Wydarzenia Otwarte
Konferencja Naukowa „Bez mojej zgody – problematyka uporczywej terapii oraz oświadczeń DNAR" 08.05.2019więcej
My Image

Konferencja Naukowa „Bez mojej zgody – problematyka uporczywej terapii oraz oświadczeń DNAR”

Zapraszamy na wydarzenie, które odbędzie się 8 maja 2019 roku.

Więcej informacji oraz rejestracja znajdują się tutaj.

Przedsiębiorczość zaczyna się w Koźmińskim 09.05.2019więcej

Już 9 maja zapraszamy wszystkich na wyjątkowe wydarzenie organizowane pod patronatem: 

 • Centrum Przedsiębiorczości Smolna - Urząd m. st. Warszawy

 • Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

 • Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej


Serdecznie zapraszamy na stoiska wystawców w Atrium D:

 • Centrum Przedsiębiorczości Smolna - Urząd m. st. Warszawy
 • Urząd Pracy m.st. Warszawy
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Koźmiński Business Hub
 • Biuro Karier i Współpracy z Absolwentami
 • LinkedIn Learning

 

W ramach wydarzenia przygotowaliśmy następujące wystąpienia:

SALA D-200

10:00 – 10:45 – Centrum Przedsiębiorczości Smolna - Urząd m. st. Warszawy - „Jak Warszawa wspiera przedsiębiorczość”
11:00 – 11:45 – Urząd Pracy m.st. Warszawy - „Bądź przedsiębiorczy - włącz PO WER”
12:00 – 12:45 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych - "ZUS dla studenta – ubezpieczenia społeczne w praktyce"

Przerwa 

13:15 – 13:35 – Koźmiński Business Hub - "Jak Kozminski Business Hub łączy Uczelnię z biznesem"
13:50 – 14:35 - Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej - "Do garów czy za stery?"
1
4:50 – 16:30 - Akademia Leona Koźmińskiego - Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie - Maciej Rządca – „Marsz ku klęsce, czyli 5 błędów które zniweczą twój model biznesowy”


SALA D-216

15:00 - 16:30 - Marta Pawlikowska - Olszta - "Psychologiczne pułapki przejmowania biznesu rodzinnego"
 

Zapisz się tutaj!

Seminarium z cyklu „Krytyczna Teoria Organizacji” 15.05.2019więcej

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym seminarium z cyklu „Krytyczna teoria organizacji”, które
odbędzie się w środę, 15 maja 2019 o godz. 11.00 w sali D/201 w siedzibie naszej uczelni
przy ul. Jagiellońskiej 59 w Warszawie
.

 

Podczas spotkania prof. Przemysław Hensel przedstawi referat pt. „Badania replikacyjne w naukach
o zarządzaniu"
. Koreferentem będzie prof. Ewa Lechman.

 

Punkt wyjścia do prezentacji prof. P. Hensela

 

Bardzo prosimy o potwierdzenie uczestnictwa: wandaw@kozminski.edu.pl, tel. 22 519 21 91.

 

Dr hab. Przemysław Hensel jest profesorem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Wśród jego zainteresowań naukowych jako najważniejsze należy wymienić: studiowanie proto-instytucji
i rozłączania instytucjonalnego, analizę metodycznych wyzwań teorii organizacji i zarządzania oraz badanie wpływu zinstytucjonalizowanych praktyk naukowych na rozwój badań organizacji. Najnowsze publikacje to:
"The institutional consequences of decoupling exposure” (Hensel & Guérard, w druku); "Supporting replication research in management journals: Qualitative analysis of editorials published between 1970 and 2015" (2019); "Organizational Responses to Proto-Institutions. How the Semi-edited and Unedited Accounts Clash" (2018)
oraz monografia „Legitymizacja badań organizacji” (2017). Stypendysta Fulbrighta na Uniwersytecie Stanford. Współzałożyciel i współredaktor periodyku naukowego „Problemy zarządzania”.

