Ewolucja strategii rynkowych
27 Maja
Ewolucja strategii rynkowych - media, korporacje, instytucje

Evolution of market strategies - media, corporations, institutions

II International Conference “International Communication in the Network Society”

Edition 2021

Kolegium Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego i Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, we współpracy z sekcją badawczą Komunikacja Międzykulturowa i Komunikowanie Międzynarodowe Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, zapraszają na międzynarodową konferencję naukową „Ewolucja strategii rynkowych - media, korporacje, instytucje”. Wydarzenie odbywa się w ramach drugiej edycji konferencji „Komunikowanie międzynarodowe w społeczeństwie sieciowym".    Konferencja odbędzie się 27 i 28 maja 2021 r. w formie zdalnej.  Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Zmiany technologiczne wywołane rozwojem Internetu i technologii cyfrowych powodują przemiany strukturalne podmiotów rynku medialnego, ale także szeroko rozumianej sfery biznesu, jak i instytucji społecznych. Pełny obraz zmian można zaobserwować w procesie konwergencji, który w szerokim ujęciu opiera się na przenikaniu się technologii typowych dla innych sektorów medialnych, takich jak elektronika, telekomunikacja czy informatyka. Dynamika tego procesu skutkuje pojawieniem się nowych usług medialnych, a także nowych platform dystrybucyjnych. Proces ten, w dużej części, zgodnie z wpływowym dzisiaj podejściem konstruktywistycznym do analizy technologii, odbywa się w kontekście społeczno-kulturowym, podkreślając rolę społeczeństwa i jego kultury w powstawaniu i rozwoju nowych technologii. Z drugiej strony zachęca inne podmioty, nawet spoza branży medialnej, do wejścia na rynek mediów. Niemniej jednak zmiany w funkcjonowaniu mediów związanych z telekomunikacją i informatyką, głównie te, które są następstwem konwergencji, dotyczą w równym stopniu technologii, otoczenia rynkowego, konsumentów, jak i zachowania podmiotów międzynarodowych. Organizacje medialne, wchodząc w świat nowych technologii i wielu platform, muszą zdywersyfikować swoją ofertę, dostosowując ją do różnych rodzajów kanałów i formatów, aby w miarę możliwości dotrzeć do wszystkich segmentów odbiorców, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Jednakże zmiana technologiczna dotyczy nie tylko samych organizacji medialnych, które wdrażają innowacje. Także szeroko rozumiane podmioty biznesu, jak również instytucje społeczne, doświadczają technologicznej rewolucji, częściowo także po to, by dopasować się do warunków funkcjonowania w trakcie pandemii koronawirusa SARS-COV-2 i po przezwyciężeniu różnorakich sytuacji kryzysowych wywołanych pandemią. Istotnym wątkiem jest to, w jaki sposób komunikują o kryzysie i jakie strategie informacyjne przyjmują.  Nowa epoka rozwoju mediów i technologii niesie ze sobą nowe źródła niepewności, ale też optymizmu. Motorem tej ewolucji mediów jest konwergencja i pewne jest już, że te zmiany okażą się głębokie i trwałe. Jeszcze kilka lat temu wielu obserwatorów było pesymistycznie nastawionych do takich zmian i ich wpływu na model biznesowy mediów. Zmiany technologiczne, które zacierają dotychczasowe - wydawało się - trwałe granice między mediami, telekomunikacją i IT, wymusiły przedefiniowanie dotychczasowej polityki regulacyjnej w zakresie mediów elektronicznych.

