23 Kwietnia

AI – najważniejszy temat inwestycyjny tej dekady?

Ewoluująca sztuczna inteligencja wywiera coraz większy wpływ na nasze otoczenie i sposób pracy, budząc pytania o zwycięzców i przegranych trwającej transformacji oraz korzyści i zagrożenia, płynące z jej rozwijania i stosowania. Znajomość i zrozumienie AI staje się nie tyle kwestią edukacyjną, co niezbędnym narzędziem adaptacji do przyszłych realiów.

Zapraszamy na wyjątkowe spotkanie absolwenckie ,,AI – najważniejszy temat inwestycyjny tej dekady?”, podczas którego będziecie mieć szansę wysłuchać debaty z udziałem wybitnych ekspertów.

W rozmowie udział wezmą:

  • Piotr Kuczyński – Analityk rynków finansowych Domu Inwestycyjnego Xelion,
  • dr Inez OkulskaBadaczka i współtwórczyni rozwiązań AI, Państwowy Instytut Badawczy NASK
  • prof. Grzegorz Mazurek – Rektor Akademii Leona Koźmińskiego
  • Moderator: Kamil Cisowski – Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego DI Xelion

 

Wydarzenie odbędzie się 23 kwietnia 2024 roku o godzinie 18:00, stacjonarnie w Auli Leona Koźmińskiego.

Rozmawiając o sztucznej inteligencji, istotne będzie określenie, co dokładnie mamy na myśli. Czy nasze zainteresowanie skupiać się będzie na generatywnej AI (takiej jak Chat GPT), opartej na zaawansowanych algorytmach „deep learning” i bazującej na ogromnych zbiorach danych, czy też na ogólnej sztucznej inteligencji (GAI), przewyższającej intelektualnie człowieka? Na jakich urządzeniach AI będzie działać: czy będą to tradycyjne komputery, czy może przyszłościowa technologia komputerów kwantowych? Jak w tym kontekście rozumieć odniesienia do osobliwości Kurzweila? Wymienione pytania zaledwie zarysowują obszar dyskusji.

18.00 – 18.30 - Otwarcie recepcji 18.30 – 18.40 - Otwarcie wydarzenia przez Zarząd DI Xelion oraz Klub Absolwentów Koźmińskiego 18.40 – 19.15 - Gość Specjalny - wystąpienie Piotra Kuczyńskiego 19.15 – 20.00 - Panel dyskusyjny: AI – najważniejszy temat inwestycyjny tej dekady? Uczestnicy: Piotr Kuczyński, dr Inez Okulska, prof. Grzegorz Mazurek Moderator: Kamil Cisowski 20.00 – 20.15 - Sesja Q&A 20.15 - Sesja networkingowa z poczęstunkiem 21.00 - Zakończenie spotkania

Link do zapisów:
Zapisz się

Goście specjalni:

Piotr Kuczyński

Analityk rynków finansowych Domu Inwestycyjnego Xelion

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej w 1973 roku. W latach 1973-1981 pracował w ZMP „Mera-Błonie”, gdzie kierował zespołem, który skonstruował pierwszy polski mikrokomputer (MERA-200) oparty na mikroprocesorze. W latach 1980-81 działacz NSZZ Solidarność. Wyrzucony za to z zakładu w stanie wojennym w 1982 roku. W latach 1982-1987 dyrektor firmy polonijnej produkującej mikrokomputer IMP 85. W latach 1993 do 2001 inwestor giełdowy i analityk (od 2002 przede wszystkim analityk). Pracujący w tym okresie i publikujący w gazetach „Parkiet” i Puls Biznesu” i udzielający się w innych mediach. Od grudnia 2004 w sektorze finansowym, od 2006 roku do 30.04.2019 główny analityk Domu Inwestycyjnego Xelion, do którego powrócił w listopadzie 2021 r. Publikuje w wielu mediach, a także jest częstym gościem stacji radiowych i telewizyjnych jako ekspert rynkowy oraz komentator wydarzeń.

dr Inez Okulska

Badaczka i współtwórczyni rozwiązań AI, Państwowy Instytut Badawczy NASK

Dr Inez Okulska w swoich badaniach zajmuje się zagadnieniami związanymi z automatycznym przetwarzaniem języka, zarówno w zastosowaniu do detekcji treści szkodliwych w Internecie (mowy nienawiści, pornografii dziecięcej czy dezinformacji), inteligentnego przetwarzania dokumentów (streszczenie, ekstrakcja treści), jak i szeroko pojętej humanistyki cyfrowej (badania stylometryczne, mapowanie wpływów). We wszystkich tych dziedzinach interesują ją  metody reprezentacji tekstu, które oprócz spełniania podstawowego kryterium użyteczności w klasyfikacji nadzorowanej lub nie, niosą ze sobą potencjał wyjaśnialności.
 
