Obszar medyczny
06 Września

Dzień otwarty online - studia z obszaru zarządzania w sektorze zdrowia we wrześniu

  • Pracujesz w obszarze ochrony zdrowia?
  • Szukasz nowych możliwości rozwoju w swojej dziedzinie?
  • Planujesz rozpocząć studia?

Zapraszamy na dzień otwarty online kierunków z obszaru zarządzania w obszarze medycznym w Akademii Leona Koźmińskiego.

Kiedy: 06.09.2022, godz. 17:00 Gdzie: plaforma MS Teams

Spotkanie odbędzie się w formule ONLINE

Zapisz się, Prześlemy link do spotkania Będzie to okazja do wysłuchania informacji o naszej ofercie, spotkań z kierownikami studiów, wzięcia udziału w ciekawych merytorycznie spotkaniach. Wydarzenie poprowadzi Łukasz Więch, lider studiów w ochronie zdrowia w ALK. Podczas naszego spotkana w bezpiecznej, wirtualnej przestrzeni:

  • pokażemy, jak prowadzimy zajęcia
  • odpowiemy na pytania dotyczące toku poszczególnych studiów
  • porozmawiamy o wymaganiach rekrutacyjnych
  • pokażemy dodatkowe korzyści wynikające z ukończenia studiów w Koźmińskim

 

Sprawdź jakie mamy dla Ciebie propozycje rozwoju!

Koźmiński MBA dla Kadry Medycznej

Kierownik: lek. Łukasz Wiech, MBA

Efektywne zarządzanie ochroną zdrowia stało się wyzwaniem XXI wieku na całym świecie. Zarządzanie w warunkach reformy polskiego systemu ochrony zdrowia wymaga uważnego śledzenia zmian, dokonywania wielu, często głębokich, przekształceń, ale zarazem stwarza nowe możliwości działania, daje pole dla inicjatyw i innowacji. Potrzebujemy liderów prowadzących swoje przedsiębiorstwa, „tańcząc w deszczu”. W spotkaniu uczestniczyć będzie i wygłosi wykład, jeden z wykładowców kierunku, dr Paweł Dobski. Porozmawiamy z nim o roli jakości w ochronie zdrowia.

Prawo Farmaceutyczne dla Biznesu

Kierownik: dr Anna Banaszewska

Prowadzenie działalności gospodarczej na rynku farmaceutycznym jest ściśle regulowane. W rezultacie budowanie skutecznych strategii wymaga nie tylko znajomości procesów, ale i przepisów dotyczących każdego etapu życia produktu leczniczego i suplementu diety.

Wiedza, umiejętności oraz doświadczenie to podstawa do tworzenia pożądanej pozycji rynkowej oraz budowania własnej pozycji na rynku pracy. Znajomość obowiązujących regulacji prawnych, praktycznych aspektów ich stosowania oraz wpływu na biznes w sektorze farmaceutycznym jest kluczowa.

W odpowiedzi na te potrzeby powstał kierunek Prawo farmaceutyczne dla biznesu, który na dzień otwarcia studiów jest pierwszym kierunkiem w Polsce, który kompleksowo traktuje: wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu, obrót w tym: marketing i refundację leków oraz suplementów diety.

Prowadzenie i Monitorowanie Badań Klinicznych (wersja stacjonarna i wersja online)

Kierownik: lek. Łukasz Więch, MBA

Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy kompetencji - wiedzy, umiejętności postaw, niezbędnych dla skutecznego prowadzenia i monitorowania badan klinicznych w myśl zasad Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP), z szerokim uwzględnieniem etycznych, prawnych i organizacyjnych warunków projektowania, prowadzenia i monitorowania badań klinicznych; w świetle odpowiednich, wiarygodnych danych i informacji epidemiologicznych, medycznych baz danych i publikacji źródłowych.

Liczba miejsc ograniczona. Aby wziąć udział w spotkaniu, należy zapisać się, wypełniając formularz.

Udział jest bezpłatny.

Wypełnij formularz
Zapisz się

Nasi eksperci

Łukasz Więch
lek. Łukasz Więch

Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku Koźmiński MBA dla Kadry Medycznej oraz Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Lekarz – specjalista zdrowia publicznego. Edukator z zamiłowania i doświadczenia. Zawodowo związany od wielu lat z sektorem badań klinicznych nowych leków. Jako Associate Director w firmie Synexus Polska Sp. z o. o. stale powiększa swoje bogate praktyczne doświadczenie zawodowe, szczególnie z zakresu roli i obowiązków badacza w badaniu klinicznym oraz organizacji i zarządzania ośrodkiem badań klinicznych, w międzynarodowym środowisku. Zajmuje go tematyka tworzenia innowacyjnych rozwiązań biznesowych i partnerstw zgodnych z filozofią win-win. Członek Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce – GCPpl. Wykładowca ALK i WUM.

AB
dr Anna Banaszewska

Doktor nauk prawnych i wspólnik Kancelarii Prawo Gospodarka Zdrowie. Od 2001 roku zajmuje się branżą farmaceutyczną. Wykształcenie prawne, farmaceutyczne i ekonomiczne oraz doświadczenie pracy w dziale sprzedaży i marketingu w wiodących na rynku firmach farmaceutycznych, przekłada na zapewnienie pomocy prawnej świadczonej dla tej branży. W Kancelarii nadzoruje pracę zespołu Life science, ponad to wspiera prawnie procesy zakupu, w tym sporządza umowy, linii produkcyjnych leków i suplementów diety oraz drobnego sprzętu wykorzystywanego w procesie produkcji. Świadczy pomoc prawną w zakresie wytwarzania i importu leków oraz API. Zapewnia wsparcie prawne procesów wprowadzania do obrotu leków, suplementów diety i wyrobów medycznych oraz procesów refundacyjne.  Uczestniczy w budowaniu strategii sprzedażowych i marketingowych czuwając nad bezpieczeństwem prawnym w zakresie prawa konsumentów, prawa konkurencji jak i prawa zamówień publicznych.

Ekspert ds. ochrony zdrowia Polskiej Federacji Szpitali oraz ekspert Konfederacji Pracodawców Lewiatan. Uczestniczy w wielu grupach roboczych tworzonych przy Ministrze Zdrowia, Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Urzędzie Zamówień Publicznych. Członek

Pracę zawodową łączy z pracą dydaktyczną. Wykłada przedmioty związane z prawem medycznym i farmaceutycznym w Collegium Humanum oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Jest opiekunem merytorycznym oraz wykładowcą w ramach studiów podyplomowych Prawo farmaceutyczne dla biznesu prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego. Wykłada przedmioty prawnicze w ramach programu Executive MBA Zarządzanie w ochronie zdrowia (Collegium Humanum).  Prowadzi liczne szkolenia, prelegentka licznych konferencji medycznych, farmaceutycznych i zamówień publicznych. Autorka publikacji prawniczych.

Katarzyna Stawska
Koordynator spotkania
Katarzyna Stawska