Brydz -turniej brydzowy par dla poczatkujacych
28 Listopada
Coniedzielny turniej brydżowy par dla początkujących

Zapraszamy na cotygodniowy turniej par dla osób, które chcą nauczyć się grać w brydża. Na początku turnieju zostanie podana krótka, prosta instrukcja!

Gdzie: Akademia Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59 patio w budynku C (wejście od budynku A). Kiedy: niedziele, godz. 17:15-20:00.

Wpisowe za osobę: 2 zł Młodzież szkolna gra bezpłatnie. Młodzież szkolna może grać ze sobą lub z osobami dorosłymi (rodziną, instruktorami itd.). W trakcie turnieju będzie prowadzona klasyfikacja szkół z nagrodami (punktuje zawsze 6 najlepszych zawodników). Jest to ciekawa, dynamiczna forma nauki brydża!

Regulamin:

  • Na stolikach może znajdować się tylko sprzęt niezbędny do gry.
  • Obowiązuje zakaz trzymania telefonów komórkowych na stoliku.
  • Sędzia ma prawo nie dopuścić do gry zawodnika z objawami chorobowymi.
  • Sędzia ma prawo usunąć z turnieju zawodnika nieprzestrzegającego regulaminu.
  • Zawodnik bierze udział w turnieju na własną odpowiedzialność, oświadcza że jest zdrowy i nie będzie kierował wobec organizatora żadnych roszczeń związanych z następstwami zakażenia Covid-19. 
  • Obowiązuje przestrzeganie czystości zarówno w sali, jak i w pomieszczeniach użytkowych typu toalety.
  • Za ewentualne zniszczenia na mieniu odpowiedzialność finansową ponoszą uczestnicy.

Uczestnicy akceptują regulaminy oraz RODO – prezentację wyników i wizerunku na stronach internetowych. 

Kontakt:

Jarosław Kostrzewa

tel. 509 492 209

e-mail: kostek@hol.pl