Media publiczne_debata _WYDARZENIE-odwołane.jpg
08 Grudnia

Dyskusja panelowa „Społeczne, prawne i organizacyjne aspekty finansowania mediów publicznych”

Katedra Finansów oraz Katedra Nauk Społecznych ALK serdecznie zaprasza do udziału w II części interdyscyplinarnego seminarium, poświęconego, tym razem kontroli, sprawowaniu nadzoru właścicielskiego, kryteriom odpowiedzialności   i rozliczaniu mediów publicznych z ich zobowiązań publicznych. W debacie seminaryjnej wezmą udział medioznawcy, a także specjaliści od finansów oraz prawnicy.

PROGRAM DEBATY p.t.  Znaczenie formy organizacyjno-prawnej dla zasilania oraz kontroli i nadzoru publicznych organizacji medialnych

  • prof. Marta Postuła i Hanna Kuzińska (ALK), Organizacja medialna publiczną spółką kapitałową czy instytucją pozabudżetową?
  • prof. Andrzej Sopoćko (SGH)
  • mec. Karol Kościński, Prawne aspekty kontroli i sprawowania nadzoru nad publicznymi organizacjami medialnymi

Seminarium odbędzie się w godzinach: 13.00-16.00 w trybie online za pośrednictwem platformy MS Teams.

Udział jest nieodpłatny.

Link do wydarzenia
Dołącz do spotkania
alk
Koordynator spotkania
Wanda Widziszewska