Wirtualni asystenci jako wsparcie pracy opartej na wiedzy - przykład marketerów

Wirtualni asystenci jako wsparcie pracy opartej na wiedzy - przykład marketerów

Kierownik projektu
Wiedza
dr hab. Aleksandra Przegalińska-Skierkowska
Kwota dofinansowania
Koszty
709 080 PLN
Czas trwania
01.02.2022 - 31.01.2025
Źródło finansowania
Koszty
Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki 2021/41/B/HS4/03664 OPUS

Sztuczna Inteligencja jest klasyfikowana jako technologia ogólnego przeznaczenia (general purpose technology). Jest to etykieta używana do opisania technologii, takich jak silnik parowy czy Internet, które posiadają znaczący, szeroki, trwały i powszechny wpływ na społeczeństwo i gospodarkę. Takie technologie mogą również generować liczne bardziej wyspecjalizowane innowacje uzupełniające i inne technologie.

Patrząc na aktualny rozwój sztucznej inteligencji oraz jej potencjalne zastosowanie wielu sektorach gospodarki (od logistyki poprzez edukację, prawo, aż po sprzedaż czy medycynę) nie ma wątpliwości, że rosnące wykorzystanie automatyki i oprogramowania opartego na sztucznej inteligencji będzie miało społeczny i ekonomiczny wpływ na organizacje, jak również na rynek pracy jako całość. Aktualnie toczy się debata na temat tego, jak sztuczna inteligencja wpłynie na rynek pracy. Pojawia się sporo obaw, że algorytmy sztucznej inteligencji będą stopniowo wypierać pracowników z rynku pracy. Prawda jest, że roboty i programy wykonują niektóre zadania, w których są wyspecjalizowane, w trybie 24/7. Chodzi tu przede wszystkim (choć nie tylko i nie zawsze) o realizację zadań powtarzalnych. Z drugiej strony, jak pokazuje niedawne badanie firmy IBM, rozwijająca się sztuczna inteligencja pozwala także na tworzenie nowych etatów. Podobne są konkluzje z raportu przedstawionego przez Światowe Forum Ekonomiczne, według którego roboty pomogą stworzyć prawie dwa razy więcej miejsc pracy niż zabiorą.

Niniejszy projekt badawczy koncentruje się na wprowadzeniu sztucznej inteligencji do biznesu (a konkretnie do działań marketingowych). Sztuczna inteligencja nie ma w nim za zadanie zastępować pracy człowieka, tylko tę pracę wspierać, czyniąc ją bardziej efektywną, a także satysfakcjonującą. W niniejszym projekcie badamy pojęcie i praktyczne zastosowania tzw. wirtualnych asystentów opartych na sztucznej inteligencji. Będzie to cały kompleks badań jakościowych i eksperymentów (także z wykorzystaniem sensorów pozwalających wyłapywać stan emocjonalny uczestników i uczestniczek badania), których głównym celem jest rzucenie nowego światła na różne wymiary współpracy między człowiekiem a maszyną w środowiskach pracy opartych na wiedzy. W ramach niniejszego grantu zaplanowano następujące kluczowe działania:

1. Zaprojektowanie i stworzenie działającego wirtualnego asystenta (będziemy korzystać z najnowszego generatora tekstu opartego na głębokich sieciach neuronowych, czyli GPT-3)

2. Badanie jakościowe: pogłębione wywiady częściowo ustrukturyzowane nt. percepcji współpracy człowiek-AI w pracy

3. Badanie ilościowe I: eksperyment weryfikujący wpływ współpracy człowiek-AI na produktywność w zadaniach związanych z prowadzeniem i tworzeniem kampanii marketingowych

4. Badania ilościowe II: powtórzenie eksperymentu w laboratorium z zastosowaniem miar psychofizjologicznych, czyli sensorów pozwalających lepiej zrozumieć emocje badanych.

Pytanie badawcze dotyczy tego, jak badani postrzegają sztuczną inteligencję w swojej pracy oraz jakie cechy AI byłyby niezbędne, by stworzyła ona efekty synergii z pracownikami.

W związku z realizacją projektu „Wirtualni asystenci jako wsparcie pracy opartej na wiedzy - przykład marketerów”, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (nr 2021/41/B/HS4/03664) - Akademia Leona Koźmińskiego zaprasza do złożenia oferty na zamówienie sprzętu wraz z jego dostawą, montażem oraz konfiguracją w siedzibie Zamawiającego.

Zapytanie ofertowe nr 1/2022/956 

Załączniki do Zapytania:

- Załącznik nr 1 - Wykaz realizowanych dostaw

- Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Termin składania ofert mija 24 listopada 2022 r. o godz. 23:59:59

dr hab. Aleksandra Przegalińska-Skierkowska

Profesorka Akademii Leona Koźmińskiego, doktorka habilitowana w dziedzinie nauk o zarządzaniu. Doktoryzowała się w zakresie filozofii sztucznej inteligencji w Instytucie Filozofii UW. Obecnie jest Prorektorką ds Współpracy z Zagranicą oraz ESR w Akademii Leona Koźmińskiego. Od 2016 prowadziła badania w Massachusetts Institute of Technology w Bostonie. Absolwentka The New School for Social Research w Nowym Jorku, gdzie uczestniczyła w badaniach dotyczących tożsamości w rzeczywistości wirtualnej, ze szczególnym uwzględnieniem Second Life. Aktualnie Research Fellow w American Institute for Economic Research. W 2022 rozpoczęła współpracę z Labour and Worklife Program na Harvardzie. Interesuje się rozwojem sztucznej inteligencji, przetwarzaniem języka naturalnego, uczeniem maszynowym, robotami społecznymi i technologiami ubieralnymi.