TRansdisciplinary course on sUSTainable FINANCE

TRansdisciplinary course on sUSTainable FINANCE

Celem Projektu jest zaprojektowanie, przetestowanie, wdrożenie i udostępnienie interdyscyplinarnego kursu na stopniu magisterskim z zakresu zrównoważonego finansowania. 

Kurs składa się z 3 części: 

1. Wprowadzenie do zrównoważonego rozwoju i finansów. Studenci studiów o profilu inżynierskim i biznesowym będą dzielić się swoją wiedzą, korzystając z wirtualnego nauczania. W zależności od profilu studenci poznają zagadnienia, dotyczące zrównoważonego rozwoju oraz związane ze zmianami klimatu. Dodatkowo studenci będą zaznajomieni z podstawami finansów i analizy ilościowej. Wezmą też udział w 21-dniowym evencie, mającym na celu poznanie kwestii dotyczących zrównoważonego rozwoju i zmiany swoich codziennych nawyków. 

2. Dogłębne skupienie się na zrównoważonych finansach - studenci będą aktywnie przygotowywać się do wirtualnych wykładów na temat zrównoważonych finansów, które będą prowadzone przez profesorów z partnerskich uczelni wyższych, w formacie odwróconej klasy. Studenci będą studiować kilka tematów kluczowych dla zrozumienia zrównoważonych finansów: wpływ na banki i ubezpieczenia, ekologiczną taksonomię UE, sprawozdawczość ESG, trendy rynkowe i prawne, wpływ na inwestycje itp. 

3: ESG Challenge. Praktyczne zastosowanie, w którym uczniowie będą zajmowali się rozwiązywaniem studiów przypadku, wykorzystując bazę danych ESG opracowanej na potrzeby projektu. Zajęcia praktyczne pozwolą uczniom zmierzyć się z problemami zawodowymi. Zostaną także wdrożone dwa działania związane z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniem.

info

1 Działanie: trzydniowe szkolenie dla kadry w Finlandii. Dwóch przedstawicieli kadry z każdej partnerskiej uczelni przeprowadzi kurs.

2 Działanie: Finał ESG Challenge 2024, który zgromadzi najlepsze zespoły studenckie z każdej partnerskiej uczelni w celu zaprezentowania wyników z przeprowadzonych studiów przypadków przed panelem eksperckim. Zaplanowano serię 9 wydarzeń upowszechniających, aby dzielić się i promować wyniki projektu z innymi uczelniami, firmami i instytucjami w dziedzinie zrównoważonego finansowania i nie tylko.

Projekt jest realizowany w ramach międzynarodowego konsorcjum składającego się z 5 uczelni, położonych w różnych krajach Unii Europejskiej.:

  • INSTITUT DE PREPARATION A L'ADMINISTRATION ET A LA GESTION (Francja) – koordynator projektu
  • AKADEMIA LEONA KOZMINSKIEGO (Polska)
  • COLOGNE BUSINESS SCHOOL (Niemcy)
  • LAPPEENRANNAN-LAHDEN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT (Finlandia)
  • TECHNOLOGICAL UNIVERSITY DUBLIN (Irlandia)

Projekt rozpoczął się 01.11.2021 r., a jego koniec zaplanowano 1.11.2024 r.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+.