System rozstrzygania sporów dotyczących bezprawnych treści w Internecie (arbitraż elektroniczny)

System rozstrzygania sporów dotyczących bezprawnych treści w Internecie (arbitraż elektroniczny)

 

 

Kierowik projektu
Wiedza
dr hab. Przemysław Polański
Kwota dofinansowania
Koszty
187 500 PLN
Czas trwania
01.01.2020 - 31.12.2020
Źródło finansowania
Koszty
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Cel projektu

Projekt zakłada stworzenie koncepcji gospodarczego wykorzystania idei elektronicznego arbitrażu do rozwiązywania sporów na tle bezprawności treści publikowanych w cyberprzestrzeni. Realizacja zadania obejmie prowadzone równolegle prace nad koncepcją komercjalizacji wyników badań projektu OPUS, w tym znalezienie partnera biznesowego do dalszego rozwoju projektu (Zadanie K), jak i stworzenie prototypu systemu alternatywnego rozstrzygania sporów w Internecie, zakładającego także badania podstawowe dotyczące modelu organizacji systemu rozstrzygania sporów on-line (Zadanie B+R).

Wpływ rezultatów

Sukces projektu umożliwiłby także odciążenie sądów i jednocześnie przybliżenie internautom prawa obowiązujące w cyberprzestrzeni w odniesieniu do typowych naruszeń zgłaszanych w sieci, takich jak mowa nienawiści, zniesławienia, naruszenia prawa autorskiego a także wypromować innowacyjną usługę możliwą do skalowania na inne rodzaje naruszeń prawa oraz do innych krajów UE.

 

dr hab. Przemysław Polański

Profesor nadzwyczajny zatrudniony w Katedrze Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki. Zainteresowania badawcze prof. Polańskiego są interdyscyplinarne: obejmują prawo nowych technologii.

Autor monografii, kilkudziesięciu rozdziałów w monografiach oraz licznych artykułów krajowych oraz międzynarodowych (w tym z przypisanym współczynnikiem impact factor).

Kierownik grantu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki dotyczącego modelu zwalczania bezprawnych treści w Internecie.