Studenckie koła naukowe

Organizacje studenckie i studenckie koła naukowe

Studenci naszej Akademii przynależą i aktywnie uczestniczą w działaniach organizacji studenckich i kół naukowych. Celem działalności kół naukowych jest umożliwienie pogłębiania wiedzy stosownie do zainteresowań oraz rozszerzenie umiejętności praktycznych zdobytych przez studentów podczas zajęć. Opiekunami kół naukowych jest kadra naukowo-dydaktyczna uczelni.

 

 

ORGANIZACJE STUDENCKIE

Samorząd Studencki

Głos całej społeczności studenckiej. Samorząd uczestniczy w podejmowaniu ważnych decyzji, biorąc udział w posiedzeniach Senatu Akademii, opiniując programy nauczania, a także reprezentuje wszystkich studentów w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych organizacjach studenckich. Jest organizatorem wydarzeń o charakterze naukowym, kulturalnym, sportowym oraz charytatywnym. Organizują tradycyjne imprezy studenckie tj. otrzęsiny, Koźminalia czy wyjazdy integracyjne. W skład Samorządu wchodzą sekcje: marketingu, eventów, dydaktyki oraz tzw. grupa wsparcia. Nabór do sekcji ogłaszany jest przez Samorząd co najmniej raz w roku, a wybory na członków Samorządu odbywają się raz na dwa lata.

Samorząd

Kozminski International Society

KIS to organizacja studencka (od 2008 do 2020 r. działająca pod nazwą Kozminski Erasmus Student Network), której działalność polega na udzielaniu pomocy oraz reprezentowaniu interesów przyjeżdżających do nas studentów z zagranicy, a motto brzmi: "Students helping students". Członkowie KIS przejmują opiekę nad nowo przybyłymi już od chwili przyjazdu do Polski. Pomagają we wszystkich sprawach związanych z pobytem i studiami. Zapoznają cudzoziemców z kulturą polską, ze zwyczajami i tradycją. Organizują spotkania integracyjne i wycieczki. Starają się, by przyjezdni studenci poczuli się w Polsce jak u siebie.

KIS

Studencka Poradnia Prawna

Bolączką polskiego systemu edukacji jest nadmierne dogmatyczne podejście do zagadnień, a także nauczanie rzeczy, które stały się przeżytkiem już dawno temu. Rozwijając Studencką Poradnię Prawną, opowiadamy się za zupełnie innym podejściem. 

Studencka Poradnia Prawna ALK to poradnia numer 2 według Rankingu Wydziałów Prawa Rzeczpospolitej 2021.

Działalność w Poradni prowadzona jest pro bono. Pomoc prawną mogą uzyskać tu osoby gorzej sytuowane, których nie stać na skorzystanie z usług kancelarii. Nauka polega na metodzie studium przepadku. Student poszukuje rozwiązań na konkretne problemy prawne. Działalność Poradni opiera się na sporządzaniu opinii prawnych i pism procesowych. Stanowi to właściwe przygotowanie do wykonywania profesji prawniczych. Student ma okazję poznać specyfikę pracy z klientem. Kolegium Prawa ALK organizuje dla członków Poradni specjalistyczne szkolenie psychologiczne, na którym przekazywane są podstawowe umiejętności pracy z klientem, w tym z tzw. trudnym klientem.

W ramach Studenckiej Poradni Prawnej funkcjonują następujące sekcje:

  • prawa administracyjnego
  • prawa karnego
  • prawa cywilnego (trzy sekcje, w tym sekcja prawa rodzinnego)
  • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Kontakt: poradnia@kozminski.edu.pl tel. 22 519 22 38

WIĘCEJ INFORMACJI DLA KLIENTÓW

Opiekunem Poradni jest dr Mateusz Woiński z Katedry Prawa Karnego, tutor na kierunku prawo i finanse.

poradnia prawna

Green Kozminski

Organizacja studencka działająca przy Centrum Zrównoważonego Rozwoju, która skupia się na działalności w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności biznesu. Green Kozminski to grupa studentów, która chce zmieniać świat. Śmiałym wyobrażeniem lepszej przyszłości, studenci aktywnie budują zaangażowanie Akademii Leona Koźmińskiego na rzecz kultywowania wartości wyrażonych w Celach Agendy 2030 ONZ na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

 

 

Green Kozminski
STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE

 

Naukowe Koło Marketingu KREATYWNI

Naukowe Koło Marketingu KREATYWNI działające na Akademii Leona Koźmińskiego zajmuje się szeroko pojętym marketingiem, poczynając od brandingu, innowacji rynkowych, poprzez strategie, aż po marketing internetowy.

