 14:50 Dyskusja
 • 14:50 – 15:20 Podsumowanie i zamknięcie konferencji: prof. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca
 •  

Czasopismo „Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem” zaprasza do przesyłania artykułów dotyczących tematyki konferencji do dnia 15 stycznia 2025 roku www.krytykaprawa.pl (SCOPUS Q2 i Web of Science).

Organizatorzy Konferencji:

Patron Medialny: 

Weź udział w wydarzeniu
Zarejestruj się!
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:
Biuro Organizacji Konferencji
Krzymowski W., dr
Masz pytania merytoryczne:
dr Wiktor Krzymowski