 

Dr hab. Ewa Lechman, profesor Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej oraz Prodziekan
ds. rozwoju. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z ekonomią rozwoju społeczno-gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem roli technologii informacyjnych i komunikacyjnych jako jego determinant. Dorobek naukowy obejmuje ponad 70 publikacji naukowych wydanych przez największe międzynarodowe wydawnictwa (Springer, Routledge, Elsevier). Prof. Ewa Lechman jest także kierownikiem
i współwykonawcą grantów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowy Bank Polski
i CERGE-EI Global Development Network. Za działalność recenzencką w czasopismach naukowych otrzymała
w 2013 roku międzynarodową nagrodę Emerald Literati Network 2013 Awards for Excellence przyznaną
przez wydawnictwo Emerald Insight.

Seminarium naukowe pt. „Małżeństwa jednopłciowe i ich dzieci w zetknięciu z polskim obszarem prawnym” 15.05.2019więcej

Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Pracy oraz Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE Akademii Leona Koźmińskiego zapraszają na seminarium naukowe pt. "Małżeństwa jednopłciowe i ich dzieci w zetknięciu z polskim obszarem prawnym", które odbędzie się 15 maja 2019 r., w godz. 16.00-19.00, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59, sala A26.

Coraz więcej państw dopuszcza możliwość zawarcia małżeństwa lub związku partnerskiego przez osoby tej samej płci. Pary jednopłciowe mogą też adoptować dzieci i korzystać z macierzyństwa zastępczego. Ponieważ polskie prawo stoi na tradycyjnym stanowisku, że małżeństwem jest związek kobiety i mężczyzny, rodzą się trudności,
gdy pary jednopłciowe wchodzą w styczność z polskim obszarem prawnym (podróżując, osiedlając się, pary mieszane itd.).

W dotychczasowym orzecznictwie trudności ujawniały się zwłaszcza w kontekście rejestracji małżeństw i aktów urodzenia dzieci w polskim rejestrze stanu cywilnego, ale także w innych kontekstach, np. stwierdzenia obywatelstwa polskiego, czy zezwolenia na pobyt cudzoziemca. Celem seminarium jest pogłębienie dyskusji
nad możliwymi rozwiązaniami i skonfrontowanie stanowisk prawa polskiego i europejskiego w tych obszarach.

Program

 • dr hab. Maciej Zachariasiewicz, ALK, dr Anna Pudło, ALK: Wprowadzenie i moderacja
 • dr Jakub Pawliczak, UW: Kolizje podstawowych zasad porządku prawnego w sprawach o uznanie skutków prawnych przysposobienia dziecka przez rodziców tej samej płci
 • prof. UŁ dr hab. Michał Wojewoda: Odnotowywanie w polskim rejestrze stanu cywilnego związków jednopłciowych i rodzicielstwa osób tej samej płci
 • adw. Anna Mazurczak, PTPA: Zastosowanie klauzuli porządku publicznego w sprawach obowiązkowej transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa jednopłciowego
 • r.pr. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, RPO: Zaangażowanie Rzecznika Praw Obywatelskich przed polskimi sądami w sprawach z zakresu transkrypcji zagranicznych aktów urodzenia dzieci rodziców tej samej płci

Zapisy: zachariasiewicz@kozminski.edu.pl

Zapraszamy na konferencję pt. „Strategia dla Polski. Ćwierć wieku później” organizowaną przez Centrum Badawcze TIGER. 16.05.2019więcej
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie ekonomia i finanse mgr. Marcina Palenika 16.05.2019więcej

Rektor oraz Senat Akademii Leona Koźmińskiego uprzejmie zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dyscyplinie ekonomia i finanse mgr. Marcina Palenika zatytułowanej: „Zjawisko ujemnej stopy dyskontowej w wyborach międzyokresowych”.

Obrona odbędzie się w dniu 16 maja 2019 r. o godz. 13:30 w Akademii Leona Koźmińskiego
przy ul. Jagiellońskiej 57 w Warszawie w sali nr D-202 (sala Senatu I piętro w budynku D).

