Automatyzacja open day
18 Września
Automatyzacja procesów biznesowych - dzień otwarty online
  • Czy Twoja firma przechodzi transformację cyfrową?
  • Czy jesteś zainteresowana/y automatyzacją procesów?
  • Czy chci(a)łbyć się dowiedzieć, jak wdraża się roboty softwarowe w organizacji?
  • Czy chci(a)łbyć się wiedzieć więcej o nowych technologiach?

Jeżeli te zagadnienia są dla Ciebie interesujące, zapraszamy na Dzień Otwarty online studiów podyplomowych AUTOMATYZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH połączony z zajęciami merytorycznymi pt. „Przegląd dobrych praktyk oraz najnowszych narzędzi do automatyzacji procesów biznesowych”.

Gośćmi będą przedstawiciele narzędzi RPA oraz wiodący wykładowcy na naszych studiach.

18 września, godz. 14.00

Spotkanie odbędzie się w formule ONLINE.

Liczba miejsc ograniczona. Aby wziąć udział w spotkaniu, należy zapisać się, wypełniając formularz.

Wypełnij formularz
Zapisz się
Plan spotkania
14.00
Powitanie uczestników przez Elwirę Pyk, kierownika studiów podyplomowych Automatyzacja Procesów Biznesowych.
14.05-14.35
„Czy robot powinien ponosić odpowiedzialność za swoje błędy?”- Michał Kibil
14.35-15.20
"Przegląd dobrych praktyk oraz najnowszych narzędzi do automatyzacji procesów biznesowych” - Arkadiusz Soika
15:20 - 15:50
“Automatyzacja firmy – centralnie sterowana czy oddolna?” Michał Rok, Kamil Kubiczek
15.50-16.20
Pytania i odpowiedzi. Dyskusja. Omówienie zakresu merytorycznego studiów. Spotkanie z absolwentami.
Nasi goście
Elwira Pyk

RPA Lead Westinghouse

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Prawa i Administracji oraz podyplomowych studiów na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Zbiorowymi Stosunkami Pracy. Absolwentka MBA Akademii Leona Koźmińskiego. 
Praktyk biznesowy, posiadający 20-letnie doświadczenie jako HR Manager oraz Change Manager (najważniejsze zrealizowane projekty to: start-up Coffeeheaven, restrukturyzacja Zelmer S.A., HR Project Manager/Change Agent odpowiedzialna za połączenie Opek Sp. z o. o. oraz Federal Express). 
 
Ukończyła  program afiliacyjny Microeconomics of Competitiveness Course  na Hardvard Business School (Institute for Strategy & Competetiveness we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego). Praca badawcza obejmowała analizę klastra branży SSC/BPO  w Krakowie pod względem oceny konkurencyjności oraz trendów. 

Obecnie doktorantka Akademii Leona Koźmińskiego w Katedrze Badań Ilościowych i Zastosowania Informatyki pod opieką naukową Prof. dr hab. Witolda Bieleckiego. Od 4 lat prowadzi badania związane z wpływem wdrożenia Inteligentnej Automatyzacji na efektywność organizacji z obszaru SSC/BPO.   
Entuzjastka nowych technologii. Buduje kompetencje przyszłości. 

 

„Przyszłości nie da się przewidzieć. Należy rozważać co jest możliwe”. R. Amara 

Michał Kibil

Michał doradza oraz szkoli we wszelkich kwestiach związanych z szeroko pojętą tematyką zatrudniania pracowników, prawa autorskiego, ochrony danych osobowych oraz prawa nowych technologii. Jest jednym z partnerów prawnych Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz Koalicji na rzecz Polskich Innowacji. 

