Studenckie koła naukowe

Studenckie koła naukowe

Studenci naszej Akademii przynależą i aktywnie uczestniczą w działaniach kół naukowych, których opiekunami jest kadra naukowo-dydaktyczna uczelni. Celem działalności kół naukowych jest umożliwienie pogłębiania wiedzy stosownie do zainteresowań oraz rozszerzenie umiejętności praktycznych zdobytych przez studentów podczas zajęć. Obecnie na uczelni aktywnie działa 15 kół naukowych.

 

 

Studenckie Koło Naukowe BIZ.com

Studenckie Koło Naukowe BIZ.com zrzesza studentów naszej Akademii zainteresowanych opanowaniem i ciągłym szlifowaniem umiejętności skutecznej komunikacji w biznesie.

Zakres działalności koła to m.in. propagowanie idei efektywnej komunikacji biznesowej, rozwijanie sprawności efektywnej komunikacji biznesowej w zakresie różnych technik komunikacyjnych oraz prowadzenie badań nad wpływem różnic kulturowych na komunikację biznesową w językach obcych. Ponadto studenci dokonują analizy formy i treści komunikacji biznesowej.

Członkowie koła podnoszą swoje umiejętności językowe w zakresie tłumaczenia tekstów biznesowych oraz codziennej komunikacji biznesowej, jak również rozwijają indywidualne zainteresowania badawcze w zakresie komunikacji biznesowej.

Opiekun koła: dr Halina Wiśniewska z Centrum Języków Obcych ALK

biz.com
Naukowe Koło Marketingu KREATYWNI

Naukowe Koło Marketingu KREATYWNI działające na Akademii Leona Koźmińskiego zajmuje się szeroko pojętym marketingiem, poczynając od brandingu, innowacji rynkowych, poprzez strategie, aż po marketing internetowy.

Też jesteś KREATYWNY? Masz pozytywną energię i głowę pełną odjechanych pomysłów?

Dołącz do nas!

Opiekun koła: dr Anna Górska z Katedry Marketingu ALK

Więcej informacji: www.kreatywni.kozminski.edu.pl

kreatywni
Koło Naukowe Gier Decyzyjnych DECYDENCI

Koło Naukowe Gier Decyzyjnych DECYDENCI działa przy Centrum Gier Symulacyjnych i Grywalizacji ALK. Naszym zadaniem jest poszerzanie zainteresowań oraz popularyzowanie gier symulacyjno-decyzyjnych. Decydenci organizują wydarzenia, budują kontakty, realizują projekty, nie boją się wyzwań.

Dołączenie do Koła Naukowego Gier Decyzyjnych to naprawdę dobra Decyzja!

Opiekun koła: mgr Michał Jakubowski z Katedry Metod Ilościowych i Zastosowania Informatyki ALK

DECYDENCI
Studenckie Koło Naukowe Inwestycji KAPITALNI

Studenckie Koło Naukowe Inwestycji KAPITALNI umożliwia jego członkom rozwijanie i pogłębianie wiedzy z zakresu funkcjonowania rynków finansowych, pomaga podnosić świadomość inwestycyjną oraz umożliwia wymianę doświadczeń inwestycyjnych.

Opiekun koła: prof. dr hab. Adam Noga z Katedry Ekonomii ALK

KAPITALNI
Koło Naukowe Prawa Podatkowego

Celem Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego jest zrzeszanie studentów zainteresowanych tematyką podatków w zakresie prawa krajowego, europejskiego oraz międzynarodowego, jak i wskazywanie obecności podatków i ich fundamentalnego znaczenia w życiu codziennym.

Prawo podatkowe jest dynamiczną i intensywnie rozwijającą się dziedziną prawa, co przejawia się zainteresowaniem specjalistów tej dyscypliny na rynku prawniczym. Cykliczne spotkania Koła uwzględniają szerokie zainteresowania jego członków. Studenci mają możliwość przedstawienia swoich zainteresowań podatkowych poprzez przygotowywanie prezentacji i dyskusje.

Koło Prawa Podatkowego zrzesza studentów zarówno prawa, jak i kierunków ekonomicznych zainteresowanych tematyką podatkową.

