18
Czwartek

Big Data in Political Campaigns and Policy Evaluations - online webinar with Olha Zadorozhna, Ph.D. więcej

We would like to invite you to an online lecture by Olha Zadorozhna, Ph.D. as part of the "#STAYATHOME and join our online courses" action: "Big Data in Political Campaigns and Policy Evaluations". The lecture will be conducted in English.

"In recent years the big data has started to be widely used in political campaigns and politics. On one hand, it is used to mobilize voters, engage them, and even predict their votes. On the other hand – it is used to help elected politicians to do their job much more effectively through policy evaluations. How does one make political predictions using the big data? What data can be used in policy evaluations? What are the threats associated with the big data usage in political campaigning? These and many other questions will be addressed during our webinar." - invites Olha Zadorozhna, Ph.D. representing our Master in Big Data Science program.


Date: 18.06
Time: 5:00 PM (CET)
Platform: Microsoft Teams


To join the online lecture, you just have to click the link below at the given time and follow the instructions.
LINK TO THE LECTURE: bit.ly/Big_Data_Campaigns

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Pawła Ochrymiuka więcej

Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261) oraz zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r. poz. 1669).

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne Akademii Leona Koźmińskiego uprzejmie zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki prawne mgra Pawła Ochrymiuka.

Obrona odbędzie się w dniu 18 czerwca 2020 r. o godz. 10:00 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Temat rozprawy doktorskiej:

„Odpowiedzialność przebijająca w spółkach kapitałowych”

Promotor:
prof. dr hab. Józef Okolski z Akademii Leona Koźmińskiego

Promotor pomocniczy:
dr Rafał Żebrowski z Akademii Leona Koźmińskiego

Recenzenci:

  • dr hab. Łukasz Gasiński z Uniwersytetu Warszawskiego
  • prof. UAM dr hab. Tomasz Sójka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dostęp na zdalną publiczną obronę rozprawy doktorskiej przy użyciu aplikacji MS Teams tutaj.

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Leona Koźmińskiego.

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w bibliotece Akademii Leona Koźmińskiego.

Przewodniczący Rady Naukowej

Dyscypliny Nauki Prawne

Prof. dr hab. Wojciech Góralczyk

Archiwum