Obszar medyczny
06 Września

Dzień otwarty online - studia z obszaru zarządzania w sektorze zdrowia

 • Pracujesz w obszarze ochrony zdrowia?
 • Szukasz nowych możliwości rozwoju w swojej dziedzinie?
 • Planujesz rozpocząć studia?

Zapraszamy na dzień otwarty online kierunków z obszaru zarządzania w obszarze medycznym w Akademii Leona Koźmińskiego.

Kiedy: 06.09.2022, godz. 17:00 Gdzie: plaforma MS Teams

Spotkanie odbędzie się w formule ONLINE

Zapisz się, Prześlemy link do spotkania Będzie to okazja do wysłuchania informacji o naszej ofercie, spotkań z kierownikami studiów, wzięcia udziału w ciekawych merytorycznie spotkaniach. Wydarzenie poprowadzi Łukasz Więch, lider studiów w ochronie zdrowia w ALK. Podczas naszego spotkana w bezpiecznej, wirtualnej przestrzeni:

 • pokażemy, jak prowadzimy zajęcia
 • odpowiemy na pytania dotyczące toku poszczególnych studiów
 • porozmawiamy o wymaganiach rekrutacyjnych
 • pokażemy dodatkowe korzyści wynikające z ukończenia studiów w Koźmińskim

 

Sprawdź jakie mamy dla Ciebie propozycje rozwoju!

Koźmiński MBA dla Kadry Medycznej

Kierownik: lek. Łukasz Wiech, MBA

Efektywne zarządzanie ochroną zdrowia stało się wyzwaniem XXI wieku na całym świecie. Zarządzanie w warunkach reformy polskiego systemu ochrony zdrowia wymaga uważnego śledzenia zmian, dokonywania wielu, często głębokich, przekształceń, ale zarazem stwarza nowe możliwości działania, daje pole dla inicjatyw i innowacji. Potrzebujemy liderów prowadzących swoje przedsiębiorstwa, „tańcząc w deszczu”. W spotkaniu uczestniczyć będzie i wygłosi wykład, jeden z wykładowców kierunku, dr Paweł Dobski. Porozmawiamy z nim o roli jakości w ochronie zdrowia.

Prawo Farmaceutyczne dla Biznesu

Kierownik: dr Anna Banaszewska

Prowadzenie działalności gospodarczej na rynku farmaceutycznym jest ściśle regulowane. W rezultacie budowanie skutecznych strategii wymaga nie tylko znajomości procesów, ale i przepisów dotyczących każdego etapu życia produktu leczniczego i suplementu diety.

Wiedza, umiejętności oraz doświadczenie to podstawa do tworzenia pożądanej pozycji rynkowej oraz budowania własnej pozycji na rynku pracy. Znajomość obowiązujących regulacji prawnych, praktycznych aspektów ich stosowania oraz wpływu na biznes w sektorze farmaceutycznym jest kluczowa.

W odpowiedzi na te potrzeby powstał kierunek Prawo farmaceutyczne dla biznesu, który na dzień otwarcia studiów jest pierwszym kierunkiem w Polsce, który kompleksowo traktuje: wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu, obrót w tym: marketing i refundację leków oraz suplementów diety.

Prowadzenie i Monitorowanie Badań Klinicznych (wersja stacjonarna i wersja online)

Kierownik: lek. Łukasz Więch, MBA

Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy kompetencji - wiedzy, umiejętności postaw, niezbędnych dla skutecznego prowadzenia i monitorowania badan klinicznych w myśl zasad Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP), z szerokim uwzględnieniem etycznych, prawnych i organizacyjnych warunków projektowania, prowadzenia i monitorowania badań klinicznych; w świetle odpowiednich, wiarygodnych danych i informacji epidemiologicznych, medycznych baz danych i publikacji źródłowych.

Zarządzanie projektami w badaniach klinicznych

Kierownik: Katarzyna Pieńczuk

Celem studiów jest przygotowanie do zarządzania projektami w sektorze farmaceutycznym (badania kliniczne) w oparciu o standardy PMI opisane w najnowszym wydaniu PMBOK® Guide oraz przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do skutecznego planowania i nadzorowania projektu.

  Liczba miejsc ograniczona. Aby wziąć udział w spotkaniu, należy zapisać się, wypełniając formularz.

