SZKOŁA LETNIA - PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI I FINANSÓW
07 Września

Dzień otwarty online studiów podyplomowych - Rachunkowość z akredytacją ACCA

Zapraszamy na dzień otwarty studiów podyplomowych Rachunkowość z akredytacją ACCA (poziom podstawowy). Spotkanie odbędzie się w bezpiecznej, wirtualnej przestrzeni na platformie MS Teams. Program ACCA jest przeznaczony dla tych, którzy chcą zarządzać finansami, dla osób pragnących rozwijać swoją karierę oraz osiągnąć wysoką pozycję zawodową w dowolnym, interesującym ich zakresie obszarze gospodarki.

Dzień otwarty odbędzie się 07.09. o godzinie 17:30. Zapisz się, aby otrzymać link do spotkania.

Agenda wydarzenia:

17.30 – Powitanie 

17.40 – Prezentacja programu  

18.00 – Wystąpienie Anny Pinchinat-Miernik przedstawiciela ACCA Polska oraz dr Małgorzaty Kucharczyk koordynatora ACCA w Akademii Leona Koźmińskiego.

18:20 – Sesja pytań i odpowiedzi 

Spotkanie poprowadzą

dr Iwona Cieślak

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Pracownik Katedry Rachunkowości Akademii Leona Koźmińskiego. Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych Audyt wewnętrzny. Specjalista z zakresu audytu wewnętrznego i rachunkowości. Certyfikowany trener biznesu i szkoleniowiec. Prowadzi badania z zakresu teorii i standardów sprawowania kontroli, ustawodawstwa dotyczącego prowadzenia ksiąg finansowych i sporządzania sprawozdawczości finansowej, wpływu oszustw zarówno na sytuację finansową przedsiębiorstwa, jak i wiarygodność sprawozdań finansowych. Praktyk audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. Certyfikowany menadżer zarządzania ryzykiem. Autorka licznych publikacji z zakresu rachunkowości. Współtworzy i prowadzi zajęcia objęte akredytacją ACCA w Akademii Leona Koźmińskiego. Członek Zarządu Koźmiński Business Hub sp. z o.o. Dyrektor Centrum Transferu Technologii Akademii Leona Koźmińskiego. 

dr Małgorzata Kucharczyk

Koordynator do spraw profesjonalnych akredytacji z zakresu rachunkowości, Starszy Wykładowca

Katedra Rachunkowości, pokój C/13; mkucharczyk@kozminski.edu.pl

Informacja o dyżurach umieszczona na stronie WU

Małgorzata Kucharczyk jest starszym wykładowcą w Akademii Leona Koźmińskiego. Od roku 1999 pracuje w Katedrze Rachunkowości, gdzie prowadzi zajęcia z rachunkowości finansowej (różne poziomy), rewizji finansowej oraz rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej. Jest współautorem oraz redaktorem podręczników akademickich

  • Przetwarzanie informacji księgowych oraz Arkusz roboczy [w:] Rachunkowość od podstaw. Sporządzanie i interpretacja sprawozdań finansowych, Dobija D. [red.], Warszawa, WSPiZ, 2004  
  • Kucharczyk M., Dobija D. [red.] (2014), Rachunkowość zarządcza. Analiza i interpretacja, Warszawa, Wolters Kluwer Business

Małgorzata Kucharczyk jest doktorem ekonomii. Jej praca doktorska - „Model rachunkowości rodzinnych gospodarstw rolnych” - dotyczyła rachunkowości rodzinnych jednostek gospodarczych. Prowadzi badania z zakresu rachunkowości w małych i średnich przedsiębiorstwa oraz procesów standaryzacji rachunkowości. Autor publikacji z zakresu rachunkowości (wykaz na stronie: https://www.kozminski.edu.pl/pl/kadra-i-badania/wyszukiwarka-pracownikow/wizytowka/?id=313)

W latach 2012 - 2019 była członkiem Rady do spraw programów na kierunku Finanse i Rachunkowość. W latach 2017 - 2018 była koordynatorem studiów licencjackich na kierunku finanse i rachunkowość. Od roku 2017 jest koordynatorem do spraw profesjonalnych akredytacji z zakresu rachunkowości.

Koordynator spotkania
Małgorzata Cybulska