Też jesteś KREATYWNY? Masz pozytywną energię i głowę pełną odjechanych pomysłów?

Dołącz do nas!

Opiekun koła: dr Karolina Małagocka z Katedry Marketingu

Więcej informacji: www.kreatywni.kozminski.edu.pl

kreatywni

Studenckie Koło Naukowe Inwestycji KAPITALNI

Studenckie Koło Naukowe Inwestycji KAPITALNI umożliwia jego członkom rozwijanie i pogłębianie wiedzy z zakresu funkcjonowania rynków finansowych, pomaga podnosić świadomość inwestycyjną oraz umożliwia wymianę doświadczeń inwestycyjnych.

Opiekun koła: prof. dr hab. Adam Noga z Katedry Ekonomii ALK

KAPITALNI

Koło Naukowe Prawa Podatkowego

Celem Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego jest zrzeszanie studentów zainteresowanych tematyką podatków w zakresie prawa krajowego, europejskiego oraz międzynarodowego, jak i wskazywanie obecności podatków i ich fundamentalnego znaczenia w życiu codziennym.

Prawo podatkowe jest dynamiczną i intensywnie rozwijającą się dziedziną prawa, co przejawia się zainteresowaniem specjalistów tej dyscypliny na rynku prawniczym. Cykliczne spotkania Koła uwzględniają szerokie zainteresowania jego członków. Studenci mają możliwość przedstawienia swoich zainteresowań podatkowych poprzez przygotowywanie prezentacji i dyskusje.

Koło Prawa Podatkowego zrzesza studentów zarówno prawa, jak i kierunków ekonomicznych zainteresowanych tematyką podatkową.

Opiekunowie koła: prof. Artur Mudrecki, dr Rafał Pasternak, dr Wojciech Dmoch

koło prawa podatkowego

Koło Naukowe FORUM Kozminski Law Students Association

Koło Naukowe FORUM KLSA, działające przy Prawniczym Interdyscyplinarnym Centrum Badawczym, skupia wokół siebie studentów prawa Akademii Leona Koźmińskiego, chcących rozwijać swoją wiedzę oraz szeroko rozumiane umiejętności praktyczne, które będą mogli wykorzystać w rozwijaniu swojej kariery. FORUM KLSA poprzez swoją działalność pomaga między innymi w nawiązaniu i rozwinięciu kontaktów z przedstawicielami zawodów prawniczych, a także wspiera rozpoczęcie współpracy z innymi organizacjami, również spoza środowiska prawniczego. Wierzymy, że organizowane przez nas wydarzenia, takie jak wizyty w instytucjach powiązanych z działalnością prawniczą, wizyty na rozprawach sądowych lub prowadzenie praw badawczych, pomogą rozwinąć skrzydła studentom prawa.

Opiekunami koła są: prof. Małgorzata Skórzewska-Amberg, dr Ben Sassi.

Kontakt: forumklsa@kozminski.edu.pl

FORUM KLSA

Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości Finansowej AUDYTOR

Interesujesz się rachunkowością finansową i audytem? Planujesz związać swoją karierę zawodową  z tym obszarem?

Jeśli tak, to Koło Naukowe Rachunkowości Finansowej AUDYTOR jest dla Ciebie! Jesteśmy nastawieni przede wszystkim na poszerzanie wiedzy z zakresu rachunkowości polskiej i międzynarodowej, podatków, audytu, a także na organizowanie debat mających na celu wymianę zdań i opinii na temat wyzwań stawianych przed rachunkowością i możliwych kierunków ewolucji sprawozdawczości finansowej.