Kluczowymi celami konferencji jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie jak zmiany technologiczne wpływają na przemysł medialny, w jaki sposób ewoluuje model biznesowy mediów i jakie pojawiają się tego konsekwencje, wreszcie jakie wyłaniają się nowe możliwości dla graczy medialnych i podmiotów międzynarodowych już w nowej epoce mediów. Organizatorzy konferencji są otwarci również na badania ilustrujące wpływ nowych technologii na sferę stosunków międzynarodowych i dyplomacji. Gościem specjalnym konferencji będzie prof. Hartmut Koenitz z HKU University of Arts Utrecht, kierujący EU COST Action 18230 INDCOR (Interactive Narrative Design for Complexity Representations) - siecią badaczy i profesjonalistów z 36 krajów badających wykorzystanie interaktywnych narracji m.in. na temat globalnego ocieplenia czy pandemii COVID 19, prezes ARDIN (Association for Research in Digital Interactive Narratives). Prof. Hartmut Koenitz. jest współredaktorem książki pt. Interactive Digital Narrative. History, Theory and Practice, Routledge 2015 i autorem przygotowanej do wydania książki pt. Understanding Interactive Digital Narratives, Routledge 2021.

Konferencja odbędzie się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. 

 

Więcej informacji o wydarzeniu oraz rejestracja
Więcej informacji
Prelegenci
HK
Prof. Hartmut Koenitz

Prof. Hartmut Koenitz z Trinity College Dublin, the University of Dublin, Irelandia, kieruje EU COST Action 18230 INDCOR (Interactive Narrative Design for Complexity Representations) - siecią badaczy i profesjonalistów z 36 krajów badających wykorzystanie interaktywnych narracji m.in. na temat globalnego ocieplenia czy pandemii COVID 19, prezes ARDIN (Association for Research in Digital Interactive Narratives).Jest także współredaktorem książki pt. Interactive Digital Narrative. History, Theory and Practice, Routledge 2015 i autorem przygotowanej do wydania książki pt. Understanding Interactive Digital Narratives, Routledge 2021.

TGK
Prof. Tomasz Goban-Klas

Prof. zw.dr hab. Tomasz Goban-Klas,  socjolog i medioznawca, stypendysta m.in.. Sorbony oraz Uniwersytetu Stanforda.  Autor kilkunastu książek, w tym "Media i komunikowanie masowe", oraz  ponad 300 artykułów naukowych.  Wieloletni sekretarz naukowy Ośrodka Badań Prasoznawczych w Krakowie. Był profesorem w Instytucie Studiów Europejskich w Wiedniu, dyrektorem Polish Academic Information Center Uniwersytetu w Buffalo. Założyciel Katedry Komunikowania i Mediów Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Profesor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

JK
Prof. Jan Kreft

Jan Kreft, Profesor Politechniki Gdańskiej 
Autor około 100 publikacji naukowych i ponad tysiąca artykułów w polskich i zagranicznych mediach. Wieloletni dziennikarz ekonomiczny, korespondent zagraniczny, doradca w największych polskich firmach, zarządzający firmami medialnymi. Autor strategii kampanii marketingowych, np. dla Kancelarii Prezydenta RP. Zainteresowania badawcze: zarządzanie organizacjami medialno-technologicznymi, władza i wpływ w nowych mediach.
Ostatnie książki: Kreft J.(2019). Władza algorytmów. U źródeł potęgi Google i Facebooka. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków; 
Kreft, J, Kuczamer – Kłopotowska S., Żeleźnik A. (2019). Myth in Modern Media Management and Marketing, IGI Global, Hershey US; 
Kreft J. (2016). Koniec dziennikarstwa, jakie znamy. Agregacja w mediach. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków;  
Kreft J., (2015). Za fasadą społeczności. Elementy zarządzania nowymi mediami, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.  
jankreft.pl

KK
Prof. Kazimierz Krzysztofek

Prof. dr hab. Kazimierz Krzysztofek
Mgr praw (Uniwersytet Jagielloński), dr nauk humanistycznych, dr hab. nauk politycznych (Uniwersytet
Warszawski), 1984-2002 – Instytut Kultury (vice dyrektor ds. naukowych); 2002-2010 - vice prezes
Fundacji „Pro Cultura”; w latach 1995-2006 członek Komitetu Prognoz PAN Polska 2000 Plus.
Postdoc w Massachusetts Institute of Technology w zakresie badań nad technologiami informacyjno-
komunikacyjnymi 1996 - gościnny wykładowca w College of Liberal Arts, Pennsylvania State
University, 1990-2005 – członek i członek zarządu Europejskiej sieci badań i informacji o kulturze
CIRCLE. Autor publikacji z zakresu teorii zmian społecznych, socjologii pracy, społeczeństwa informacyjnego,
socjologii Internetu, nowych mediów. 

