16
Czwartek

Zapraszamy na konferencję pt. „Strategia dla Polski. Ćwierć wieku później” organizowaną przez Centrum Badawcze TIGER. więcej
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie ekonomia i finanse mgr. Marcina Palenika więcej

Rektor oraz Senat Akademii Leona Koźmińskiego uprzejmie zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dyscyplinie ekonomia i finanse mgr. Marcina Palenika zatytułowanej: „Zjawisko ujemnej stopy dyskontowej w wyborach międzyokresowych”.

Obrona odbędzie się w dniu 16 maja 2019 r. o godz. 13:30 w Akademii Leona Koźmińskiego
przy ul. Jagiellońskiej 57 w Warszawie w sali nr D-202 (sala Senatu I piętro w budynku D).

Więcej informacji tutaj

Archiwum