Opiekun koła: dr Wojciech Strzelczyk z Katedry Rachunkowości

Koło Audytor

Studenckie Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej ACTIO EFFICIENS

Celem PKN ACTIO EFFICIENS jest poszerzanie świadomości studentów z zakresu wszechobecnej dziedziny prawa własności intelektualnej poprzez wskazywanie na jej obecność i znaczenie w życiu codziennym.

Prawo własności intelektualnej, które obejmuje prawo autorskie i prawa pokrewne oraz prawo własności przemysłowej, jest rozległą i dynamicznie rozwijającą się dyscypliną prawa, dlatego też znajomość przepisów regulujących powyższe jest niezwykle ceniona na rynku prawniczym. Opiekun Koła wraz z Zarządem dąży do tego, aby spotkania były rozwijające dla wszystkich uczestników – poprzez dyskusje i wygłaszanie krótkich prezentacji członkowie jednocześnie pogłębiają wiedzę z zakresu prawa własności intelektualnej, jak również rozwijają swoje zdolności oratorskie. ACTIO EFFICIENS otwarte jest dla studentów zainteresowanych niniejszą tematyką, niezależnie od poziomu wiedzy, kierunku i roku studiów oraz wieku.

Opiekun koła: dr Joanna Buchalska z Katedry Prawa Cywilnego ALK

 ACTIO EFFICIENS

Studenckie Koło Naukowe EX ANTE

EX ANTE (łac. z wyprzedzeniem) to koło zrzeszające ludzi chętnych i gotowych do poznawania otaczającej ich rzeczywistości. Orbitujemy głównie wokół tematów związanych ze światem biznesu i rozwoju osobistego. Pomysły na spotkanie rodzą się w bieżącej dyskusji i realizowane są przy udziale prelegenta z zewnątrz, przeprowadzającego dla naszej grupy wykład. Przykładowe tematy spotkań to m.in. "NVC", "Blue Ocean Strategy", "Świadome planowanie kariery" oraz wspólne omawianie wniosków wyciągniętych z książek i filmów. Nasz sposób działania nakreślony jest przez aktywność, ambicje i ciekawość członków koła. Opiekun koła: Rafał Staszek vel Staszewski

Logo Ex Ante

Koło Naukowe LEX MEDICINAE

Jesteśmy Studenckim Kołem Prawa Medycznego i Farmaceutycznego, którego zakres działalności obejmuje pracę naukową i badawczą dot. przede wszystkim prawa medycznego oraz spraw pokrewnych, mając na celu popularyzację wiedzy na ten temat m.in. poprzez organizację regularnych spotkań, warsztatów, konferencji, sesji naukowych oraz szkoleń, a także publikację wyników badań i projektów członków Koła.

Opiekun koła: dr Dariusz Hajdukiewicz

Kontakt: LexMedicinae@kozminski.edu.pl

LM

Studenckie koło naukowe Ekonomii, Polityki i Społeczeństwa TIGER

Studenckie koło naukowe Ekonomii, Polityki i Społeczeństwa TIGER afiliowane przy Centrum Naukowo-Badawczym TIGER.

Nasze koło jest interdyscyplinarne; skupiamy się na problemach współczesnego świata w dobie globalizacji i staramy się odpowiedzieć na pytania co, jak i dlaczego oraz w jaki sposób rozwiązywać problemy obecnych czasów. Szczególny nacisk kładziemy na ekonomię, przedsiębiorczość, relacje społeczne i geopolitykę. Jest to koło tworzone przez studentów i dla studentów. Nie boimy się podejmować kontrowersyjnych tematów, zadawać trudnych pytań, stawiać odważnych tez.

Opiekun koła: dr Grzegorz Malinowski

TIGER

Women in Organisations

Studenckie Koło Naukowe Women in Organisations powstało z potrzeby wspierania młodych kobiet wchodzących na rynek pracy. Wierzymy, że każda młoda kobieta ma w sobie potencjał pozwalający osiągnąć sukces. Poprzez warsztaty, szkolenia, prelekcje i spotkania z kobietami z różnych branż chcemy wspomagać je w ich drodze do sukcesu, wzmacniając ich pewność siebie i wiarę we własne możliwości. Dążymy do stworzenia przestrzeni do wymiany myśli, sugestii i pomysłów, dzięki której studentki będą mogły rozwinąć umiejętności niezbędne przyszłym liderkom.

