16 Maja

Fundacja rodzinna w praktyce. Skuteczne zarządzanie majątkiem vs dziedziczenie i sukcesja

 

Fundacja rodzinna w praktyce. Skuteczne zarządzanie majątkiem vs dziedziczenie i sukcesja

to pierwsze spotkanie w ramach cyklu wydarzeń dla firm rodzinnych. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy właścicieli i zarządzających firmami rodzinnymi, sukcesorów, managerów i pracowników firm rodzinnych oraz ekspertów prawa – wszystkich zainteresowanych biznesem rodzinnym, zabezpieczeniem majątku oraz relacjami pomiędzy członkami rodziny oraz interesariuszami.

Firmy rodzinne mierzą się nie tylko z podejmowaniem decyzji biznesowych, ale również z relacjami rodzinnymi, co wiąże się z kwestiami takimi jak sukcesja, ciągłość funkcjonowania firmy i budowanie relacji pomiędzy członkami rodziny oraz interesariuszami.

Fundacja rodzinna jest nową instytucją w polskim prawie, stworzoną z myślą o firmach rodzinnych. Ma stanowić zabezpieczenie rodzinnego majątku oraz funkcjonowania przedsiębiorstwa w sytuacji, gdy dzieci przedsiębiorcy nie chcą lub nie mogą zarządzać nim bezpośrednio. Jakie najważniejsze rozwiązania prawne wprowadza nowa ustawa o fundacji rodzinnej i co one oznaczają w praktyce? Odpowiedzi na to i podobne pytania poszukamy podczas wydarzenia organizowanego przez Akademię Leona Koźmińskiego i partnerów wydarzenia. Omówione zostaną nowe rozwiązania – zarówno prawne, jak i podatkowe, związane z sukcesją w firmach rodzinnych, a także tematy fundacji rodzinnych i ich zagranicznych alternatyw. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Kwestie organizacyjne: Godzina: 16 maja 2023 r., godz. 16:00 Miejsce: Aula Leona Koźmińskiego, budynek C

 

AGENDA

16:00-16:30 Networking 16:30 Otwarcie konferencji, prof. Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego

16:40 Chapter 1: PRAWO I PODATKI

  • 17:00 Fundacja rodzinna – ramy prawne oraz słownik podstawowych pojęć, mec. Urszula Brzezińska-Grzęda, ALTO
  • 17:20 Podatki w fundacji rodzinnej – stawki podatkowe, typowe sytuacje oraz case studies, Daniel Banach, ALTO
  • 17:40 Polska fundacja rodzinna vs alternatywy zagraniczne, mec. Tomasz Hatylak, PATH

18:00-18:10 Przerwa kawowa 18:10 Chapter 2: SUKCESJA

  • 18:10 Sukcesja w firmach rodzinnych – key issues, dr Adrianna Lewandowska
  • 18:30 Fundacja rodzinna jako wehikuł sukcesyjny – perspektywa prawna, mec. Agnieszka Krysik
  • 18:50 Jak stać się sukcesorem w firmie rodzinnej? Bartłomiej Skrzydlewski, Prezes Zarządu AMPLUS

19:10 Chapter 3: WEALTH MANAGEMENT

  • 19:10 Zarządzaj swoim majątkiem jak profesjonalista - od wprowadzenia do strategii inwestycyjnych, dostosowania portfela do swoich potrzeb i celów finansowych, a także do zmieniających się warunków rynkowych, po analizę makroekonomiczną i przykłady sukcesów i niepowodzeń w zarządzaniu portfelem, Michał Stanek, Prezes QValue i Wiceprezes Crowdway.pl

19:40 Zakończenie i networking

HONOROWY PATRON:

PARTNERZY MERYTORYCZNI KONFERENCJI:  

PATRON MEDIALNY:

Formularz rejestracyjny:
Weź udział

PRELEGENCI

Daniel Banach

Partner & Tax Advisor

Daniel jest partnerem w ALTO. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym dla inwestorów finansowych (głównie funduszy private equity) oraz klientów z branży nieruchomości.
Wielokrotnie pełnił rolę wiodącego doradcy podatkowego przy największych transakcjach na polskim rynku. Doradzał w tym zakresie największym polskim i zagranicznym klientom, działając zarówno po stronie sprzedającego jak i kupującego. Ma też bogate doświadczenie w międzynarodowej strukturyzacji podatkowej oraz doradztwie podatkowym związanym z refinansowaniem długu oraz reorganizacjami.
Poza strukturyzacją podatkową oraz przeglądami typu podatkowego due diligence i vendor due diligence, Daniel zajmował się również bieżącą obsługą klientów z branży handlowej, produkcyjnej, TMT oraz Life Sciences w zagadnieniach podatkowych z obszaru CIT, VAT, PIT, PCC oraz podatku od nieruchomości.
 

Urszula Brzezińska-Grzęda

Managing Associate & Advocate

Adwokat z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuje się w doradztwie prawnym z zakresu prawa handlowego, w szczególności w procesach reorganizacji, transakcjach fuzji i przejęć (M&A), bieżącej obsłudze korporacyjnej oraz w problematyce sukcesji międzypokoleniowej biznesów rodzinnych.
Doradza zarówno polskim jak i międzynarodowym podmiotom z różnych sektorów gospodarki. Ma bogate doświadczenie zdobyte w licznych transakcjach sprzedaży, reorganizacjach, w zakładaniu i likwidacji przedsiębiorstw, bieżącym doradztwie korporacyjnym oraz w przeprowadzaniu prawnego due diligence spółek z różnych branż, a także w negocjowaniu umów w transakcjach typu share deal i assets deal (zarówno po stronie kupującego jak i sprzedawcy).
 