  Udział jest bezpłatny.

  Wypełnij formularz
  Zapisz się

  Nasi eksperci

  Dr hab Daweł Dobski
  Dr hab., prof. UEP Paweł Dobski

  Pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Autor ponad 100 publikacji z zakresu zarządzania, zarządzania przez jakość, marketingu i obsługi klienta. Konsultant z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych wymaganych przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz systemów zarządzania ISO 9001, 14 001, 27 001, 45001 w sektorze usług ze szczególnym uwzględnieniem usług medycznych, administracji samorządowej i edukacji (ponad 350 wdrożeń).  Wykładowca na studiach podyplomowych i MBA dedykowanych personelowi podmiotów leczniczych.

  Łukasz Więch
  lek. Łukasz Więch

  Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku Koźmiński MBA dla Kadry Medycznej oraz Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Lekarz – specjalista zdrowia publicznego. Edukator z zamiłowania i doświadczenia. Zawodowo związany od wielu lat z sektorem badań klinicznych nowych leków. Jako Associate Director w firmie Synexus Polska Sp. z o. o. stale powiększa swoje bogate praktyczne doświadczenie zawodowe, szczególnie z zakresu roli i obowiązków badacza w badaniu klinicznym oraz organizacji i zarządzania ośrodkiem badań klinicznych, w międzynarodowym środowisku. Zajmuje go tematyka tworzenia innowacyjnych rozwiązań biznesowych i partnerstw zgodnych z filozofią win-win. Członek Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce – GCPpl. Wykładowca ALK i WUM.

  Katarzyna Pieńczuk

  Od 2015 roku związana z branżą badań klinicznych. Aktualnie pracuje w firmie farmaceutycznej GSK na stanowisku Manager w zespole Clinical Documentation, gdzie główną przez nią pełnioną rolą jest FSO Operations Lead. Wysoko stawia rozwój osobisty oraz jakość wykonywanych działań, dzięki czemu jest cenionym członkiem zespołów projektowych. Posiada doświadczenie operacyjne zbierane w globalnych firmach CRO oraz farmaceutycznych. Pracowała zarówno przy projektach dotyczących produktów badanych, jak i wyrobów medycznych, w takich obszarach terapeutycznych jak neurologia, onkologia, immunologia, kardiologia, itd.

  Od 2020 roku dodatkowo związana z Akademią Leona Koźmińskiego początkowo jako koordynator oraz wsparcie przy kierowniku studiów. Obecnie od 2021 roku wykładowca, a od 2022 roku Kierownik studiów Zarządzanie projektami w Badaniach Klinicznych. Współpraca ta miała swój początek podczas wcześniej ukończonych studiów podyplomowych z Prowadzenia i monitorowania badań klinicznych. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunkach biologia molekularna oraz ochrona środowiska.

  Adam Wysokiński

  Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (II Wydz. Lekarski), Uniwersytetu Humanistyczno społecznego w Warszawie (Zarządzanie projektami) oraz Akademii Leona Koźmińskiego (MBA dla kadry medycznej). Od 2001 roku związany z rynkiem farmaceutycznym, a od 2003 zaangażowany w organizację i prowadzenie badań klinicznych.

  Początkowo w Polsce, następnie w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Obecnie zajmuje stanowisko globalne w dziale badawczym firmy Janssen-Cilag (Johnsson & Johnsson) nadzorując prace globalnych Project Managerów. W swojej karierze miał okazję tworzyć regionalny model współpracy pomiędzy globalną firmą farmaceutyczną i jedną z wiodących na rynku firm CRO (Clinical Research Organization).

  Jego zainteresowania zawodowe to: zarządzanie projektami, zarządzanie strategiczne, podnoszenie efektywności organizacyjnej, mapowanie i optymalizacja procesów, tworzenie narzędzi zwiększających produktywność.

  Paweł Orzeł

  Absolwent Oxford Brooks University (MBA Business Administration), Wyższej Szkoły Zarządzania (Zarządzanie Biznesem) oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (Wydziału Technologii Żywności). Od 18 lat związany z badaniami klinicznymi. Dzięki wieloletniej pracy w największych korporacjach farmaceutycznych oraz globalnych firmach CRO, na stanowiskach specjalistycznych, kierowniczych oraz dyrektorskich doskonale rozumie rynek badań klinicznych. Zna perspektywę Sponsora oraz firm prowadzących badania na jego zlecenie.