Opiekun koła: dr Anna Górska

Women in organisation

Kozminski Business Club

Kozminski Business Club to organizacja studencka Akademii Leona Koźmińskiego, która łączy czołowych polskich praktyków biznesu ze studentami, zwiększając ich świadomość biznesową i zawodową. KBC stara się wzmocnić zmotywowanych studentów, dostarczając im cennych umiejętności, które przygotują ich do bycia liderami biznesu.

Działalność Kozminski Business Club opiera się na dwóch filarach.

Pierwszy to zgromadzenie przedsiębiorców, studentów Akademii Leona Koźmińskiego oraz osób zainteresowanych biznesem i finansami. KBC tworzy platformę, na której członkowie z różnych środowisk mogą wymieniać doświadczenia, wzajemnie się inspirować, rozwijać umiejętności biznesowe i nawiązywać kontakty.

Drugi to organizacja wydarzeń promujących przedsiębiorczość i inspirujących do dalszego rozwoju. Organizujemy również wydarzenia, które pomogą Ci zdecydować, w jakim kierunku rozwiniesz swoją karierę zawodową. Opiekun koła: dr Łukasz Kowalik

Logo Kozminski Business Club

Investment Club

Studenckie Koło Naukowe Investment Club, zwane także Klubem Inwestycyjnym, działa przy Akademii Leona Koźmińskiego. W ramach działalności koła organizowane są spotkania naukowe z inwestorami giełdowymi, a także będą prowadzone badania z zakresu strategii inwestycyjnych. Celami Investment Club jest rozwój i pogłębianie wiedzy z zakresu funkcjonowania rynków finansowych oraz strategii inwestycyjnych. Koło powstało dla studentów wszystkich kierunków Akademii Leona Koźmińskiego, którzy pragną zdobyć praktyczną wiedzę.

Opiekun koła: dr Błażej Podgórski

investment club logo

Koło Naukowe Prawa Karnego Crimen et Poena

Koło Naukowe Prawa Karnego "Crimen et Poena" zajmuje się tematyką prawa i postępowania karnego, kryminalistyki, kryminologii oraz penitencjarystyki. Koło organizuje spotkania, wyjazdy, wykłady oraz szkolenia związane z obszarem naszej działalności.

Opiekun koła: dr Michał Hudzik

Osoba do kontaktu: Monika Bublewicz - mail: 34840@kozminski.edu.pl

crimen et poena logo

Prawnicze Koło Naukowe Lege Artis

Prawnicze Koło Naukowe Lege Artis działające na Akademii Leona Koźmińskiego składa się z trzech sekcji: sekcja Law and Language, sekcja Prawa cywilnego i sekcja Prawa UE. W obszarze Sekcji Law and Language organizujemy warsztaty z zakresu tłumaczenia tekstów prawnych i prawniczych z języka angielskiego na polski, a także warsztaty z udziałem gości (np. prawników lingwistów z instytucji UE). Jest to Legal English w praktyce. Sekcja Prawa Cywilnego zajmuje się prowadzeniem praktycznych zajęć dotyczących między innymi: umów, dochodzenia roszczeń, prawa rodzinnego. W ramach Sekcji Prawa UE poruszamy kwestie instytucjonalne prawa UE, problemów praworządności, zakazu dyskryminacji poszczególnych osób ze względu na orientacje seksualną (wygląd, kolor skóry, język), swobodę przepływu osób. Ponadto zawracamy uwagę na relację między prawem UE, a prawem krajowym.

Opiekun koła: dr Anna Pudło-Jaremek

Logo lege artis

Data Science in Finance

Cel Studenckiego Koła Naukowego Data Science in Finance to budowanie świadomości i kompetencji studentów Akademii Leona Koźmińskiego z zakresu Data Science w obszarach finansów i zarządzania. 

