06 Czerwca

Drugi meet-up z cyklu #law4all - spotkanie z dr Klaudią Skelnik

#law4all: zapraszamy na drugi meet-up! 

Kiedy? : 6.06, wtorek, godz. 15:30 – 17:00

Gdzie? : Online (link do spotkania przyjdzie do Ciebie po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego)

Gościnią wydarzenia będzie Klaudia Skelnik - Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku, doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, absolwentka studiów MBA zarządzanie bezpieczeństwem, mgr politologii w specjalizacji ustrojowo-samorządowej. Certyfikowany Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001, Technologii informacyjnych, Techniki bezpieczeństwa i Wytycznych dotyczących cyberbezpieczeństwa wg ISO 27032 OHSAS 18001 i ISO 45001 norm standaryzujących dla systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001. V-ce Prezes Pomorskiego Biura Inspektorów Ochrony Danych. Menadżer Kierunku Bezpieczeństwo i kierunku Administracja Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. Wykładowca akademicki na Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Gdańsku i Uniwersytet Gdański oraz prowadzący zajęcia na kursach i szkoleniach oferowanych przez JASMAR SECURITY Centrum Bezpieczeństwa i Ochrony. Certyfikowany menadżer metodyk zwinnych i tradycyjnych (Agile). Członek Europejskiego Stowarzyszenia Nauk o Bezpieczeństwie EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY.

Podczas najbliższego spotkania Klaudia, przedstawi mechanizm tworzenia bańki informacyjnej w publicznej przestrzeni informacyjnej i jej wpływ na bezpieczeństwo publiczne. 

Czym jest #law4all?

Jest to niekomercyjna, nieodpłatna kampania edukacyjna, kierowana do wszystkich osób, ze szczególnym uwzględnieniem studentów i doktorantów, zainteresowanych następującymi obszarami:

  • artificial intelligence (AI) – ABC sztucznej inteligencji, działanie algorytmów i ich modelowe zastosowanie, ryzyka związane z algorytmicznym podejmowaniem decyzji, rozwiązania informatyczne dla zawodów prawniczych oparte na AI, wykorzystanie sztucznej inteligencji w relacjach państwo – obywatel;
  • wymiar sprawiedliwości XXI wieku – legaltech, cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo informacji, ochrona danych osobowych;
  • kobiety i kariera – aktywizacja w branży technologicznej, świadomy wybór ścieżki zawodowej, elastyczne formy pracy, ryzyko i przeciwdziałanie dyskryminacji;
  • kompetencje przyszłości – rozwój kreatywności w społeczeństwie, wirtualizacja środowiska pracy, promowanie interdyscyplinarnych kierunków studiów, doktorat wdrożeniowy jako inicjatywa na styku nauki i biznesu, samokształcenie.

Każde spotkanie będzie składało się z dwóch części: godzinnego wystąpienia tematycznego oraz 30-minutowej sesji Q&A.

Kto, co, jak i gdzie?

Pomysłodawczyni #law4all

Pomysłodawczynią i liderką projektu jest Klaudia Maciejewska – prawniczka, stała mediatorka sądowa, inspektorka ochrony danych osobowych, doktorantka w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, uczestniczka programu Ministra Edukacji i Nauki „Doktorat wdrożeniowy”. Product managerka i Kierowniczka Centrum Badawczo-Rozwojowego Currenda Lab w Currenda Sp. z o.o. Autorka projektu rozwiązania do monitorowania zmian aktów prawnych wykorzystującego sztuczną inteligencję. Organizatorka hackathonu dla wymiaru sprawiedliwości #hack4law. Zaangażowana w aktywizację kobiet w obszarze IT/ICT. W 2022 r. nominowana przez Perspektywy Women in Tech do wyróżnienia Top 100 Women in AI in Poland.

Liderki merytoryczne #law4all

Dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska prof. US – kierowniczka zespołu badawczego prawa cywilnego procesowego i informatyzacji wymiaru sprawiedliwości Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Radczyni prawna. Autorka licznych opinii prawnych dotyczących interpretacji przepisów Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego oraz przepisów ustalających status prawny komornika sądowego. Członkini Rady Naukowej Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej. Prezeska Sądu Arbitrażowego Pomorza Zachodniego oraz arbiterka polskich i zagranicznych stałych sądów arbitrażowych. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu postępowania cywilnego, upadłościowego i restrukturyzacyjnego, arbitrażu i mediacji oraz informatyzacji postępowania. Redaktorka Naczelna Wydawnictwa Currenda.

Dr hab. Joanna Studzińska prof. ALK – Kierowniczka Zakładu Postępowania Cywilnego Katedry Prawa Cywilnego Akademii Leona Koźmińskiego. Radczyni prawna. Specjalistka ds. orzecznictwa w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego, Redaktorka Naczelna czasopisma „Nowa Currenda”. Członkini Kolegium Redakcyjnego „International Journal of Forensic and Medical Jurisprudence”. Autorka szeregu publikacji z zakresu postępowania cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania egzekucyjnego.

Organizatorami #law4all są:

  • Currenda Sp. z.o.o.,
  • Centrum Badawczo-Rozwojowe Currenda Lab,
  • Uniwersytet Szczeciński,
  • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego,
  • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.

By wziąć udział, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy poniżej, a link do spotkania online przychodzi do Ciebie mailem!

#law4all – wiedza jest dla wszystkich