MR
Prof. Magdalena Ratajczak

Magdalena Ratajczak, dr hab. prof. UWr., kieruje Zakładem Komunikowania Międzynarodowego w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Naukowo zajmuje się komunikowaniem międzykulturowym, dyplomacją diaspor, dyplomacją humanitarną, studiami nad pluralizmem kulturowym w mediach, mediami diaspor i społeczności etnicznych, oraz mediami i polityką wielokulturowości w Szwajcarii.
Jest członkinią International Editorial Board "Peace Human Rights Governance Journal" oraz Academic Board of the Joint Ph.D Degree „Human Rights, Society and Multi-level Governance, University of Padua. Jest przewodnicząca sekcji Komunikacja Międzykulturowa i Komunikowanie Międzynarodowe Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (PTKS) oraz członkinią Zarządu Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych (PTSM). 
 

DJ
Prof. Dariusz Jemielniak

Prof. dr hab. Dariusz Jemielniak jest profesorem zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie kieruje katedrą MINDS (Management in Networked and DIgital Societies). Jest też faculty associate w Berkman-Klein Center for Internet and Society na Harvardzie, członkiem Rady Powierniczej Fundacji Wikimedia i czlonkiem korespondentem PAN. Pracował wcześniej na MIT i Berkeley. Najwazniejsze ksiazki: "Common Knowledge?" (2014, Stanford University Press), "Collaborative Society" (2020, MIT Press, wspolaut. A. Przegalinska), "Thick Big Data" (2020, Oxford University Press).

PC
Prof. Piotr Celiński

Prof. UMCA dr hab. Piotr Celiński - medioznawca, teoretyk mediów cyfrowych, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Filozofii Polityki i Komunikacji Społecznej UMCS. Współtwórca wydarzeń kulturalnych i artystycznych. Autor i redaktor książek: Interfejsy. Cyfrowe technologie w komunikowaniu (Wrocław 2010), Kulturowe kody technologii cyfrowych (Lublin 2011), Mindware. Technologie dialogu (Lublin 2012), Postmedia. Cyfrowy kod i bazy danych (Lublin 2013). Współtwórca i członek zarządu Fundacji Instytut Kultury Cyfrowej (www.kulturacyfrowa.org)

WG
Prof. Włodzimierz Gogołek

Informatyk, pedagog, absolwent cybernetyki WAT, prof. zw. UW. Zajmuje się wykorzystaniem IT jako przedmiotu i narzędzia w naukach społecznych, a szczególnie Zarządzaniem Big Data – badaniami i kierunkiem studiów w tym zakresie. Kierował PAPem, gdzie zaprojektował i wdrożył pierwszy agencyjny system gromadzenia i dystrybucji multimedialnych zasobów informacyjnych przez internet. Autor siedmiu książek oraz kilkuset materiałów naukowych i popularno-naukowych w zakresie informatyki i internetu.

WS
Prof. Wojciech Skrzydlewski

Medioznawca, pedagog i dziennikarz muzyczny. Zawodowo związany z UAM, Dolnośląską Szkołą Wyższą we Wrocławiu, Radiem Merkury, Górny Promotion, Wydawnictwem Miejskim Posnania. Dwukrotnie był stażystą (research fellow) w SUNY i Penn State w USA. Autor ponad 1000 programów radiowych, producent 25 fonogramów, w tym dwóch tytułów nagrodzonych Złotą i Platynową płytą ZPAV. Jego „Ilustrowany Leksykon Muzyki Popularnej” wydany przez Wydawnictwo Kurpisz został uznany książką zimy 2002/2003. Jest autorem unikatowej w Polsce specjalności Dziennikarstwo Muzyczne na studiach I i II stopnia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Wypromował 10 doktorów. 