Opiekunowie koła: prof. Artur Mudrecki, dr Rafał Pasternak, dr Wojciech Dmoch

koło prawa podatkowego
Koło Naukowe FORUM Kozminski Law Students Association

Koło Naukowe FORUM KLSA, działające przy Interdyscyplinarnym Centrum Badawczym, skupia wokół siebie studentów prawa Akademii Leona Koźmińskiego, chcących rozwijać swoją wiedzę oraz szeroko rozumiane umiejętności praktyczne, które będą mogli wykorzystać w rozwijaniu swojej kariery. FORUM KLSA poprzez swoją działalność pomaga między innymi w nawiązaniu i rozwinięciu kontaktów z przedstawicielami zawodów prawniczych, a także wspiera rozpoczęcie współpracy z innymi organizacjami, również spoza środowiska prawniczego. Wierzymy, że organizowane przez nas wydarzenia, takie jak wizyty w instytucjach powiązanych z działalnością prawniczą, wizyty na rozprawach sądowych lub prowadzenie praw badawczych, pomogą rozwinąć skrzydła studentom prawa.

Opiekunami koła są: prof. Małgorzata Skórzewska-Amberg, dr Ben Sassi.

Kontakt: forumklsa@kozminski.edu.pl

FORUM KLSA
Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości Finansowej AUDYTOR

Interesujesz się rachunkowością finansową i audytem? Planujesz związać swoją karierę zawodową  z tym obszarem?

Jeśli tak, to Koło Naukowe Rachunkowości Finansowej AUDYTOR jest dla Ciebie! Jesteśmy nastawieni przede wszystkim na poszerzanie wiedzy z zakresu rachunkowości polskiej i międzynarodowej, podatków, audytu, a także na organizowanie debat mających na celu wymianę zdań i opinii na temat wyzwań stawianych przed rachunkowością i możliwych kierunków ewolucji sprawozdawczości finansowej.

Opiekun koła: dr Wojciech Strzelczyk z Katedry Rachunkowości

Koło Audytor
Studenckie Koło Naukowe Zrównoważonego Rozwoju WELL-BALANCED

IKlub powstał w celu zrzeszenia studentów chcących pracować nad rozwojem swoich kompetencji. Poprzez zrównoważony rozwój rozumiemy równowagę pomiędzy różnymi aspektami funkcjonowania człowieka w społeczeństwie i w organizacji. Łączymy teorię z praktyką w wielu różnych dziedzinach nauki. Klub realizuje projekty i badania o charakterze interdyscyplinarnym. Poprzez spotkania z osobami zajmującymi się nauką bądź biznesem, oraz współpracę z firmami, uzyskujemy praktyczną wiedzę na temat zrównoważonego rozwoju.

Nasza nazwa, WELL-BALANCED, wskazuje na dążenie do zrównoważonego rozwoju organizacji oraz zachowanie równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym.

Działalność grupy skupia się na podkreśleniu faktu, że interdyscyplinarność oraz szerokie horyzonty bazujące na kompetencjach personalnych są bardzo istotne w zarządzaniu dobrze prosperującą organizacją.

Opiekun koła: dr Anna Czarczyńska z Katedry Ekonomii ALK

WELL-BALANCED
Studenckie Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej ACTIO EFFICIENS

Celem PKN ACTIO EFFICIENS jest poszerzanie świadomości studentów z zakresu wszechobecnej dziedziny prawa własności intelektualnej poprzez wskazywanie na jej obecność i znaczenie w życiu codziennym.

Prawo własności intelektualnej, które obejmuje prawo autorskie i prawa pokrewne oraz prawo własności przemysłowej, jest rozległą i dynamicznie rozwijającą się dyscypliną prawa, dlatego też znajomość przepisów regulujących powyższe jest niezwykle ceniona na rynku prawniczym. Opiekun Koła wraz z Zarządem dąży do tego, aby spotkania były rozwijające dla wszystkich uczestników – poprzez dyskusje i wygłaszanie krótkich prezentacji członkowie jednocześnie pogłębiają wiedzę z zakresu prawa własności intelektualnej, jak również rozwijają swoje zdolności oratorskie. ACTIO EFFICIENS otwarte jest dla studentów zainteresowanych niniejszą tematyką, niezależnie od poziomu wiedzy, kierunku i roku studiów oraz wieku.

Opiekun koła: dr Joanna Buchalska z Katedry Prawa Cywilnego ALK

 ACTIO EFFICIENS
Naukowe Koło Zarządzania Procesami, Projektami i Zmianami SPINKA

Naukowe Koło Zarządzania Procesami, Projektami i Zmianami SPINKA powstało w 2012 roku. Nazwa SPINKA oznacza, iż koncepcje, którym koło naukowe poświęca swoją działalność, tworzą jeden spójny system, który spina ze sobą najistotniejsze zagadnienia zarządzania.

