Obszar medyczny
07 Września
Dzień otwarty online - studia z obszaru zarządzania w sektorze zdrowia
  • Pracujesz w obszarze ochrony zdrowia?
  • Szukasz nowych możliwości rozwoju w swojej dziedzinie?
  • Planujesz rozpocząć studia studia?

Zapraszamy na dzień otwarty online kierunków z obszaru zarządzania w obszarze medycznym w Akademii Leona Koźmińskiego.

Kiedy: wtorek, 7 września 2021, godz. 17:30 Gdzie: plaforma MS Teams

Spotkanie odbędzie się w formule ONLINE Zapisz się, Prześlemy link do spotkania Będzie to okazja do wysłuchania informacji o naszej ofercie, spotkań z kierownikami studiów, wzięcia udziału w ciekawych merytorycznie spotkaniach. Wydarzenie poprowadzi Łukasz Więch, lider studiów w ochronie zdrowia w ALK. Podczas naszego spotkana w bezpiecznej, wirtualnej przestrzeni:

  • pokażemy, jak prowadzimy zajęcia
  • odpowiemy na pytania dotyczące toku poszczególnych studiów
  • porozmawiamy o wymaganiach rekrutacyjnych
  • pokażemy dodatkowe korzyści wynikające z ukończenia studiów w Koźmińskim

 

Sprawdź jakie mamy dla Ciebie propozycje rozwoju!

Health Economics & Big Data Analytics (HEBDA). Dwuletnie studia magisterskie prowadzone w języku angielskim jako zakres studiów na kierunku Master in Big Data Science

Kierownik: Prof. Katarzyna Kolasa

Ekonomika zdrowia jest nową, dynamicznie rozwijającą się dziedziną ekonomii, która ma zastosowanie w sektorze ochrony zdrowia. Dostarcza ona metody i narzędzia analityczne do badań skuteczności, wydajności i wartości technologii medycznych, których ostatecznym celem jest optymalna alokacja zasobów opieki zdrowotnej. Świat biznesu obecnie przechodzi przez rewolucję przez wzrastającą znaczenie dużych zasobów danych tzw. Big Data i sektor opieki zdrowotnej nie jest wyjątkiem. Tygodnik "The Economist" twierdzi, że to dane, a nie ropa są najbardziej wartościowym zasobem XXI wieku. W nadchodzących latach przewidziane jest duże zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny ekonomii.

Koźmiński MBA dla Kadry Medycznej

Kierownik: lek. Łukasz Wiech, MBA

Efektywne zarządzanie ochroną zdrowia stało się wyzwaniem XXI wieku na całym świecie. Zarządzanie w warunkach reformy polskiego systemu ochrony zdrowia wymaga uważnego śledzenia zmian, dokonywania wielu, często głębokich, przekształceń, ale zarazem stwarza nowe możliwości działania, daje pole dla inicjatyw i innowacji. Potrzebujemy liderów prowadzących swoje przedsiębiorstwa, „tańcząc w deszczu”.

Prawo Farmaceutyczne dla Biznesu

Kierownik: dr Anna Banaszewska

Prowadzenie działalności gospodarczej na rynku farmaceutycznym jest ściśle regulowane. W rezultacie budowanie skutecznych strategii wymaga nie tylko znajomości procesów, ale i przepisów dotyczących każdego etapu życia produktu leczniczego i suplementu diety.

Wiedza, umiejętności oraz doświadczenie to podstawa do tworzenia pożądanej pozycji rynkowej oraz budowania własnej pozycji na rynku pracy. Znajomość obowiązujących regulacji prawnych, praktycznych aspektów ich stosowania oraz wpływu na biznes w sektorze farmaceutycznym jest kluczowa.

W odpowiedzi na te potrzeby powstał kierunek Prawo farmaceutyczne dla biznesu, który na dzień otwarcia studiów jest pierwszym kierunkiem w Polsce, który kompleksowo traktuje: wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu, obrót w tym: marketing i refundację leków oraz suplementów diety.

Zarządzanie Projektami w Badaniach Klinicznych

Kierownik: lek. Łukasz Więch, MBA

Partnerzy merytoryczni: mgr. inż. Paweł Orzeł, MBA; lek. Adam Wysokiński, MBA; mgr Karol Szczukiewicz

Celem studiów jest przygotowanie do zarządzania projektami w sektorze farmaceutycznym (badania kliniczne) w oparciu o standardy PMI opisane w najnowszym wydaniu PMBOK® Guide oraz przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do skutecznego planowania i nadzorowania projektu.

W październiku 2021 rozpoczynamy drugą edycję studiów.

Prowadzenie i Monitorowanie Badań Klinicznych (wersja stacjonarna i wersja online)

Kierownik: lek. Łukasz Więch, MBA

Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy kompetencji - wiedzy, umiejętności postaw, niezbędnych dla skutecznego prowadzenia i monitorowania badan klinicznych w myśl zasad Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP), z szerokim uwzględnieniem etycznych, prawnych i organizacyjnych warunków projektowania, prowadzenia i monitorowania badań klinicznych; w świetle odpowiednich, wiarygodnych danych i informacji epidemiologicznych, medycznych baz danych i publikacji źródłowych.

