TiGRE – Trust in Governance and Regulations in Europe

TiGRE – Trust in Governance and Regulations in Europe

 

 

Kierownik projektu
Wiedza
prof. dr hab. Dominika Latusek-Jurczak
Kwota dofinansowania
Koszty
97 275 EUR
Czas trwania
01.01.2020 – 30.06.2023
Źródło finansowania
Koszty
Projekt finansowany ze środków programu Horyzont 2020 Komisji Europejskiej

Cel projektu

Zaufanie jest niezbędnym elementem każdej relacji, zwłaszcza tej pomiędzy społeczeństwem a rządem czy administracją publiczną. Jest nie tylko warunkiem wstępnym dobrze funkcjonujących systemów regulacyjnych, ale także ich produktem. Zespół finansowanego przez UE projektu TiGRE połączy naukę z polityką i praktyką. Jego celem jest określenie, w jaki sposób reformy i praktyki administracyjne mogą utrzymywać, wzmacniać, odbudowywać i pielęgnować zaufanie. Zespół będzie analizował zaufanie na wszystkich szczeblach sprawowania rządów (unijnym, krajowym i regionalnym) oraz w różnych systemach regulacyjnych (dotyczących finansów, bezpieczeństwa żywności, komunikacji i ochrony danych). Podczas pracy badacze zastosują najnowocześniejsze podejście wykorzystujące różne metody do lepszego zrozumienia skomplikowanych procesów związanych z zaufaniem.

Wpływ projektu

Projekt pozwoli na opracowanie kryteriów, wskaźników i mechanizmów wczesnego ostrzegania przydatnych do wykrywania spadającego poziomu zaufania Europejczyków do rządu.

 

prof. dr hab. Dominika Latusek-Jurczak

Prof. dr hab. Dominika Latusek – Jurczak – kierownik Katedry Zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego. Do jej obszarów zainteresowań należą: zaufanie wewnątrz i pomiędzy organizacjami, przedsiębiorczość szybkiego wzrostu, relacje międzyorganizacyjne. Visiting scholar w Institute for Research in Social Sciences na Uniwersytecie Stanforda w USA (2011 -2018). Stypendystka Fundacji Fulbrighta, laureatka nagrody dla wybitnych młodych naukowców Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz programu Lider NCBR. Odbywała stypendia w University of North Carolina i Universität Leipzig. W latach 2014 – 2018 członek rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, od 2012 roku członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, członek Akademii Młodych Uczonych (od 2016 r.), od 2018 r. członek zespołu Ekspertów NAWA, członek First International Network on Trust. Prowadziła badania terenowe w firmach w Polsce, Niemczech, Szwecji i w Dolinie Krzemowej w USA. Kierownik projektów badawczych finansowanych przez Komisję Europejską, Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBR. Autorka wielu publikacji w czasopismach naukowych (w tym indeksowanych na liście JCR), monografii i rozdziałów w monografiach.

dr Anna Pikos

Adiunkt w Katedrze Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego. Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania i metod badawczych. Jej zainteresowania badawcze koncertują się wokół trzech obszarów: historii biznesu, badań narracji i zarządzania publicznego. Autorka i współautorka publikacji naukowych, w tym w czasopismach z listy JCR. Jest członkiem International Council of Archives. Aktywnie promuje interaktywne formy nauczania. Od 2010 r. jest Koordynatorem ds. akredytacji międzynarodowych w ALK i odpowiada za proces akredytacyjny EQUIS, AACSB, AMBA i CEEMAN