Commodity-Trading
03 Września

Commodity Traiding. Inwestycje Towarowe- dzień otwarty - studia podyplomowe

Serdecznie zapraszamy na dzień otwarty studiów podyplomowych Commodity Trading. To wyjątkowe wydarzenie jest doskonałą okazją do zapoznania się z ofertą edukacyjną skierowaną do osób pragnących zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu handlu towarami.

Dzień otwarty zapewni nie tylko prezentację programu studiów, ale także możliwość bezpośredniego uczestnictwa w przykładowych zajęciach oraz spotkania z kierownikiem studiów i przedstawicielami partnera studiów, Grupą UNIMOT. Jest to także okazja, by lepiej poznać naszą współpracę oraz zasięgnąć informacji o kierunku studiów bezpośrednio od ekspertów branżowych.

Kiedy: 03.09.2024 Gdzie: MS TEAMS ZAPISZ SIĘ

Celem naszych studiów jest przekazanie studentom wszechstronnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu handlu towarami. Program obejmuje kluczowe zagadnienia ekonomiczne, rynkowe i prawne, a także analizy rynkowe i techniczne. Dodatkowo, uczestnicy nauczą się wykorzystywać instrumenty pochodne do zarządzania ryzykiem oraz zdobywają wiedzę na temat logistyki i finansowania obrotu towarami. Praktyczny charakter studiów zapewnia liczne zajęcia warsztatowe prowadzone przez doświadczonych praktyków rynkowych.

Agenda spotkania: 17:30 - powitanie  17:30-17:40 - prezentacja kierunku 17:40-17:50 - wystąpienie Unimot 17:50-18:10 - mini-wykład (case) – dr Adrian Struciński pt. Derywaty towarowe w transakcjach spekulacyjnych i zabezpieczających 18:10 - pytania i odpowiedzi

Spotkanie poprowadzi:

dr Adrian Struciński

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Rachunkowości Akademii Leona Koźmińskiego, licencjonowany doradca inwestycyjny oraz makler papierów wartościowych. Posiada także kwalifikację PRM (Professional Risk Manager). W latach 2008-2017 pracownik w Departamencie Tradingu w domu maklerskim XTB, gdzie odpowiadał za transakcje oraz zarządzanie ryzykiem opcji walutowych i towarowych. 
Prowadzi wykłady na studiach magisterskich, podyplomowych i doktoranckich z zakresu wyceny instrumentów pochodnych, zarządzania ryzykiem, sprawozdawczości finansowej, finansów korporacyjnych, wyceny przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, interpretacji sprawozdań finansowych oraz rachunkowości zarządczej. Prowadzi także wykłady na uczelniach zagranicznych: ESSCA School of Management oraz Hebei Finance University. 
Jako praktyk brał udział w kilkudziesięciu projektach doradczych z zakresu wyceny przedsiębiorstw, modelowania finansowego, wyceny instrumentów finansowych, wyceny programów dla pracowników, planowania finansowego i budżetowania, testów na utratę wartości, zarządzania ryzykiem i zarządzania finansowego. 
 

Koordynatorka spotkania
Małgorzata Cybulska