Liczba miejsc ograniczona. Aby wziąć udział w spotkaniu, należy zapisać się, wypełniając formularz.

Udział jest bezpłatny.

Wypełnij formularz
Zapisz się
Nasi eksperci
prof. ALK dr hab. Katarzyna Kolasa

Prof. Katarzyna Kolasa przez ostatnie cztery lata zdobywała doświadczenie z zakresu wyzwań związanych z ustalaniem cen i refundacją wyrobów medycznych. Od 2016 roku reprezentuje Straub Medical jako Global Market Access Lead, będąc głównym konsultantem zewnętrznym dla tej szwajcarskiej firmy rodzinnej. Wcześniej była zatrudniona na stanowisku Senior HEOR Director w GE Healthcare.

Prof. Kolasa posiada tytuł doktora z dziedziny ekonomiki zdrowia i jest autorką blisko 40 publikacji naukowych z dziedziny oceny technologii medycznych i farmakoekonomii. Opiniuje artykuły nadsyłane do tak prestiżowych czasopism jak: Health Policy, Value in Health, Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research, International Journal for Equity in Health oraz International Journal of Technology Assessment.

Rozległą wiedzę z zakresu ekonomii zdrowia zdobyła na Uniwersytecie w Yorku, Uniwersytecie w Lund i Uniwersytecie w Bergen, a także podczas międzynarodowych kursów doktoranckich z ekonomiki zdrowia i polityki zdrowotnej, organizowanych przez Szwajcarską Szkołę Zdrowia Publicznego.

Prof. Kolasa kieruje Zakładem Ekonomiki Zdrowia i Zarządzania Opieką Zdrowotną w ALK.  Wizją Zakładu jest stanie się wiodącym polskim ośrodkiem badawczym w dziedzinie zdrowia cyfrowego w Europie. Współpracuje ściśle z ekonomicznymi partnerami z Uniwersytetu w Lund, Uniwersytetu w Atenach, Uniwersytetu Illinois, Uniwersytetu w Yorku oraz Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Berlinie.

Prof. Kolasa została nominowana przez Ministerstwo Nauki do reprezentowania Polski w COST Action CA17117, COST Association "Towards an International Network for Evidence based Research in Clinical Health Research". Od stycznia 2019 roku jest współprzewodniczącą Global Special Interest Group for Digital Health utworzonej w ISPOR.

Profil prof. Kolasy, który zawiera dorobek naukowy

Jakub Adamski
Jakub Adamski

Ekspert systemu ochrony zdrowia, adwokat i manager z wieloletnim doświadczeniem w administracji publicznej i doradztwie. Specjalizuje się w finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej, w tym refundacji leków i wyrobów medycznych. Jako dyrektor Departamentu Analiz i Strategii, wraz z zespołem map potrzeb zdrowotnych wprowadził nową jakość analiz big data i wizualizacji danych w Ministerstwie Zdrowia. Odpowiadał m.in. za wdrożenie i funkcjonowanie Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia. Były członek Komisji Ekonomicznej, a obecnie członek Rady ds. Taryfikacji oraz Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Bydgoszczy. Współautor Polityki Lekowej Państwa 2018-2022 i licznych publikacji, w tym komentarza do ustawy o refundacji. Ukończył Advanced Management Program w IESE Business School.

lek. Łukasz Więch

Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku Koźmiński MBA dla Kadry Medycznej oraz Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Lekarz – specjalista zdrowia publicznego. Edukator z zamiłowania i doświadczenia. Zawodowo związany od wielu lat z sektorem badań klinicznych nowych leków. Jako Associate Director w firmie Synexus Polska Sp. z o. o. stale powiększa swoje bogate praktyczne doświadczenie zawodowe, szczególnie z zakresu roli i obowiązków badacza w badaniu klinicznym oraz organizacji i zarządzania ośrodkiem badań klinicznych, w międzynarodowym środowisku. Zajmuje go tematyka tworzenia innowacyjnych rozwiązań biznesowych i partnerstw zgodnych z filozofią win-win. Członek Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce – GCPpl. Wykładowca ALK i WUM.

Banaszewska Anna
dr Anna Banaszewska

Doktor nauk prawnych i wspólnik Kancelarii Prawo Gospodarka Zdrowie. Od 2001 roku zajmuje się branżą farmaceutyczną. Wykształcenie prawne, farmaceutyczne i ekonomiczne oraz doświadczenie pracy w dziale sprzedaży i marketingu w wiodących na rynku firmach farmaceutycznych, przekłada na zapewnienie pomocy prawnej świadczonej dla tej branży. W Kancelarii nadzoruje pracę zespołu Life science, ponad to wspiera prawnie procesy zakupu, w tym sporządza umowy, linii produkcyjnych leków i suplementów diety oraz drobnego sprzętu wykorzystywanego w procesie produkcji. Świadczy pomoc prawną w zakresie wytwarzania i importu leków oraz API. Zapewnia wsparcie prawne procesów wprowadzania do obrotu leków, suplementów diety i wyrobów medycznych oraz procesów refundacyjne.  Uczestniczy w budowaniu strategii sprzedażowych i marketingowych czuwając nad bezpieczeństwem prawnym w zakresie prawa konsumentów, prawa konkurencji jak i prawa zamówień publicznych.