MS
Prof. Magdalena Szpunar

Profesor nadzwyczajny UJ doktor habilitowany nauk społecznych. Pracuje w Instytucie Dziennikarstwa Mediów i Komunikacji Społecznej UJ, gdzie kieruje Zakładem Nowych Mediów. Autorka licznych publikacji naukowych w tym m.in. monografii „Kultura algorytmów”, „(Nie)potrzebna wrażliwość”, „Imperializm kulturowy internetu”, „Kultura cyfrowego narcyzmu”. Zainteresowana szczególnie socjologią i antropologią internetu, procesami algorytmizacji i kwantyfikacji kultury, a także kategorią wrażliwości i lęku w kulturze. Więcej o autorce: www.magdalenaszpunar.com

R. Stalmach
dr Robert Stalmach

CEO Newspoint . Doświadczenie zdobywał w mediach tradycyjnych i elektronicznych (Agora SA) oraz w konsultingu (Arthur Andersen/ EY). Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk ekonomicznych. Autor i współautor książek i artykułów z dziedziny zarządzania, ekonomii, mediów i nowych technologii. Wykładowca INE PAN w Warszawie. Uczestnik projektu badawczego na uniwersytecie w Augsburgu, a także programów executive na INSEAD i IFRA/eNews. Ekspert Komisji Europejskiej w działaniu Horizon 2020 INNOSUP, asesor projektów RPO WM 2007-2013. Certyfikator energetyczny (nr wpisu 2520). Posiada czarny pas judo.

https://live.remo.co/e/risks-in-space/register

Marcin Bąkiewicz
red. Marcin Bąkiewicz

Dyrektor muzyczny Antyradia, radiowiec i dziennikarz. Prowadzi w Antyradiu dwie audycje autorskie: Świeży Towar i Płyta Tygodnia. Jest stałym współpracownikiem magazynu Teraz Rock. W przeszłości pracował między innymi w polskim oddziale MTV, jako music programmer kanałów VH1 Polska i VH1 Classic European, 4fun Media, w którym zajmował się kanałem Rebel.tv, w kilku stacjach radiowych i w branży ecommerce, na stanowisku managera kategorii muzyka. Jako dziennikarz i fotograf muzyczny współpracował z wieloma portalami i magazynami muzycznymi, między innymi z Onetem, WP, Interią czy magazynem Muza. Obok muzyki zajmuje się edukacją, prowadzi autorski cykl warsztatów na temat: „Rynek radiowy w Polsce i skuteczna promocja muzyki w radiu” oraz występuje jako panelista na konferencjach muzycznych w Polsce i w Europie. Jest członkiem Akademii Fonograficznej. Absolwent stosunków międzynarodowych na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Zbiera winyle, uwielbia muzykę, podróże i fotografię.
www.marcinbakiewicz.pl

MB
red. Michał Broniatowski

Koordynator portalu POLITICO w Polsce oraz dziennikarz Onet.pl
Były redaktor naczelny polskiej edycji miesięcznika Forbes oraz współtwórca niezależnego kanału informacyjnego w Ukrainie, Espreso TV. Kierował anglojęzycznymi serwisami ekonomicznymi rosyjskiej agencji Interfaks. 
Wieloletni korespondent agencji Reutera i szef jej biur w Warszawie i w Moskwie. Był również członkiem rady nadzorczej TVN, a wcześniej jej firmy matki, ITI.

