27
Poniedziałek

Otwarte seminarium naukowe: „Praworządność jako jeden z celów Agendy ONZ 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju” więcej
My Image

Zakład Prawa Konstytucyjnego Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego zaprasza na otwarte seminarium naukowe:

Praworządność jako jeden z celów Agendy ONZ 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju”,

którego prelegentem będzie prof. ALK dr hab. Joanna Kielin-Maziarz

Seminarium odbędzie się 27 maja 2019 roku o godzinie 13:00, w Sali Senatu D-202.

Archiwum