Ekspert ds. ochrony zdrowia Polskiej Federacji Szpitali oraz ekspert Konfederacji Pracodawców Lewiatan. Uczestniczy w wielu grupach roboczych tworzonych przy Ministrze Zdrowia, Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Urzędzie Zamówień Publicznych. Członek

Pracę zawodową łączy z pracą dydaktyczną. Wykłada przedmioty związane z prawem medycznym i farmaceutycznym w Collegium Humanum oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Jest opiekunem merytorycznym oraz wykładowcą w ramach studiów podyplomowych Prawo farmaceutyczne dla biznesu prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego. Wykłada przedmioty prawnicze w ramach programu Executive MBA Zarządzanie w ochronie zdrowia (Collegium Humanum).  Prowadzi liczne szkolenia, prelegentka licznych konferencji medycznych, farmaceutycznych i zamówień publicznych. Autorka publikacji prawniczych.

Karol Szczukiewicz zp
Karol Szczukiewicz

Od roku 2016 członek zarządu oraz przewodniczący grupy ds. szkoleń Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce (GCPpl). Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze szkoleń, będąc prelegentem na branżowych konferencjach oraz wykładowcą kursów na takich uczelniach jak Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Warszawski, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.
Pomysłodawca i koordynator konkursu branżowego "Liderzy Badań Klinicznych" oraz warsztatów "Kluczowe procesy w badaniach klinicznych", a także wielu innych projektów edukacyjnych realizowanych w Polsce. Aktywnie wspiera rozwój badań niekomercyjnych. Specjalizuje się również w obszarze ochrony danych osobowych w zakresie badań klinicznych oraz rozwiązaniach e-health wykorzystywanych w medycynie. Ekspert Agencji Badań Medycznych.
W swojej dotychczasowej, 12-letniej karierze zawodowej, pracował w globalnych firmach CRO oraz farmaceutycznych, rozwijając umiejętności z zakresu monitorowania oraz zarządzania badaniami klinicznymi faz I-IV w wielu wskazaniach terapeutycznych (m.in. onkologia, neurologia, pulmonologia, kardiologia, okulistyka, nefrologia oraz choroby zakaźne). Obecnie pełni role globalnego kierownika projektu w jednej z największych firm farmaceutycznych na świecie.

Paweł Orzeł

Absolwent Oxford Brooks University (MBA Business Administration), Wyższej Szkoły Zarządzania (Zarządzanie Biznesem) oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (Wydziału Technologii Żywności). Od 17 lat związany z badaniami klinicznymi. Dzięki wieloletniej pracy w największych korporacjach farmaceutycznych oraz globalnych firmach CRO, na stanowiskach specjalistycznych, kierowniczych oraz dyrektorskich doskonale rozumie rynek badań klinicznych. Zna perspektywę Sponsora oraz firm prowadzących badania na jego zlecenie. 

Od 2015 roku związany zawodowo z firmą PPD, gdzie we współpracy z wielodyscyplinarnymi zespołami badaniowymi zarządza globalnymi projektami badawczymi. Jako Project Director oraz Oversight Director odpowiada za zarządzanie globalnymi programami i projektami oraz budowanie relacji ze strategicznymi klientami organizacji. 

Wieloletni wykładowca oraz promotor Akademii Leona Koźmińskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Akademii Medycznej w Lublinie. Autor oraz kierownik merytoryczny programu studiów podyplomowych – Zarządzanie Projektami w Badaniach Klinicznych. 

Katarzyna Pieńczuk

Od 2015 roku związana z branżą badań klinicznych. Pracowała zarówno w firmach CRO, jak i firmie farmaceutycznej. Wysoko stawia rozwój osobisty oraz jakość wykonywanych działań, dzięki czemu jest cenionym członkiem zespołów badawczych. Posiada doświadczenie w takich obszarach terapeutycznych jak neurologia, onkologia, immunologia, kardiologia, diabetologia, okulistyka, dermatologia, ortopedia. Pracowała zarówno przy projektach dotyczących produktów badanych, jak i wyrobów medycznych. ​

Zawsze chętnie uczestniczy we wszelkiego rodzaju szkoleniach, wykładach czy spotkaniach branży badań klinicznych. Zdobywa kolejne doświadczenia oraz poszerza wiedzę, którą wykorzystuje w codziennej pracy na stanowisku specjalisty ds. projektów.​

Od 2020 roku dodatkowo związana z Akademią Leona Koźmińskiego jako koordynator oraz wsparcie przy kierowniku studiów związanych z Zarządzaniem w ochronie zdrowia. Współpraca ta miała swój początek podczas wcześniej ukończonych studiów podyplomowych z Prowadzenia i monitorowania badań klinicznych. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunkach biologia molekularna oraz ochrona środowiska. 

Pastuszka Agnieszka
Koordynator spotkania
Agnieszka Szczepańczyk