Więcej informacji tutaj

Ja jako lider. O przywództwie, wiarygodności i zaufaniu 21.05.2019więcej

Zapraszamy na spotkanie inspiracyjno-networkingowe dla Absolwentów i Przyjaciół Akademii Leona Koźmińskiego w ramach cykluZarządzanie energią własną menedżera i jego zespołu.

Gościem będzie Sebastian Kotow. Ekspert w zakresie zarządzania zaufaniem organizacyjnym, który w ciągu ostatnich 20 lat pracował w 13 krajach na świecie piastując funkcje eksperckie i menedżerskie – członka zarządu
i prezesa w międzynarodowych firmach z branży szkoleniowo-doradczej. Autor 3 bestsellerów z obszaru rozwoju osobistego, psychologii i zarządzania. Dwa z nich napisał w 2015 i 2016 roku z uznanym światowym autorytetem biznesu – Brianem Tracy. W 2018 wydał „Matematykę zaufania”.

Będziemy pokazywać, jak nasze przekonania i nawyki decydują o przywództwie, budowaniu relacji,
a w konsekwencji sukcesie firmy.

Spotkanie jest dla Absolwentów i Przyjaciół Akademii Leona Koźmińskiego. Jeśli Wasz znajomy jest zainteresowany tematem, zabierzcie go ze sobą.

Uczestnicząc w spotkaniu wspierasz również Fundację Koźmińskich. Przekazywana przez Was wpłata o wartości 50 zł za udział w naszych wydarzeniach adresowanych do Absolwentów i Przyjaciół uczelni, w całości zasila konto Fundacji Koźmińskich i wspiera najzdolniejszą młodzież Akademii Leona Koźmińskiego.

 

 

Miejsce: Aula Główna, ul. Jagiellońska 59, Akademia Leona Koźmińskiego
Termin: 21 maja 2019 (wtorek) godzina 18.00

18:00 Networking
18:30 Nikolay Kirov, Sebastian Kotow
 

O Prelegentach:

Nikolay Kirov
Praktyk z doświadczeniem dydaktycznym i zapleczem naukowym.
Od 1996 r. trener, doradca, mówca inspiracyjny i wykładowca w zakresie:
•    Negocjacji, Budowania Relacji i Kreowania Wartości Dodanej w Biznesie
•    Przywództwa, strategii i wdrażania zmian organizacyjnych
•    Rozwiązywania konfliktów i komunikowania się
•    Negocjacji Strategicznych i Międzykulturowych
•    Zarządzania sobą, zespołem oraz zarządzania własną energią: ciałem, emocjami i umysłem.

Instruktor Caligraphy Health System styl QiGong/Tai Chi-Caligraphy Yoga oraz ZEN Coaching praktyk.
Certyfikowany w narzędziach diagnostycznych: FRIS, MPA, MTQ48, Reiss Motivation Profile.
Członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. Jego wystąpienia, zarówno dla firm, jak i w ramach branżowych konferencji: Kongresu Kadry, Forum profesjonalistów HR, National Sales Congres, Quo Vadis Szkolenia, Morfologia sprzedaży, spotkały się z bardzo wysoką oceną zarówno pod względem merytorycznym,
jak i prezentacyjnym.

Od 22 lat ponad 100 000 osób brało udział w jego wykładach, szkoleniach i sesjach strategicznych podczas realizacji programów rozwojowych dla korporacji i przedsiębiorców, studiów podyplomowych, programów Master
of Business Administration: Executive MBA, MBA IT, MBA HR, MBA FINANSE, MBA dla Inżynierów,
MBA dla Kadry Medycznej, a także międzynarodowego programu Executive MBA realizowanego w języku rosyjskim na Białorusi. Wykładowca Kozminski AMP Advanced Management Program realizacja Warszawa-Barcelona. Prowadził zajęcia w EADA Business School.

