Wpływ nowych technologii na sektor bankowy w krajach UE

Wpływ nowych technologii na sektor bankowy w krajach UE

 

 

 

Kierownik projektu
Wiedza
dr hab. Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk
Kwota dofinansowania
Koszty
549 892 PLN
Czas trwania
01.06.2020 - 31.05.2025
Źródło finansowania
Koszty
Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki

Cel projektu

Innowacyjność sektora finansowego jest bardzo ważnym czynnikiem przyczyniającym się do usprawnienia funkcjonowania instytucji i rynków finansowych. Natomiast, kryzys na rynku kredytów hipotecznych w latach 2008-2010 pokazał, że taki postęp może spowodować istotne problemy. Jedną z lekcji wyciągniętych z kryzysu jest to, że innowacje mogą mieć również ograniczenia, co wskazuje jak ważne jest uważne monitorowanie ryzyka w sektorze finansowym w celu identyfikacji i oceny potencjalnych zagrożeń, jak również w celu zapobiegania powstawaniu kryzysów w przyszłości. Obecnie obserwujemy szereg istotnych zmian w sektorze finansowym: począwszy od rosnącego wpływu FinTechs i BigTechs, po wprowadzenie kryptowalut i technologii płatności elektronicznych. Te zjawiska zmieniają obecny krajobraz sektora finansowego, a przede wszystkim sektora bankowego. Równolegle, cyfrowa transformacja stwarza nowe rodzaje ryzyka dla banków i klientów, stanowiąc wyzwanie dla banków centralnych i organów nadzoru. W związku z powyższym, celem projektu jest pozyskanie unikalnych informacji jakościowych i ilościowych z sektora bankowego, w celu przeprowadzenia empirycznej oceny, w jaki sposób trwający rozwój technologiczny wpływa na zachowanie banków, w tym rentowność, ryzyko oraz rynek kredytowy dla MŚP. Badaniem zostaną objęte zarówno banki notowane na giełdzie w krajach UE, jak również systemowo znaczące.

Wpływ projektu

Te nowatorskie badania z pewnością̨ wniosą istotny wkład do literatury naukowej. Ponadto, będą również miały istotne znaczenie dla organów regulacyjnych, nadzorczych i prawidłowego funkcjonowania gospodarki.

 

 

dr hab. Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk

Aneta Hryckiewicz jest doktorem nauk ekonomicznych i ekspertem w dziedzinie finansów przedsiębiorstw i bankowości. Doktorat zdobyła na Uniwersytecie Goethe we Frankfurcie nad Menem. Stypendystka Uniwersytetu Whartona w Stanach Zjednoczonych. Obecnie jest pracownikiem naukowy i wykładowca Uniwersytetu Goethe we Frankfurcie nad Menem oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Pełni również funkcję Dyrektora Instytutu Rozwoju Biznesu w obszarze finansów i rachunkowości oraz ładu korporacyjnego. Przez pewien okres była związana z bankowością inwestycyjną, gdzie doradzała przy wycenach przedsiębiorstw w transakcjach fuzji i przejęć w jednym z największych banków inwestycyjnych. Posiada tytuł CFA.
Wykładowca na Programie Executive MBA, Duke-Goethe Business School oraz Euro*MBA. Wykładowca na kursach przygotowujących do egzaminów CFA. Od 2010 roku stowarzyszona w Financial Institutions Center w Wharton School na Uniwersytcie Pennsylvania. Autorka licznych publikacji z funkcjonowania rynków finansowych, reform finansowych i corporate governance w krajach rozwijających się.