Celem działalności koła jest  m.in. poszerzenie teoretycznej wiedzy dotyczącej zarządzania projektami, procesami oraz zmianami w organizacji. Ponadto rozwój umiejętności w zakresie zarządzania projektami, procesami oraz zmianami poprzez realizację licznych prac badawczych. Koło stawia przede wszystkim na wykorzystywanie teoretycznej wiedzy w praktyce!

Opiekun koła: Waldemar Czachorowski z Katedry Metod Ilościowych i Zastosowania Informatyki

spinka
Studenckie Koło Naukowe EX ANTE

EX ANTE (łac. z wyprzedzeniem) zrzesza osoby, które już teraz chcą wejść w realia problemów prawnych, których mogą doświadczyć w przyszłości. Stawiamy na praktyczną wiedzę, gdzie paragrafy są podstawą rozwiązania, a nie istotą problemu. Dzięki temu z wyprzedzeniem poznajemy najlepsze drogi postępowania w sytuacjach konfliktów prawnych.

Poprzez nasze spotkania staramy się pokazać prawo jako interesujący i przejrzysty aspekt życia oraz pokazać młodym ludziom, że nie ogranicza się ono do zapamiętywania kolejnych artykułów, norm i dekretów. Staramy się przedstawić ścieżki interpretowania prawa w codziennych sytuacjach i nauczyć się dostrzegać liczne konstrukcje prawne pośród otaczających nas organizacji.

Opiekun koła: dr Tomasz Niepytalski z Katedry Administracji i Prawa Administracyjnego ALK

ex ante
Koło Naukowe LEX MEDICA

Jesteśmy Studenckim Kołem Prawa Medycznego i Farmaceutycznego, którego zakres działalności obejmuje pracę naukową i badawczą dot. przede wszystkim prawa medycznego oraz spraw pokrewnych, mając na celu popularyzację wiedzy na ten temat m.in. poprzez organizację regularnych spotkań, warsztatów, konferencji, sesji naukowych oraz szkoleń, a także publikację wyników badań i projektów członków Koła.

Opiekun koła: dr Radosław Tymiński

Kontakt: lexmedica2016@gmail.com

lex medica
Studenckie Koło Naukowe Ekonomii, Polityki, Społeczeństwa TIGER

Studenckie koło naukowe Ekonomii, Polityki i Społeczeństwa TIGER afiliowane przy Centrum Naukowo-Badawczym TIGER.

Nasze koło jest interdyscyplinarne; skupiamy się na problemach współczesnego świata w dobie globalizacji i staramy się odpowiedzieć na pytania co, jak i dlaczego oraz w jaki sposób rozwiązywać problemy obecnych czasów. Szczególny nacisk kładziemy na ekonomię, przedsiębiorczość, relacje społeczne i geopolitykę. Jest to koło tworzone przez studentów i dla studentów. Nie boimy się podejmować kontrowersyjnych tematów, zadawać trudnych pytań, stawiać odważnych tez.

TIGER
Studenckie Koło Naukowe Women in Organisations

Studenckie Koło Naukowe Women in Organisations powstało z potrzeby wspierania młodych kobiet wchodzących na rynek pracy. Wierzymy, że każda młoda kobieta ma w sobie potencjał pozwalający osiągnąć sukces. Poprzez warsztaty, szkolenia, prelekcje i spotkania z kobietami z różnych branż chcemy wspomagać je w ich drodze do sukcesu, wzmacniając ich pewność siebie i wiarę we własne możliwości. Dążymy do stworzenia przestrzeni do wymiany myśli, sugestii i pomysłów, dzięki której studentki będą mogły rozwinąć umiejętności niezbędne przyszłym liderkom.

Opiekun koła: dr Anna Górska

Women in organisation
Kozminski Business Club

Kozminski Business Club to organizacja studencka Akademii Leona Koźmińskiego, która łączy czołowych polskich praktyków biznesu ze studentami, zwiększając ich świadomość biznesową i zawodową. KBC stara się wzmocnić zmotywowanych studentów, dostarczając im cennych umiejętności, które przygotują ich do bycia liderami biznesu.

Działalność Koźmińskiego Klubu Biznesu opiera się na dwóch filarach.

Pierwszy to zgromadzenie przedsiębiorców, studentów Akademii Leona Koźmińskiego oraz osób zainteresowanych biznesem i finansami. KBC tworzy platformę, na której członkowie z różnych środowisk mogą wymieniać doświadczenia, wzajemnie się inspirować, rozwijać umiejętności biznesowe i nawiązywać kontakty.

