21
Czwartek

Webinar on the Master in Finance and Accounting program więcej

Coordinators of the Master in Finance & Accounting program are organizing a series of webinars aimed at answering the questions of the prospective students regarding the contents of the program.

You can also find more information about this program under this link. The upcoming webinar will take place on May 21st at 4:30 PM!

To join the web-conference please like and follow our Facebook Page and log in at the designated time and date.

We will, among others discuss:

  • Double Degree Options
  • Certificates and Accreditations
  • Student Success Stories
  • Partners of the program and internships
  • The Majors You Can Choose From
  • Admission Procedures

You can share it with everyone who would be interested in starting Finance and Accounting degree at Kozminski University. Feel free to join and ask questions!

The following people will take part in the webinar:

  • Franjo Mlinaric, Ph.D. the leader of the program
  • Representative of the KU Marketing Office

We hope to see you there!

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Rafała Tyburcy więcej

Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261) oraz zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r. poz. 1669) Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Akademii Leona Koźmińskiego uprzejmie zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości mgra Rafała Tyburcy.

Obrona odbędzie się w dniu 21 maja 2020 r. o godz. 15:30 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Temat rozprawy doktorskiej:

„Modele dojrzałości w podnoszeniu efektywności zarządzania talentami w organizacji międzynarodowej”

Promotor:

Prof. dr hab. Bogdan Nogalski z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku

Recenzenci:

  • Prof. UE dr hab. Tomasz Ingram z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
  • Prof. UE dr hab. Sylwia Przytuła z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Dostęp na zdalną publiczną obronę rozprawy doktorskiej przy użyciu aplikacji MS Teams tutaj.

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Leona Koźmińskiego.

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w bibliotece Akademii Leona Koźmińskiego.

Przewodniczący Rady Naukowej

Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości

Prof. dr hab. Krzysztof Obłój

Archiwum