Wspolczesne wyzwania w prawie ubezpieczen spolecznych

Współczesne wyzwania w prawie ubezpieczeń społecznych

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej nt. „Współczesne wyzwania w prawie ubezpieczeń społecznych” współorganizowanej przez Federację Przedsiębiorców Polskich oraz Zakład Prawa Pracy w Kolegium Prawa, Akademia Leona Koźmińskiego, pod patronatem honorowym Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz patronatem medialnym miesięcznika „Monitor Prawa Pracy”.

Z radością informujemy, że patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, przyznając jednocześnie za udział w konferencji punkty szkoleniowe.

Przedmiotem organizowanego przedsięwzięcia naukowego będzie analiza aktualnych zagadnień prawa ubezpieczeń społecznych. Należy do nich niewątpliwie problematyka zakresu objęcia obowiązkiem ubezpieczenia społecznego wykonawców umów cywilnoprawnych, wymagająca refleksji m.in. w kontekście idei i funkcji prawa ubezpieczeń społecznych. Drugim wątkiem poddanym dyskusji podczas konferencji będą zagadnienia stosowania prawa ubezpieczeń społecznych w okresie zagrożenia COVID19.

Nasze przedsięwzięcie adresujemy do przedstawicieli środowisk naukowych, akademickich, biznesowych, pracodawców, pracowników, organizacji pracodawców, związków zawodowych, firm HR, doktorantów, studentów i innych osób zainteresowanych problematyką konferencji.

Konferencja odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2021 r. (środa), w trybie on-line. 

Wyrażamy głębokie przekonanie i nadzieję, iż przy Państwa udziale nasza inicjatywa stanowić będzie ważny impuls dla pogłębienia współpracy środowiska nauki i praktyki, w tym biznesu. 

Prof. ALK dr hab. Monika Latos Miłkowska Kierownik Zakładu Prawa Pracy ALK 

Informacje ogólne

 

Rodzaj wydarzenia: ogólnopolska konferencja naukowa Organizator: Zakład Prawa Pracy, Kolegium Prawa, Akademia Leona Koźmińskiego i Federacja Przedsiębiorców Polskich  Termin: 21 kwietnia 2021 r. (środa), godz. 10.00 – 15.00  Miejsce: on-line, MS Teams 

Partner organizacyjny
Federacja przedsiębiorców polskich
Course Catalog
Patronaty

Patronat honorowy: Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 

logoZUS

 

 

oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

 

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

 

Patronat medialny: Monitor Prawa Pracy 

 

monitor prawa pracy logo
Adresaci konferencji

Przedstawiciele środowisk naukowych, akademickich, biznesowych, organizacji pracodawców, związków zawodowych, pracodawcy, managerowie personalni, HR, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych, studenci oraz wszystkie osoby zainteresowane problematyką prawa ubezpieczeń społecznych. 

Cele konferencji

Przedmiotem konferencji będzie analiza aktualnych zagadnień prawa ubezpieczeń społecznych. Do celów konferencji należy poddanie dyskusji naukowej aktualnych zagadnień prawa ubezpieczeń społecznych, m.in. kwalifikacji umów cywilnoprawnych w kontekście obowiązku ubezpieczenia społecznego, wyzwań związanych ze skutkami pandemii COVID19 w sferze ubezpieczeń społecznych. 

Poza tym ważną sferą będzie wymiana poglądów przedstawicieli środowiska naukowego i praktyki zawodowej, zwłaszcza specjalistów z zakresu ochrony danych osobowych i zarządzania informacją. 

info
Dlaczego warto wziąć udział w konferencji:

 

  • Aktualna problematyka konferencji  
  • Wybitni i znani eksperci  
  • Merytoryczne i praktyczne ujęcie zagadnień  
  • Wymiana doświadczeń miedzy uczestnikami  
  • Możliwość zadawania pytań na czacie  
  • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji 
alk
Rejestracja