MJ
red. Magda Jethon

Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Ukończyła pedagogikę oraz podyplomowe studia dziennikarskie na  Uniwersytecie Warszawskim. W 1977 roku rozpoczęła pracę w radiowej Trójce. Wstanie wojennym negatywnie zweryfikowana i przez 8 lat pozbawiona prawa wykonywania zawodu. Prowadziła wiele audycji autorskich na antenie Trójki, między innymi „Twarzą w twarz”, „Nasz Parnas”, „Polityk też człowiek”, „Klub Trójki”, „Pani Magdo, pani pierwszej to powiem” . W latach 2002 i 2004 wydała dwie książki, oparte na anegdotach z cyklu radiowego „Pani Magdo, pani pierwszej to powiem”. W 2006 odeszła z Trójki, do której powróciła 25 lutego 2009 decyzją zarządu Polskiego Radia jako jej dyrektor. 29 grudnia tego samego roku została odwołana z funkcji dyrektora. Na skutek trwającego 10 miesięcy protestu zespołu Trójki ponownie powołana na dyrektora, 9 listopada 2010. 8 stycznia 2016 Zarząd Polskiego Radia odwołał ją ze stanowiska. W czerwcu 2016 wydała książkę „Państwu pierwszym opowiem o Trójce” i uruchomiła portal Koduj24.pl
Od października 2016 prowadzi Warsztaty Radiowe na Wydziale Wiedzy o Teatrze w Akademii Teatralnej w Warszawie. Twórczyni i dyrektor, naczelna redaktor stacji internetowej Radia Nowy Świat. 

GK
red. Grzegorz Kiszluk

Właściciel wydawnictwa i redaktor naczelny magazynu Brief. Twórca platformy Brief for Poland skupionej wokół marketingu miejsc. Jeden z pionierów reklamy w Polsce. W latach 90-tych dyrektor działu mediów Publicis FCB i dyrektor generalny Optimedia Poland. Członek zarządu ZKDP oraz pierwszy prezes rady nadzorczej PBC. W latach 2003-2005 prezes rady nadzorczej Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy w Polsce. Członek jury wielu festiwali, m.in.: Crackfilm, Złote Orły, Media Trendy, KTR. Laureat „Stalowego Przęsła 2004″ w kategorii budowania mostów między różnymi poglądami i aspektami komunikacji rynkowej. Pierwszy redaktor naczelny magazynu Impact.

SW
red. Stanisław Wryk

Stanislaw Wryk, z wyksztalcenia europeista i historyk, z zawodu reporter. Od 2007 roku reporter Telewizji Polsat i Polsat News. Relacjonował najważniejsze wydarzenia w Polsce i zagranicą ostatnich lat (ataki terrorystyczne w Paryżu, Brukseli, Berlinie, Tunezji, Nowym Jorku). Wysłannik Polsatu do Singapuru, Libanu, Kalifornii. Relacjonował politykę europejska ze Strasburga i Brukseli, z Paryża: wybory prezydenckie, parlamentarne we Francji. Starszy wykładowca akademicki na UAM Poznań. Prowadzący pracownię telewizyjną na wydziale nauk politycznych i dziennikarstwa.  Miłośnik Francji, ale koszykówki już w wydaniu amerykańskim (NBA). Wierny papierowym wydaniom gazet. Wielbi powieści graficzne. Niepoprawny entuzjasta endorfin, które daje sport (ukończone 10 maratonów).

MR-K
Prof. Marta Ryniejska-Kiełdanowicz

Uniwersytet Wrocławski

AW-K
Dr Anna Warchoł-Kęsicka

Anna Warchoł- Kęsicka, mgr prawa, mgr zarządzania, dr nauk społecznych w dziedzinie socjologii 
Ekspert w obszarze internetu z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu projektów w mediach. Przez wiele lat koordynowała projekty internetowe w największych wydawnictwach prasowych w Polsce. Pracowała między innymi w gazeta.pl, Edipresse (polki.pl, mamotoja.pl), Ringier Axel Springer (komputerswiat.pl), ZPR Media (se.pl). Zarządzała działem business development oraz projektami mobilnymi w portalu wp.pl. W TVN odpowiadała za projekty lifestylowe w internecie, w tym za stworzenie serwisu zdrowie.tvn.pl oraz przebudowę dziendobry.tvn.pl. Obecnie jest Dyrektorem Departamentu Pacjenckiego w firmie Neuca. 
Od lat obserwuje wpływ algorytmizacji procesów wyszukiwania treści na budowę serwisów www i strukturę redakcji. Jako doktor socjologii z uwagą przygląda się procesom, które wpływają na napięcia pomiędzy mediami, a użytkownikiem. 

