Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
N
31
1
4
6
7
12
13
14
16
17
18
19
20
25
26
27
29
30
1
2
3
6
7
8
9
10
11
dla studentów
dla absolwentów
otwarte
wydarzenia zamkniete
wydarzenia po angielsku
28
Poniedziałek

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Żukowickiej-Surmy więcej

Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261) oraz zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r. poz. 1669) Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne Akademii Leona Koźmińskiego uprzejmie zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości Anny Żukowickiej-Surmy.

Obrona odbędzie się w dniu 28 września 2020 r. o godz. 10:30 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Temat rozprawy doktorskiej:
Zaangażowanie pracowników szpitala w innowacje organizacyjne

Promotor:
prof. ALK dr hab. Paweł Krzyworzeka z Akademii Leona Koźmińskiego

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek z Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • dr hab. Agnieszka Postuła z Uniwersytetu Warszawskiego

 

Dostęp na zdalną publiczną obronę rozprawy doktorskiej przy użyciu aplikacji MS Teams tutaj.

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Leona Koźmińskiego.

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w bibliotece Akademii Leona Koźmińskiego.

Przewodniczący Rady Naukowej

Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości

Prof. dr hab. Krzysztof Obłój

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Górskiej więcej

Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261) oraz zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r. poz. 1669) Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne Akademii Leona Koźmińskiego uprzejmie zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości mgr Anny Górskiej.

Obrona odbędzie się w dniu 28 września 2020 r. o godz. 14:00 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Temat rozprawy doktorskiej:

„Relationship between CEO personal brand and company brand”

Promotor:

prof. dr hab. Grzegorz Mazurek

Recenzenci:

  • prof. UEW dr hab. Magdalena Sobocińska z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  • prof. WSB dr hab. Jacek Kall z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

 

Dostęp na zdalną publiczną obronę rozprawy doktorskiej przy użyciu aplikacji MS Teams tutaj.

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Leona Koźmińskiego.

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w bibliotece Akademii Leona Koźmińskiego.

Przewodniczący Rady Naukowej

Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości

Prof. dr hab. Krzysztof Obłój

Archiwum