Twórca „Akademii Negocjacji, Budowania relacji i Kreowania Wartości w Biznesie”. Dyrektor Koźmiński MBA
obszar Przywództwo i Negocjacje Akademia Leona Koźmińskiego. Koordynator merytoryczny programu studiów Koźmiński MBA dla Inżynierów. Zaprojektował i koordynuje studia podyplomowe „Strategiczne Zarządzanie Sprzedażą i Zespołem Sprzedaży”, więcej na kirov.pl. Te studia proponują nowe podejście
do sprzedaży. Popularną kiedyś strategię „Hit & Run” stosują już tylko „dinozaury biznesu”, którzy mogą być zaskoczeni tym, że udziały ich firm w rynku spadają, a ich kluczowi sprzedawcy realizują coraz mniejsze kontrakty. Te studia pokazują dlaczego wyniki biznesowe powinny być osiąganie w sposób etyczny. Efekty niewłaściwego postępowania widzimy w spektakularnych upadkach firm giełdowych, a w przypadku średnich firm nieetyczne zachowanie prowadzi do braku odnowienia kontraktów z klientami.

Współtwórca programu „Life & Business Energy Management”.

Na swoich kursach pokazuje jak:

 1. umiejętności negocjowania i budowania relacji w biznesie przekładają się bezpośrednio na korzyści finansowe
  i obustronne zadowolenie partnerów
 2. podpisywać korzystniejsze długoterminowe kontrakty
 3. zarządzać sobą i podejmować decyzje, aby być przywódcą w czasach szybkich zmian.

 

Partner i członek zarządu „Kirov Strategic Negotiators” Sp. z o.o., Członek Rady Naukowej Fundacji „Pasja do Edukacji i Rozwoju”, Członek Zarządu Fundacji BARGEWORK, członek Kapituły Nagrody PNSA Polish National Sales Awards oraz członek Rady Programowej „Personel i Zarządzanie”. Dyrektor Koźmiński MBA obszar Przywództwo i Negocjacje Akademia Leona Koźmińskiego, wcześniej wieloletni Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju, Kozminski Executive Business School.

Ponad 10 lat pełnił funkcję członka kolegium redakcyjnego czasopisma „Management and Business Administration. Central Europe”. Członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców.
Autor kilkuset artykułów w czasopismach naukowych oraz prasy menedżerskiej.

 

Sebastian Kotow

Praktyk, badacz, wykładowca akademicki. Swoja karierę rozpoczynał od pracy w finansach i bankowości. W kolejnych latach zajął się doradztwem strategicznym, szkoleniami badaniami i popularyzowaniem psychologii
w biznesie. W ciągu ostatnich 20 lat pracował w 13 krajach na świecie piastując funkcje eksperckie i menedżerskie – członka zarządu i prezesa
w międzynarodowych firmach z branży szkoleniowo-doradczej – Brian Tracy International, FranklinCovey, czy Door Group S.A.

Obecnie pełni rolę CEO firmy szkoleniowo-doradczej – Institute of Behavioral Design, jest partnerem w firmie badawczej Neurohm i wykładowcą psychologii zarządzania na Akademii Leona Koźmińskiego na studiach MBA. Członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców.
Autor trzech bestsellerów z obszaru rozwoju osobistego, psychologii i zarządzania. Dwa z nich napisał z uznanym światowym autorytetem biznesu – Brianem Tracy. Ostania książka„Matematyka zaufania” została wydana
w kwietniu 2018 roku. W ciągu ostatnich kilku lat prowadził badania i projekty doradcze dla przedstawicieli ponad 80 firm z 21 krajów świata.

Impact'19 został objęty patronatem honorowym przez Akademię Leona Koźmińskiego 21.05.2019więcej
My Image

W dniach 21 i 22 maja w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie odbędzie się Impact'19 - najważniejsze wydarzenie gospodarcze w regionie środkowo-wschodniej Europy, uznane niedawno przez Puls Biznesu za jedno z 20 najlepszych wydarzeń dla innowatorów w całej Europie. To wydarzenie będzie wyjątkową okazją do spotkania ekspertów z całego świata z różnych dziedzin, między innymi: start-upów, przedsiębiorców i przedstawicieli zarówno sektora prywatnego, jak i publicznego. 