Sukcesja firm rodzinnych
dr Adrianna Lewandowska

Doradca ds. strategii i sukcesji w firmach rodzinnych. Specjalizuje się w doradztwie strategicznym oraz strategiach rozwoju dla przedsiębiorstw, jak również w strategiach sukcesyjnych oraz coachingu. Założyciel i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego – centrum usług edukacyjnych i doradczych dla rodzin biznesowych, którego celem jest profesjonalizacja polskich przedsiębiorstw rodzinnych, m.in. w planach SUKCESJI i przygotowywaniu dobrej zmiany pokoleniowej. Lider Merytoryczny oraz Ekspert ds. Metodologii Wsparcia Procesu Sukcesji we współfinansowanym ze środków unijnych projekcie „Kody wartości – efektywna sukcesja w polskich firmach rodzinnych”.
Członek Międzynarodowej Sieci Doradców Strategicznych z siedzibą w Berlinie. Akredytowany partner PARP. Wieloletni członek Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych (numer członkowski 77). Szkoleniowiec i doradca w projekcie Firmy Rodzinne oraz Firmy Rodzinne 2 realizowanym przez Inicjatywę Firm Rodzinnych oraz PARP, trener i doradca projektów Planowanie Strategiczne oraz Instrument Szybkiego Reagowania na zlecenie WYG Consulting, trener programu sukcesyjnego Business Transfer Programme, trener i doradca w projekcie Moje Apteki – Misja i Biznes. Członek International Family Enterprise Research Academy IFERA. 

Michał Stanek

Prezes QValue S.A. - największego niezależnego kapitałowo podmiotu działającego na rynku pośrednictwa finansowego oraz wiceprezes Crowdway, największej platformy crowdfundingowej w Polsce. Od 1999 roku związany z polskim rynkiem inwestycyjnym. Karierę rozpoczynał w renomowanych towarzystwach ubezpieczeniowych, towarzystwach funduszy inwestycyjnych, powszechnym towarzystwie emerytalnym oraz departamentach Private Banking i Wealth Management globalnych banków komercyjnych. Podróżnik, pasjonat fotografii, trener, wykładowca, autor wielu publikacji w prasie branżowej. 

Tomasz Hatylak

Partner w PATH Law Hatylak Kielian i Wspólnicy sp.k.

Specjalizuje się w opracowywaniu złożonych scenariuszy inwestycyjnych dla osób indywidualnych, firm rodzinnych i korporacji, planowaniu podatkowym i opodatkowaniu usług finansowych. Zajmuje się doradztwem prawnym i podatkowym związanym z zarządzaniem majątkiem, utrzymywaniem relacji z bankami, regulowaniem sukcesji, transakcjami inwestycyjnymi, a także usługami z zakresu prowadzenia spraw rodzinnych i organizacji życia w kraju i za granicą, włącznie ze zmianą rezydencji podatkowej.
 

Bartłomiej Skrzydlewski

Absolwent Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie - kierunek Telekomunikacja. Studiował również na Wydziale Matematyki Stosowanej na AGH. Absolwent studiów podyplomowych Executive MBA w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Nieustannie doskonali swoje umiejętności i podnosi kwalifikacje uczestnicząc w programach i szkoleniach rozwojowych, m.in. w Personal Leadership Academy organizowanym przez ICAN Institute i „Harvard Business Review Polska”, czy Six Sigma Black Belt – szkolenia realizowanego aktualnie przez Akademię Białego Kruka. Od czerwca 2017 roku Prezes Amplus sp. z o.o. Pracę w spółce rozpoczął niemal 15 lat temu jako Asystent, przechodząc kolejno przez stanowiska: Młodszy Kupiec, Kierownik Importu, Dyrektor Handlowy, finalnie znalazłszy się na szczeblu Dyrektora Generalnego i Prezesa Zarządu firmy. Dodatkowo, w ramach rozwoju Grupy Spółek Amplus, od kwietnia 2018 roku Prezes Zarządu w spółce Siejesie sp. z o.o. Od września 2019 roku Prezes Stowarzyszenia Sadów Sandomierskich, które powstało jako wynik współpracy firmy Amplus oraz trzech Grup Producenckich z regionu Sandomierza. Od lipca 2020 roku pełni funkcję Prezesa spółki SB Fruit Group. sp. z o.o. specjalizującej się w produkcji innowacyjnej truskawki z jedynej w Polsce tunelowej uprawy w rynnach. Od grudnia 2020 roku pełni rolę Członka Zarządu w podmiocie Siła Natury sp. z o.o., z kolei od czerwca 2022 r. Prezes Zarządu firmy logistycznej Amplus Prime Sp. z o.o. 

r.pr. Agnieszka Krysik

Mediatorka, ekspertka w sukcesji w biznesie w firmach rodzinnych, założycielka KRYSIKLAW, Przewodnicząca Komisji „BCC dla Rodzinnych” Business Centre Club, uczestniczka prac nad projektem ustawy o fundacji rodzinnej.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:
Iga Komar