Stypendia i kredyty 

Terminy składania wniosków o stypendia na rok akad. 2018/19 są następujące: 

  • do 1 października  2018 r.  - o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia,
  • do 10 października 2018 r. – o stypendia socjalne,
  • do 15 października 2018 r. –  o stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  • do 31 października 2018 r. – o stypendium rektora dla najlepszych studentów (termin ostateczny)

Wnioski należy składać w pok. D-213.

Informacje o stypendiach (w tym o wnioskach po terminie).

Do wniosku o stypendium socjalne - informacje i wskazówki.