Na wydarzenie obowiązuje rejestracja.

Strona wydarzenia

Debata oksfordzka: „E-learning najlepszym rozwiązaniem dla przyszłej edukacji” z udziałem Rektora ALK, prof. Witolda Bieleckiego, wykładowców oraz studentów ALK. 23.05.2019więcej
My Image

 E–learning to nauczanie poprzez nowoczesne technologie i narzędzia elektroniczne.
Uczestnicy spotkania wypowiedzą się na temat tego, czym dokładnie jest e-learning oraz przykładów jego zastosowań. Taka forma edukacji ma przed sobą ogromną przyszłość oraz otwiera nowe możliwości zdobywania wiedzy. Debatujący będą dyskutować, czy jest możliwe, żeby e-learning był w stanie wyprzeć tradycyjne nauczanie.

Debata oksfordzka polegać będzie na wymianie argumentów nad tezą. Zadaniem pierwszej drużyny jest dążenie do jej poparcia, a drugiej – kontrargumentacja. Każda drużyna składa się z czterech mówców. Podczas debaty pełnią oni różne role. Każdy z nich ma 6 minut na wypowiedź. Przebieg debaty nadzoruje Marszałek.

Tezy, że e-learning jest najlepszym rozwiązaniem dla przyszłej edukacji bronić będzie drużyna w składzie: Rektor ALK, prof. Witold Bielecki oraz dr Krzysztof Przybyszewski, opiekun merytoryczny kierunku psychologia w zarządzaniu, a także studenci: Paulina Filipiak i Szymon Szereda.  

Przeciwko tezie będzie debatować drużyna opozycji: dr Iwona Cieślak z Katedry Rachunkowości ALK, prof. Adam Noga oraz studenci: Paweł Wisz i Bartosz Baranowski.

Spotkanie odbędzie się 23 maja (czwartek) o godz. 15:30 w Auli ALK.

W loży jury zasiądą: mgr Zofia Przymus, dr Piotr Walasek i Zachariasz Stawowiak.

Dyskusję poprowadzą Patrycja Hobler-Micherska oraz Karol Romańczyk.

Debatę przygotowały Studenckie Koła Naukowe ALK we współpracy z Samorządem Studenckim ALK oraz Akademią Leona Koźmińskiego.

Seminarium naukowe pt. "Wstrzymanie wykonania decyzji w postępowaniu przed sądami administracyjnymi na przykładzie decyzji podatkowych" 23.05.2019więcej
My Image

Zakład Prawa Finansowego i Podatkowego
zaprasza na seminarium naukowe
w ramach Forum Prawa Podatkowego pt.

„Wstrzymanie wykonania decyzji w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
na przykładzie decyzji podatkowych

Prowadząca:
dr Ilona Makaruk, Asystent Sędziego w Izbie Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego

23 maja 2019 r., godz. 17:30, sala B/5

Otwarte seminarium naukowe: „Praworządność jako jeden z celów Agendy ONZ 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju” 27.05.2019więcej
My Image

Zakład Prawa Konstytucyjnego Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego zaprasza na otwarte seminarium naukowe:

Praworządność jako jeden z celów Agendy ONZ 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju”,

którego prelegentem będzie prof. ALK dr hab. Joanna Kielin-Maziarz

Seminarium odbędzie się 27 maja 2019 roku o godzinie 13:00, w Sali Senatu D-202.

Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego zaprasza na seminarium studentów III roku Kolegium Prawa: „A lose-lose situation Brexit – uwarunkowania prawne” 29.05.2019więcej
My Image

Program:
Powitanie: prof. Jan Barcz, Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Unii Europejskiej
Słowo na początek: dr Mateusz Woiński, Zastępca Dyrektora Kolegium Prawa
Przedstawienie programu seminarium: Igor Zielony

Panel I

Procedura wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE

Moderator: Igor Zielony

 • Procedura art. 50 TUE (Igor Zielony)
 • Proces podjęcia w Zjednoczonym Królestwie decyzji w sprawie wystąpienia (Wiktoria Mateńko
  i Piotr Trzebicki)
 • Organizacja i przebieg negocjacji nad umową w sprawie warunków wystąpienia (Marcin Broda)
 • Struktura umowy w sprawie wystąpienia (Anna Kwiecińska, Anna Skorupa)
 • Aktualne uzgodnienia w sprawie daty wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE (Sandra Baranowska)
 • Dyskusja
 • Komentarz: prof. Jan Barcz


Panel II
Problemy statusowe związane z Brexitem i przyszłość stosunków między UE a Zjednoczonym Królestwem

Moderatorka: Aleksandra Pisarek

 

 • Problem wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Euratomu (Norbert Pierzyna)
 • Brexit a status Gibraltaru (Karolina Arciszewska)
 • Backstop – „granica irlandzka” (Filip Teodorowicz)
 • Brexit a strefy suwerenne na Cyprze (Kamil Rogucki)
 • Założenia przyszłych stosunków między UE a Zjednoczonym Królestwem – deklaracja polityczna (Damian Lewandowski)
 • Dyskusja
 • Komentarz: dr Anna Pudło


Panel III
„Dziki Brexit” – konsekwencje prawne

Moderatorka: Natalia Nazarko

 

 • Czym jest „dziki” (no-deal) Brexit? (Alicja Prokop)
 • Przygotowania UE do „dzikiego” Brexitu (Magda Kołodziejczyk)
 • Problem swobody przemieszczania się obywateli Unii i obywateli Zjednoczonego Królestwa (Aleksandra Bura)
 • Bariery celne: przewodnik celny dla przedsiębiorców (Alicja Dyląg)
 • Dyskusja
 • Komentarz: mgr Marcin Krawczak


Podsumowanie seminarium: Igor Zielony

Spotkanie odbędzie się 29 maja 2019 r. w środę o godz. 16.00

Miejsce: Akademia Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 57/59, Warszawa
Sala A-26


Prosimy o potwierdzenie udziału: konferencja.studenci@gmail.com

„Wyzwania odpowiedzialnego biznesu w XXI wieku” – panel inaugurujący najnowszy projekt ELSA Poland – Right2B Forum 30.05.2019więcej
My Image

Right2B Forum jest najnowszym projektem ELSA Poland, który poruszać będzie problematykę odpowiedzialnego postępowania biznesu.


Celem projektu jest stworzenie ogólnopolskiej platformy do dyskusji między młodymi ludźmi wchodzącymi na rynek pracy na temat poszanowania praw człowieka w biznesie.
Dzięki wymianie myśli, wiedzy i doświadczenia pragniemy osiągnąć jeden cel – 2 make business turn right!

Projekt zostanie otworzony inaugurującym panelem „Wyzwania odpowiedzialnego biznesu w XXI wieku”
30 maja o godz. 17:00 w Pałacu Lubomirskich
.

W trakcie panelu otwierającego Right2B Forum o wyzwaniach odpowiedzialnego biznesu w XXI wieku będą dyskutować:

 

 • Joanna Brodzik – aktorka, założycielka Fundacji „Opiekun Serca”
 • dr Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Beata Faracik – Prezeska Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu
 • Piotr Biernacki – Wiceprezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych
 • Anna Siejda – Dyrektor w Biurze Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju


Po panelu odbędzie się uroczysta gala połączona z przedstawieniem wyników tegorocznego Badania „Studenci Prawa w Polsce 2019”, w trakcie której zostaną wręczone statuetki dla kancelarii i firm docenionych przez studentów w Badaniu.

Więcej o Badaniu pod tym adresem.

Drugiego dnia w trakcie prac warsztatowych w Akademii Leona Koźmińskiego poruszymy problematykę odpowiedzialnego postępowania biznesu, ze szczególnym podkreśleniem kwestii:

 

 • należytej staranności w obszarze praw człowieka
 • równego traktowania i różnorodności w miejscu pracy
 • przeciwdziałania pracy przymusowej
 • zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
 • raportowania informacji niefinansowych.


