Zarządzanie-praktyką-weterynaryjną
10 Września

Dzień otwarty online - Zarządzanie praktyką weterynaryjną

Jeśli chcesz doskonalić umiejętności potrzebne do sprawnego i efektywnego zarządzania praktyką weterynaryjną, które uwzględniają dynamicznie rosnący i zmieniający się rynek zapraszamy Cię na dzień otwarty online studiów podyplomowych Zarządzanie praktyką weterynaryjną.

10 września, godz. 19.00 Zapisz się aby otrzymać link do wydarzenia  

Tematem przewodnim naszego wydarzenia jest: „Jakość usług w weterynarii.”

Plan Spotkania

19:00-19:05 - Powitanie uczestników. Przedstawienie uczestników spotkania

19:05-19:35 - Wykład „Jakość usług w weterynarii"- prelegent dr n. wet. Robert Karczmarczyk

19:35-20:05 - Prezentacja studiów podyplomowych Zarządzanie praktyką weterynaryjną

 20:05 – Pytania i odpowiedzi.

W trakcie dnia otwartego:

•            poznacie program i główne atuty studiów

•            będziecie mieć szansę porozmawiać z nami  oraz uzyskać fachową poradę i wsparcie w doborze odpowiedniego kierunku rozwoju.

Spotkanie poprowadzi

Robert Kaczmarczyk
dr Robert Karczmarczyk

Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we  Wrocławiu na kierunku Zarządzanie i Marketing. Organizator i wykładowca na szkoleniach z zakresu zarządzania, organizacji i marketingu w ZLZ („Vetbiznes”). Organizator konferencji poświęconych etyce zawodowej lek. wet. Wydział Medycyny Weterynaryjnej UPWr. Wiceprezes Dolnośląskiej Rady Izby lekarsko-Weterynaryjnej.

prof. ALK dr Mirosław Sosnowski

Wykładowca oraz konsultant z ponad 20-letnim doświadczeniem, specjalizujący się w realizacji projektów doradczych, prowadzeniu audytów organizacyjnych, opracowywaniu ekspertyz i prowadzeniu szkoleń oraz warsztatów w obszarach strategii organizacji, modeli biznesowych, rozwiązań strukturalnych oraz procesowych, kultury organizacyjnej oraz systemów oceny i motywacji.

Od roku 1996 zatrudniony w Katedrze Strategii Akademii Leona Koźmińskiego. Oprócz prowadzenia zajęć jest promotorem prac magisterskich oraz ponad dwustu projektów doradczych (restrukturyzacyjnych i biznesplanów) przygotowywanych na studiach MBA.

Jako niezależny konsultant zrealizował ponad 100 projektów doradczych z zakresu opracowywania strategii, zmian strukturalnych i procesowych, podnoszenia efektywności działania, prowadzonych dla szerokiego spektrum organizacji zróżnicowanych ze względu na ich charakter działania (komercyjnych i niekomercyjnych), wielkość, sektor działania, pochodzenie kapitału i formę właścicielską.

Współzałożyciel 9 inicjatyw biznesowych o charakterze komercyjnym i not for profit.

Agnieszka_Szczepanczyk_ALK
Kordynator spotkania
Agnieszka Szczepańczyk