Michał kompleksowo wspiera przedsiębiorców we wdrażaniu projektów z zakresu nowych technologii, w tym opartych na Blockchain, AI, machine learning oraz IOT. Jest specjalistą z zakresu ochrony danych osobowych i zarządzania własnością intelektualną w rozwiązaniach technologicznych. Posiada zróżnicowanie doświadczenie projektowe w pracy z klientami na różnych etapach rozwoju przedsiębiorstwa: od wspierania startup-ów (w tym na etapie pozyskiwania finansowania w oparciu o rozwiązania takie jak ICO, crowfunding, czy też z VC) przez zabezpieczanie know-how spółek technologicznych, analizy prawnego background’u dla budowanego narzędzia, tworzenie ram prawnych dla wprowadzanych technologii, aż po bieżące doradztwo przy rozwoju gotowego produktu. Przez ostatnie lata zaangażowany w analizy wpływu nowoczesnych technologii na kwestie zatrudnienia i prawa pracy, w szukanie nowych zastosowań technologii Blockchain, a także rozwój regulacji w obszarze przepływu danych. 

Michał z entuzjazmem popularyzuje wiedzę na temat nowych technologii regularnie występując w roli prelegenta na wiodących kongresach poświęconych nowym technologiom takich jak Blockchain Alliance czy Ogólnopolski Kongres Profesjonalistów IT, a ostatnio jako mentor na Global Legal Hackathon 2019. Bierze także udział w podcastach, audycjach radiowych czy szkoleniach organizowanych przez ogólnopolskie firmy szkoleniowe. Jest jednym ze współautorów eksperckiego Raportu Blockchain w Polsce przedstawiającego możliwości wykorzystania tej technologii w różnych sektorach gospodarki. 

Wśród dotychczasowych klientów Michała znajdowały się startup’y technologiczne, firmy z sektora finansowego, firmy z sektora IT, czy też międzynarodowe firmy z sektora e-commerce. Michał prowadzi warszawski oddział kancelarii szeroko wspierając przedsiębiorstwa z sektora IT, e-commerce oraz innowacyjnych rozwiązań biznesowych. 

​Prowadząc szkolenia Michał przekazuje praktyczną wiedzę, której zakres każdorazowo dostosowuje pod indywidualne potrzeby grupy, a każde szkolenie traktuje jako proces nakierowany na efektywne przekazanie wiedzy i wymianę doświadczeń. 

​Michał studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie kończył także podyplomowe studium prawa pracy. Michał jest Adwokatem wpisanym na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, gdzie od 2019 r. szkoli także aplikantów adwokackich m.in. w obszarze wykorzystania nowych technologii. 

Rok Michal automatyzacja
Michał Rok

Global Black Belt Power Platform, Microsoft

15 lat doświadczenia w upraszczaniu i automatyzowaniu pracy. Od 8 lat pracuje w Microsoft, gdzie zaczynał jako architekt wdrożeń Dynamics 365. Od 4 lat zajmuje się Microsoft Power Platform, czyli zbiorem narzędzi do budowania nowych rozwiązań informatycznych. Działa zarówno na styku istniejących aplikacji jak i tam, gdzie aplikacji dotąd nie było a proces jest zupełnie nowy. Jako starszy specjalista techniczny pomaga klientom Microsoft w regionie EMEA w ocenie przydatności platformy.

Kamil Makówka

Senior RPA Developer pracujący nad międzynarodowymi projektami skupiającymi się na usprawnianiu procesów biznesowych w korporacjach. Od ponad 4 lat jego głównym celem jest wdrażanie innowacji i efektywności w codziennej pracy przy wykorzystaniu rozwiązań RDA oraz RPA. Wiedzę z tematyki RPA i programu UiPath zdobywał na szkoleniach w USA oraz Indiach. Obecnie współpracuje w międzynarodowym środowisku jako mentor, trener oraz ekspert UiPath, jest również współzałożycielem firmy Robotivity zajmującej się szkoleniami, mentoringiem oraz wdrożeniami technologii RPA oraz UiPath. Poza pracą promuje tematykę RPA przy współpracy z kołami naukowymi i biznesowymi, założyciel największej grupy skupiającej RPA Developerów w Polsce – RPA Developers POLSKA.

Kasprzyk Monika kebs
Koordynator spotkania
Monika Kasprzyk