Obok Right2B Forum odbywać się będą tzw. side events, czyli przybierające różnorodne formy spotkania współorganizowane ze współpracującymi z nami podmiotami.

Ciągle pracujemy nad pełną listą wydarzeń – obserwuj wydarzenie i szukaj daty dla siebie. Będziemy je uzupełniać na bieżąco.

Wydarzenie realizuje następujące Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ:

 • Cel 8.: Wzrost gospodarczy i godna praca
 • Cel 10.: Mniej nierówności
 • Cel 17.: Budujemy mosty na rzecz celów


Odwiedź stronę projektu

Konferencja „CFO i finanse 4.0 – inteligencja w cyfrowych czasach” 31.05.2019więcej

Czasy mamy cyfrowe, językiem komunikacji w biznesie stają się dane i miary, sztuczna inteligencja sprawnie je przetwarza, raporty o zdarzeniach gospodarczych w naszej firmie możemy mieć właściwie
on-line. Nastały wspaniałe czasy dla ludzkiej inteligencji, aby realizować ambitne scenariusze rozwoju biznesowego i osobistego
.


A najlepsze dla CFO, bowiem finanse i dyrektor finansowy przekształcają się w lidera procesu zbierania, przetwarzania i dystrybucji tych danych, najważniejszego procesu, bowiem w nim budowana jest najcenniejsza wartość dodana, którą firmy konkurują na rynku.
Już najwyższy czas, aby dać upust ludzkiej inteligencji. Ta sztuczna, wspomagająca nas w pracy, jest już na tyle rozwinięta, że my, ludzie, możemy zrobić kolejny krok.


Konferencja pt. „CFO i finanse 4.0 – inteligencja w cyfrowych czasach” odbędzie się 31 maja
w godz. 12.00-17.00 w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (Sala Notowań
).

Akademia Leona Koźmińskiego jest partnerem wydarzenia.


Przywitają nas:

 • Jacek Fotek, wiceprezes, CFO, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
 • Bartosz Radziszewski, partner zarządzający Business Dialog, autor programu Digital Finance Excellence

 

W programie m.in.:  
1. Finanse 4.0. Procesowy i zautomatyzowany model zarządzania finansami, w oparciu o dane uzyskane dzięki sztucznej inteligencji i innym systemom IT

Wprowadzenie do dyskusji: Konrad Marchlewski, wiceprezes Grupy Atlas


2.  W firmach ułożonych procesowo pracownicy wiedzą, jakie znaczenie mają ich zadania dla realizacji całego procesu, a więc również na całą firmę. To zupełnie zmienia samopoczucie pracowników, ich sprawczość oraz motywację. Problem szczególny: Rotacja – przyczyny i zapobieganie.


Wprowadzenie do dyskusji: Cezary Mączka, członek zarządu, dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi
w Budimex


3. Relacja podatnik – administracja państwowa w cyfrowych czasach
Poziom cyfryzacji administracji państwowej, dedykowanej do obsługi i kontroli podatników versus poziom cyfryzacji podatników, różnice w poziomie wiedzy o transakcjach i kontrahentach, wynikające z tego szanse i ryzyka.


Wprowadzenie do dyskusji: Magdalena Saja, partner zarządzający WTS&Saja


4. Prezentacje przykładów automatyzowanych procesów w finansach i HR
Jest to kulminacyjne wydarzenie w programie Digital Finance Excellence, wspierającym dyrektorów i firmy w usprawnianiu oraz automatyzacji procesów, przygotowanym i realizowanym przez Klub Dyrektorów Finansowych „Dialog”. 

Osoby, które chcą wziąć udział w wydarzeniu prosimy o pobranie bezpłatnego biletu partnerskiego poprzez rejestrację na stronie konferencji.


Pełny program i zapisy

Archiwum