Szkolenia w Kożmińskim

Zaprojektuj swój rozwój

SZKOLENIA i KURSY
Zaprojektuj swój rozwój

 

NOWOŚCI

Unikatowy program dla liderów

Kozminski Advanced Management Program

Program-przewodnik po nowych ideach, uwarunkowaniach i zagrożeniach, weryfikujący zasadność przyjmowanych kierunków i sposobów działania w konfrontacji z aktualnymi koncepcjami zarządzania na świecie oraz w konfrontacji z działaniami organizacji reprezentowanych przez uczestników programu. Kluczowe znaczenie dla programu ma aktywny udział jego uczestników oraz budowanie sieci powiązań między nimi. 

czytaj więcej