Drugi to organizacja wydarzeń promujących przedsiębiorczość i inspirujących do dalszego rozwoju. Organizujemy również wydarzenia, które pomogą Ci zdecydować, w jakim kierunku rozwiniesz swoją karierę zawodową.

Logo Kozminski Business Club
Studenckie Koło Naukowe Investment Club

Studenckie Koło Naukowe Investment Club, zwane także Klubem Inwestycyjnym, działa przy Akademii Leona Koźmińskiego. W ramach działalności koła organizowane są spotkania naukowe z inwestorami giełdowymi, a także będą prowadzone badania z zakresu strategii inwestycyjnych. Celami Investment Club jest rozwój i pogłębianie wiedzy z zakresu funkcjonowania rynków finansowych oraz strategii inwestycyjnych. Koło powstało dla studentów wszystkich kierunków Akademii Leona Koźmińskiego, którzy pragną zdobyć praktyczną wiedzę.

Opiekun koła: dr Błażej Podgórski

investment club logo
Koło Naukowe Prawa Karnego "Crimen et Poena"

Koło Naukowe Prawa Karnego "Crimen et Poena" zajmuje się tematyką prawa i postępowania karnego, kryminalistyki, kryminologii oraz penitencjarystyki. Koło organizuje spotkania, wyjazdy, wykłady oraz szkolenia związane z obszarem naszej działalności. Osoba do kontaktu: Monika Bublewicz - mail: 34840@kozminski.edu.pl

crimen et poena logo
Prawnicze Koło Naukowe Lege Artis

Prawnicze Koło Naukowe Lege Artis działające na Akademii Leona Koźmińskiego składa się z trzech sekcji: sekcja Law and Language, sekcja Prawa cywilnego i sekcja Prawa UE. W obszarze Sekcji Law and Language organizujemy warsztaty z zakresu tłumaczenia tekstów prawnych i prawniczych z języka angielskiego na polski, a także warsztaty z udziałem gości (np. prawników lingwistów z instytucji UE). Jest to Legal English w praktyce. Sekcja Prawa Cywilnego zajmuje się prowadzeniem praktycznych zajęć dotyczących między innymi: umów, dochodzenia roszczeń, prawa rodzinnego. W ramach Sekcji Prawa UE poruszamy kwestie instytucjonalne prawa UE, problemów praworządności, zakazu dyskryminacji poszczególnych osób ze względu na orientacje seksualną (wygląd, kolor skóry, język), swobodę przepływu osób. Ponadto zawracamy uwagę na relację między prawem UE, a prawem krajowym.

Opiekun koła: dr Anna Pudło-Jaremek

Logo lege artis
Studencka Poradnia Prawna

Bolączką polskiego systemu edukacji jest nadmierne dogmatyczne podejście do zagadnień, a także nauczanie rzeczy, które stały się przeżytkiem już dawno temu. Rozwijając Studencką Poradnię Prawną, opowiadamy się za zupełnie innym podejściem. 

Studencka Poradnia Prawna ALK to poradnia numer 1 według Rankingu Wydziałów Prawa Rzeczpospolitej 2020.

Działalność w Poradni prowadzona jest pro bono. Pomoc prawną mogą uzyskać tu osoby gorzej sytuowane, których nie stać na skorzystanie z usług kancelarii. Nauka polega na metodzie studium przepadku. Student poszukuje rozwiązań na konkretne problemy prawne. Działalność Poradni opiera się na sporządzaniu opinii prawnych i pism procesowych. Stanowi to właściwe przygotowanie do wykonywania profesji prawniczych. Student ma okazję poznać specyfikę pracy z klientem. Kolegium Prawa ALK organizuje dla członków Poradni specjalistyczne szkolenie psychologiczne, na którym przekazywane są podstawowe umiejętności pracy z klientem, w tym z tzw. trudnym klientem.

W ramach Studenckiej Poradni Prawnej funkcjonują następujące sekcje:

  • prawa administracyjnego
  • prawa karnego
  • prawa cywilnego (trzy sekcje, w tym sekcja prawa rodzinnego)
  • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Kontakt: poradnia@kozminski.edu.pl tel. 22 519 22 38

WIĘCEJ INFORMACJI DLA KLIENTÓW

Opiekunem Poradni jest dr Mateusz Woiński z Katedry Prawa Karnego, tutor na kierunku prawo i finanse.

poradnia prawna