Dynamiczne zmiany zarówno w ujęciu ekonomii światowej jak i na poziomie gospodarek lokalnych oraz idąca wraz nimi konieczność ciągłego redefiniowania procesów biznesowych w oparciu o rosnącą liczbę danych stanowią jedno z największych wyzwań cywilizacyjnych XXI wieku.

Znajomość technologii oraz umiejętności pozyskiwania, weryfikacji, analizy i interpretacji danych stały się fundamentem dla podejmowania trafnych decyzji biznesowych. Dostęp do wiedzy ekspertów i praktyków kreujących na co dzień sektor finansowo-technologiczny, a także wymiana wiedzy we własnym gronie pozwalają skoncentrować się na zagadnieniach i kompetencjach szczególnie istotnych i docenianych na rynku pracy.

Dołącz do Studenckiego Koła Naukowego Data Science in Finance – zapraszamy bez względu na doświadczenie!

Opiekun koła: prof. ALK dr hab. Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk 

Logo Data Science in Finance

Koło Naukowe Psychologii Społeczno-Ekonomicznej PSYCHONOMIA

Nasze Koło zrzesza studentów zainteresowanych zrozumieniem tego, jak różne prawidłowości i mechanizmy psychologiczne wyjaśniają nasze zachowania ekonomiczne. Badamy w jaki sposób style przetwarzania informacji, procesy emocjonalne i motywacyjne wpływają na decyzje w sferze konsumpcji czy miejsca pracy. Staramy się poszerzać naszą wiedzę poprzez dyskusje na wybrane tematy, spotkania z ciekawymi osobami i prowadzenie badań umożliwiające poszerzenie kompetencji metodologicznych.

Wiedza z obszaru psychologii społecznej i ekonomicznej pozwala lepiej zrozumieć zjawiska, których jesteśmy częścią w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz ją odkrywać wspólnie z nami i poruszać interesujące Cię tematy, dołącz!

Opiekun koła: dr Anna Macko

Logo Psychonomia

Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego

Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego powstało w kwietniu 2021 roku. Zakresem swojej działalności obejmuje prawo konstytucyjne oraz inne gałęzie prawa, w zakresie w jakim są one związane z prawem konstytucyjnym. Swoją działalność będzie prowadzić poprzez organizację spotkań, debat, konkursów oraz wizyt w instytucjach organów konstytucyjnych.

Opiekun koła: prof. ALK dr hab. Michał Kowalski Kontakt: sknpk@kozminski.edu.pl

Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego

Koło Prawa Prywatnego Inter Partes

Głównym obszarem zainteresowań koła jest prawo prywatne. W ramach działalności podejmowane są nie tylko typowe zagadnienia prawa cywilnego, ale także tematyka prawa nowych technologii, internetu, czy sztucznej inteligencji.

Opiekun koła: dr Elwira Macierzyńska-Franaszczyk

Inter Partes

Koło Logistyki i Transportu SUPPLY CHAIN

Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw należą do kluczowych czynników budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw oraz poprawy ich rentowności i wartości. Misją koła jest edukacja i rozwijanie kompetencji przyszłych menedżerów logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw na globalnym rynku pracy.

Opiekunowie koła: prof. ALK dr Mirosław Antonowicz, prof. ALK dr hab. Sebastian Jarzębowski

Koło Aktywności Studenckiej - Media i technologie

Działalność koła obejmuje tworzenie mediów studenckich (podcasty, wideocasty, transmisje strumieniowe, social media, portale i vortale tematyczne), udział w badaniach i projektach naukowych, a także współpracę z mediami oraz podmiotami działającymi na rynku mediów i technologii.

Opiekun koła: dr Krzysztof Kuźmicz

Koło Przedsiębiorczości SUKCES

Głównym obszarem działalności koła jest prowadzenie debat oksfordzkich. Członkowie koła organizują spotkania mające na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu organizacji debat oksfordzkich, a także retoryki, erystyki oraz oratorstwa. Koło stwarza także przestrzeń do rozwoju naukowego poprzez prowadzenie badań z obszaru przedsiębiorczości.

Opiekunowie koła: dr Marta Wojtyra-Perlejewska, dr Dariusz Bąk

Sukces