28 Maja

20-lecie Kolegium Prawa. Debata "Kształcenie prawników przyszłości". Zjazd Absolwentów

Rektor Akademii Leona Koźmińskiego ma zaszczyt zaprosić na Jubileusz 20-lecia Kolegium Prawa oraz Zjazd Absolwentów. Uroczystość odbędzie się 28 maja 2022 r. o godz. 12.00 w Auli Głównej w siedzibie Uczelni, ul. Jagiellońska 59 w Warszawie.

Program:   12.00 – 13.00 Otwarcie i wystąpienia przedstawicieli Władz Uczelni Wręczenie nagród

13.00 - 14.30 Debata „Kształcenie prawników przyszłości”. W debacie wezmą udział: prof. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca, prof. ALK dr hab. Monika Całkiewicz, prof. UŚ dr hab. Dariusz Szostek, prof. UŚ dr hab. Maciej Szpunar.

14.30 – 15.15 Lunch

15.15 – 16.15 Warsztaty dla Absolwentów Kolegium Prawa (zapisy w formularzu rejestracyjnym) o    Virtuality Reality – prowadzenie: prof. Monika Całkiewicz, dr Mateusz Woiński o    Profesjonalny networking – prowadzenie: Biuro Karier i Współpracy z Absolwentami

16.15 Zapraszamy na tort i lampkę szampana

Uroczystość poprowadzą studenci Kolegium Prawa ALK: Aleksandra Knap, Agata Ordon, Dominik Bałdyga.

PROSIMY O POTWIERDZENIE UDZIAŁU W WYDARZENIU:

Prelegenci:

  • prof. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca

Kierownik Katedry Teorii, Filozofii i Historii Prawa w Akademii Leona Koźmińskiego, Prorektor Kolegium Prawa ALK (2007-2011), Prorektor Uniwersytetu Gdańskiego (1993 – 1997). Specjalistka w zakresie teorii prawa, w tym teoria i filozofia prawa, retoryka, legislacja, wymiar sprawiedliwości, świadomość prawna, prywatna ochrona bezpieczeństwa oraz prawo o szkolnictwie wyższym.  Członkini Zespołu Ministra Edukacji i Nauki ds. doktorantów wdrożeniowych oraz Zespołu ds. stypendiów dla studentów za działalność naukową oraz oceny wniosków o przyznanie stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców. Redaktor naczelna „Krytyki Prawa”, członkini kilku redakcji czasopism naukowych. 

  • prof. ALK dr hab. Monika Całkiewicz 

Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, Kierownik Katedry Prawa Karnego Akademii Leona Koźmińskiego, Prorektor ds. Studiów Prawniczych (2012-2020). Radca prawny, specjalistka w zakresie prawa karnego, kryminalistyki i kryminologii. W latach 2002–2011 asesor, a następnie prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów. 

  • prof. UŚ dr hab. Dariusz Szostek

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego, radca prawny, specjalista w zakresie prawa i nowych technologii, w tym blockchain, smart contract, tokenizacji procesów, AI. Ekspert Obserwatorium AI Parlamentu Europejskiego w Brukseli, Członek PAN Katowice. Autor szeregu bestselerów wydawniczych w tym Blockchain and law (Nomos), LegalTech. Realizator dwóch granów naukowych Horizon 2020.

  • prof. UŚ dr hab. Maciej Szpunar

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego, adwokat, specjalista w zakresie prawa europejskiego i prawa prywatnego międzynarodowego. W latach 2008–2009 podsekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, w latach 2010–2013 podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Od 2013 r. rzecznik generalny w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej.  

prof. ALK dr hab. Jolanta Jablonksa-Bonca
prof. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca
Prof. Jolanta Jabłońska-Bonca
Prof. ALK dr hab. Monika Całkiewicz
prof. ALK dr hab. Monika Całkiewicz 
dr hab. Monika Całkiewicz
Dariusz Szostek
prof. UŚ dr hab. Dariusz Szostek
prof. Dariusz Szostek
Maciej Szpunar
prof. UŚ dr hab. Maciej Szpunar
Prof. Maciej Szpunar