Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
N
29
30
1
2
3
6
7
9
10
11
12
13
14
17
18
20
22
23
24
25
27
30
31
1
2
3
4
6
7
8
dla studentów
dla absolwentów
otwarte
wydarzenia zamkniete
wydarzenia po angielsku
26
Poniedziałek

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Grzegorza Olczyka więcej

Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261) oraz zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r. poz. 1669) Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne Akademii Leona Koźmińskiego uprzejmie zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości mgr. Grzegorza Olczyka.

Obrona odbędzie się w dniu 26 października 2020 r. o godz. 09:00 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Temat rozprawy doktorskiej:

Procesy transferu wiedzy w kulturze pracowników organizacji „opartej na wiedzy”

Promotor:
prof. dr hab. Dariusz Jemielniak z Akademii Leona Koźmińskiego

Promotor pomocniczy
dr hab. Marta Strumińska-Kutra z Akademii Leona Koźmińskiego

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Wojciech Dyduch z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
  • prof. dr hab. Beata Glinka z Uniwersytetu Warszawski

Dostęp na zdalną publiczną obronę rozprawy doktorskiej przy użyciu aplikacji MS Teams TUTAJ.

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Leona Koźmińskiego.

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w bibliotece Akademii Leona Koźmińskiego.

Przewodniczący Rady Naukowej

Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości

Prof. dr hab. Krzysztof Obłój

Archiwum