23

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Jakuba Faszczy więcej

Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261) oraz zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r. poz. 1669).

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne Akademii Leona Koźmińskiego uprzejmie zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki prawne mgr. Jakuba Faszczy.

Obrona odbędzie się w dniu 23 czerwca 2020 r. o godz. 12:00 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Temat rozprawy doktorskiej:

„Stosowanie rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu w wybranych państwach członkowskich UE”

Promotor:

prof. ALK dr hab. Bartłomiej Nowak z Akademii Leona Koźmińskiego

Recenzenci:

  • prof. UW dr hab. Adam Szafrański z Uniwersytetu Warszawskiego
  • dr hab. Robert Zajdler z Politechniki Warszawskiej

Dostęp na zdalną publiczną obronę rozprawy doktorskiej przy użyciu aplikacji MS Teams tutaj.

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Leona Koźmińskiego.

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w bibliotece Akademii Leona Koźmińskiego.

Przewodniczący Rady Naukowej

Dyscypliny Nauki Prawne

Prof. dr hab. Wojciech Góralczyk

Spotkanie online dla kandydatów na studia podyplomowe Data Science i Big Data w zarządzaniu. więcej
My Image
  • Jesteś menedżerem?
  • Interesuje Cię spojrzenie na całość zagadnień związanych z Big Data i Data Science?
  • Planujesz wykorzystać je do kierowania działem lub przedsiębiorstwem?
  • Chcesz zdobyć praktyczne kompetencje w zakresie specyfiki dużych danych, integracji i gromadzenia danych z różnych źródeł oraz architektury rozwiązań klasy Big Data?

Zapisz się na bezpłatne spotkanie dla kandydatów na studia Data Science i Big Data w zarządzaniu połączone z merytorycznym warsztatem. Przyjdź i zobacz, jak uczymy.

Spotkanie odbędzie się we wtorek, 23 czerwca 2020 r. o godz. 17.00 w formule online.

Więcej informacji i zapisy tutaj.

Dzień otwarty studiów Badania i analizy marketingowe w Internecie połączony z zajęciami merytorycznymi, takimi jakie odbywają się na studiach. więcej
My Image

Temat wykładu: „Nie oglądam reklam, ale kupuję tylko markowe rzeczy. Czego nie widzimy podczas 377 kontaktów reklamowych dziennie”.

Spotkanie jest organizowane przez Akademię Leona Koźmińskiego oraz GEMIUS S.A.

Spotkanie odbędzie się 23 czerwca 2020 r., o godz. 17.00.

Więcej informacji i zapisy tutaj.

Archiwum