Wieloaspektowe-zarządzanie-wierzytelnościami-
07 Lutego

Dzień otwarty online studiów podyplomowych "Wieloaspektowe zarządzanie wierzytelnościami"

Zapraszamy na dzień otwarty nowego kierunku w ofercie Akademii Leona Koźmińskiego - Wieloaspektowe Zarządzanie Wierzytelnościami. Kierunek realizowany jest w partnerstwie ze Związkiem Przedsiębiorstw Finansowych.

Podczas spotkania zapoznasz się z programem, porozmawiasz z wykładowcami, weźmiesz udział w zajęciach merytorycznych.

Plan spotkania:

16:30 - Powitanie uczestników 16.40-17:20 ,,Nowe otoczenie regulacyjne sektora zarządzania wierzytelnościami" – Marcin Czugan 17:20:17:30 Rozmowy w kuluarach, czyli zapytaj eksperta i swojego doradcę edukacyjnego

Wypełnij formularz
Zapisz się

Spotkanie poprowadzą

Marcin Czugan

Prezes Zarządu, Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego (Prawo oraz Ekonomia), Uniwersytetu Gdańskiego (Podyplomowe Studia Prawa Nowych Technologii i Prawa Własności Intelektualnej). Posiada tytuł MBA Politechniki Gdańskiej (The International MBA in Strategy, Programme and Project Management). Radca prawny, od 2016 nieprzerwanie członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego, od 2016 – Wiceprezes Zarządu, a od sierpnia 2020 – Prezes Zarządu Związku Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF). W latach 2015-2017 Przewodniczący Komitetu Prawno-Politycznego EUROFINAS (the European Federation of Finance House Associations) w Brukseli, największej organizacji zrzeszającej kredytodawców kredytu konsumenckiego w Europie, a obecnie członek jej Zarządu.

Agnieszka Kozioł

Manager Projektów i Analiz w Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Absolwentka Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej. Ukończyła podyplomowe studia Analityka finansowego Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku oraz podyplomowe studia – Ryzyko w finansach i ubezpieczeniach z programowaniem i analizą danych na Uniwersytecie Gdańskim. Doświadczenie zawodowe zdobywała w obszarze związanym z windykacją i ubezpieczeniami. Realizowała także projekty m.in. dla Ministerstwa Sprawiedliwości (Przeprowadzenie badania i opracowanie raportu wraz z rekomendacjami: Analiza obciążenia pracą i opracowanie standardów pracy dla wszystkich grup zawodowych w sądownictwie) oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Procesy, cele, kompetencje – zintegrowane zarządzanie w urzędzie). Uczestnik prac analitycznych dla sektora publicznego i finansowego.

W Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) nadzoruje realizację wszystkich raportów i badań, w tym m.in. badanie Wielkość polskiego rynku wierzytelności, które cyklicznie prowadzone jest wśród Członków organizacji. W oparciu o uzyskane w badaniu wyniki opracowuje kwartalny raport, zawierający zestawienie zebranych danych.
Odpowiada za koordynację Lauru CESSIO – prestiżowego wyróżnienienia w branży zarządzania wierzytelnościami, które jest istotnym elementem misji ZPF upowszechniania na rynku finansowym wysokich standardów działania oraz ugruntowuje rolę firm zarządzania wierzytelnościami jako znaczącej składowej ekosystemu gospodarczego.

Koordynatorka spotkania
Joanna Nurowska