  Od 2015 roku związany zawodowo z firmą PPD, gdzie we współpracy z wielodyscyplinarnymi zespołami badaniowymi zarządza globalnymi projektami badawczymi. Jako Project Director oraz Oversight Director odpowiada za zarządzanie globalnymi programami i projektami oraz budowanie relacji ze strategicznymi klientami organizacji.

  Wieloletni wykładowca oraz promotor Akademii Leona Koźmińskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Akademii Medycznej w Lublinie. Autor oraz kierownik merytoryczny programu studiów podyplomowych – Zarządzanie Projektami w Badaniach Klinicznych.

  AB
  dr Anna Banaszewska

  Doktor nauk prawnych i wspólnik Kancelarii Prawo Gospodarka Zdrowie. Od 2001 roku zajmuje się branżą farmaceutyczną. Wykształcenie prawne, farmaceutyczne i ekonomiczne oraz doświadczenie pracy w dziale sprzedaży i marketingu w wiodących na rynku firmach farmaceutycznych, przekłada na zapewnienie pomocy prawnej świadczonej dla tej branży. W Kancelarii nadzoruje pracę zespołu Life science, ponad to wspiera prawnie procesy zakupu, w tym sporządza umowy, linii produkcyjnych leków i suplementów diety oraz drobnego sprzętu wykorzystywanego w procesie produkcji. Świadczy pomoc prawną w zakresie wytwarzania i importu leków oraz API. Zapewnia wsparcie prawne procesów wprowadzania do obrotu leków, suplementów diety i wyrobów medycznych oraz procesów refundacyjne.  Uczestniczy w budowaniu strategii sprzedażowych i marketingowych czuwając nad bezpieczeństwem prawnym w zakresie prawa konsumentów, prawa konkurencji jak i prawa zamówień publicznych.

  Ekspert ds. ochrony zdrowia Polskiej Federacji Szpitali oraz ekspert Konfederacji Pracodawców Lewiatan. Uczestniczy w wielu grupach roboczych tworzonych przy Ministrze Zdrowia, Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Urzędzie Zamówień Publicznych. Członek

  Pracę zawodową łączy z pracą dydaktyczną. Wykłada przedmioty związane z prawem medycznym i farmaceutycznym w Collegium Humanum oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Jest opiekunem merytorycznym oraz wykładowcą w ramach studiów podyplomowych Prawo farmaceutyczne dla biznesu prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego. Wykłada przedmioty prawnicze w ramach programu Executive MBA Zarządzanie w ochronie zdrowia.  Prowadzi liczne szkolenia, prelegentka licznych konferencji medycznych, farmaceutycznych i zamówień publicznych. Autorka publikacji prawniczych.

  Karol Szczukiewicz

  Pasjonat innowacyjnych rozwiązań w branży badań klinicznych oraz specjalista szeroko pojętego obszaru zarządzania projektami.

  Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz University of Trieste we Włoszech. Kilkunastoletnie doświadczenie w branży badań klinicznych zdobywał w globalnych strukturach firm CRO oraz firm farmaceutycznych. Najpierw w zakresie monitorowania, a następnie zarządzania badaniami klinicznymi faz I-IV, w większości wskazań terapeutycznych. Obecnie dyrektor działu zarządzania projektami w firmie Optimapharm.

  W latach 2016-2022 członek zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce (GCPpl). Wykładowca na studiach podyplomowych oraz licznych kursach z zakresu badań klinicznych na wielu polskich uczelniach i konferencjach międzynarodowych. Ekspert Agencji Badań Medycznych ds. oceny wniosków o finansowanie badań klinicznych w dotychczasowych konkursach. Członek zespołu przy ABM ds. opracowania projektu ustawy o badaniach klinicznych.

  Współtwórca i partner merytoryczny studiów podyplomowych "Zarządzanie Projektami w Badaniach Klinicznych" na Akademii Leona Koźmińskiego. Pomysłodawca i koordynator konkursu branżowego "Liderzy Badań Klinicznych".

  Katarzyna Stawska
  Koordynator spotkania
  Katarzyna Stawska