Na sztuczną inteligencję (AI), na jej możliwości i ograniczenia patrzy z wielu perspektyw: po przejściu barwnej ścieżki humanistycznej (na którą składały się m.in. lingwistyka, komparatystyka literacka, kulturoznawstwo, filozofia), zakończonej doktoratem z translatoryki oraz podoktorskim stażem na Harvard University, ukończyła  jeszcze studia magisterskie na kierunku automatyka i robotyka na WEiTI, na Politechnice Warszawskiej.
 
Posiada wieloletnie doświadczenie jako wykładowca (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Warszawska, Europa-Universitaet Viadrina Frankfurt Oder, gościnnie również Akademia im. Leona Koźmińskiego).
 
Występowała gościnnie oraz na konferencjach m.in. na UCSD, Stanfordzie czy University of Sydney. Na konferencji z serii TedX wygłosiła referat pt. „Gramatyczna kamasutra – czyli jak sztuczna inteligencja czyta między wierszami”. Przyjęła zaproszenia do podcastów poświęconych AI (Nieliniowy, Stacja IT) oraz kobiecej kariery w świecie STEM (Pracownia Dziewczyn).

Jest autorką książki “Wer hat’s geschrieben, wer übersetzt? Autor- und Übersetzerschaft als kontingente Rollen” (Logos Verlag: Berlin 2018) oraz kilkudziesięciu publikacji, w tym m.in. z zakresu przetwarzania języka, automatyki, literaturoznawstwa i translatologii. Z języka niemieckiego na polski lub odwrotnie przełożyła łącznie 9 powieści oraz kilkanaście esejów, opowiadań i wierszy.

Prof. Grzegorz Mazurek

Rektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie - wiodącej szkoły biznesu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej - oraz profesor zwyczajny zarządzania, specjalizujący się w swoich badaniach w obszarze strategii transformacji cyfrowej. Jest szczególnie zainteresowany wpływem technologii cyfrowych na sektor szkolnictwa wyższego. Jest również dyrektorem Centrum Badań Transformacji Cyfrowej - CYBERMAN, członkiem Rady Doradczej EFMD dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz członkiem zarządu Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej SEM FORUM. Od 2020r. jest przewodniczącym Międzynarodowej Rady Doradczej francuskiego uniwersytetu ISC Paris. W latach 2016-18 był członkiem Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji.

Jest autorem książki "Transformacja cyfrowa" (PWN, 2019) oraz redaktorem i współautorem podręcznika "E-marketing - planowanie, narzędzia i praktyka" (Poltext, 2018), nagrodzonego przez Polską Akademię Nauk.

W latach 2012-2020 pełnił funkcję prorektora ds. międzynarodowych Akademii Leona Koźmińskiego, odpowiadając za całościową strategię umiędzynarodowienia i marketing uczelni. Jest również koordynatorem programu Kozmiński MBA Digital oraz studiów podyplomowych z zakresu Internetu i strategii cyfrowej: Marketing Internetowy, Handel Elektroniczny, Cyfrowa Transformacja Biznesu oraz Menedżer Przemysłu 4.0.
Wielokrotnie nagradzany za publikacje i osiągnięcia naukowe. W 2015 roku otrzymał nagrodę LUMEN przyznawaną liderom w zarządzaniu uniwersytetami. W 2017 r. otrzymał nagrodę Eduinspirator (FRSE) przyznawaną osobom aktywnym w dziedzinie edukacji, przyczyniającym się do pozytywnych zmian w społeczeństwie. W 2020r. został uhonorowany przez Fundację "Perspektywy" Gwiazdą Internacjonalizacji w kategorii Badania Naukowe. Za jego kadencji Akademia Leona Koźmińskiego była wielokrotnie uznawana za najbardziej umiędzynarodowioną uczelnię w Polsce.

 

Kamil Cisowski

Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada licencję Maklera Papierów Wartościowych oraz tytuł CFA.

Karierę rozpoczął w 2008 r. w Departamencie Skarbu Raiffeisen Bank Polska jako dealer walutowy. Od końca 2010 r. do połowy 2012 r. był zatrudniony w Domu Maklerskim X-Trade Brokers, gdzie kierował zespołem maklerów specjalizujących się w obrocie derywatami. Kolejne 3 lata spędził w PKO Banku Polskim na stanowisku ekonomisty. We wrześniu 2015 r. odszedł do MetLife TFI, gdzie odpowiadał za makroalokację w funduszach zagranicznych, komunikację inwestycyjną, a także rozwój oferty produktowej. Z Domem Inwestycyjnym Xelion związał się zawodowo w 2017 r. Odpowiada za rozwój usługi doradztwa inwestycyjnego, a także za komunikację inwestycyjną.