MK
Michał Karbowiak

Community Manager Concordia Design Wrocław
W centrum biznesu i kreatywności Concordia Design Wrocław odpowiada za budowanie społeczności, prowadzenie programu inkubacyjnego dla młodych firm technologicznych oraz współpracę z mediami. 
Regularnie publikuje w „Gazecie Wyborczej” teksty dotyczące polskiego i międzynarodowego biznesu. 
Przed pracą w Concordia Design, pomagała budować lokalny ekosystem startupowy Wrocławia jako project manager w Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej (ARAW).
 

KKS
red. Katarzyna Karpa-Świderek

Katarzyna Karpa-Świderek jest doradcą zarządu ds. mediów i rzeczniczką WWF Polska. Reprezentuje organizację w mediach, bierze udział w debatach, w tym z biznesem i studentami, edukuje w tematach związanych z ochroną klimatu i różnorodności biologicznej.
Od 2007-2018 roku była  prezenterką i korespondentką giełdową telewizji TVN CNBC i TVN24. Zajmowała się tematyką ekonomiczną, ekologiczną i prawami człowieka, w tym tematem równości płci. Pracowała też jako reporterka ekonomiczna w TV Biznes, prezenterka radiowa w poznańskim Radio Emaus oraz felietonistka w magazynie ELLE. Współpracowała też z organizacjami społecznymi takimi jak Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.
Ukończyła Dziennikarstwo i Nauki Polityczne na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu, a także Inwestycje Kapitałowe na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Prowadziła kurs "Innowacje społeczne" na UAM. Przyświeca jej idea, że ekologia to długofalowa ekonomia.

MW
Mariusz Wawer

Mariusz Wawer pełni funkcję Head of Governmental Relations dla wszystkich spółek 3M w Polsce oraz oddziałów firmy w Europie Centralnej.  Odpowiada za strategiczne planowanie oraz koordynację działań regulacyjnych jak też komunikację z kluczowymi interesariuszami firmy i organizacjami branżowymi. Aktywnie działa w ramach Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, przewodnicząc Komitetowi ds. Zrównoważonego Rozowju. Wcześniej doświadczenie zdobywał w międzynarodowych firmach doradczych m.in. w Deloitte. Był też dziennikarzem mediów ogólnopolskich i magazynów ekonomicznych. Wykładowca akademicki w obszarach komunikacji społecznej i Public Affairs na studiach MBA. Ukończył studia prawnicze.

KW
Konrad Weiske

Menadżer z dużym doświadczeniem, współzałożyciel i prezes Spyrosoft S.A. 
Od 2002 roku działa w branży IT, zdobywając swoje pierwsze doświadczenia w kraju oraz za granicą, pracując przy tym dla takich gigantów jak IBM, Microsoft czy Nokia.
Po kilkuletniej karierze w zarządzie jednego z największych polskich softwarehouse’ów postanowił założyć własny biznes. W 2016 roku powstało Spyrosoft, którego tworzeniu towarzyszyła idée fixe o wyjątkowym środowisku pracy, angażującym najlepszych specjalistów w najciekawsze projekty i technologiczne wyzwania.
Od września 2018 Konrad, w roli wiceprezesa SoDA (Software Development Association Poland), działa na rzecz rozwoju  i integracji polskiego sektora IT, szukając połączeń między  biznesem a sektorem publicznym.