17
Piątek

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Kozioła więcej

Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261) oraz zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r. poz. 1669).

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Akademii Leona Koźmińskiego uprzejmie zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości mgr. Pawła Kozioła.

Obrona odbędzie się w dniu 17 czerwca 2020 r. o godz. 15:00 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Temat rozprawy doktorskiej:

Telepraca a jakość życia w pracy”

Promotor:
prof. ALK dr hab. Czesław Szmidt z Akademii Leona Koźmińskiego

Recenzenci:

  • prof. UMCS dr hab. Anna Rakowska z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
  • prof. UG dr hab. Piotr Wróbel z Uniwersytetu Gdańskiego

Dostęp na zdalną publiczną obronę rozprawy doktorskiej przy użyciu aplikacji MS Teams tutaj.

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Leona Koźmińskiego.

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w bibliotece Akademii Leona Koźmińskiego.

Przewodniczący Rady Naukowej

Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości

Prof. dr hab. Krzysztof Obłój

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Brzosko więcej

Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261) oraz zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r. poz. 1669) Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne Akademii Leona Koźmińskiego uprzejmie zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości mgr Anny Brzosko.

Obrona odbędzie się w dniu 17 lipca 2020 r. o godz. 12:30 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Temat rozprawy doktorskiej:

„Kulturowe uwarunkowania adaptacji pracowników z niepełnosprawnością w przedsiębiorstwach”

Promotor:

prof. ALK dr hab. Czesław Szmidt z Akademii Leona Koźmińskiego

Recenzenci:

  • prof. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski z Politechniki Warszawskiej
  • prof. UŁ dr hab. Joanna Cewińska z Uniwersytetu Łódzkiego


Dostęp na zdalną publiczną obronę rozprawy doktorskiej przy użyciu aplikacji MS Teams tutaj.

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Leona Koźmińskiego.

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w bibliotece Akademii Leona Koźmińskiego.

Przewodniczący Rady Naukowej

Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości

Prof. dr hab. Krzysztof Obłój

Archiwum