Stypendia i kredyty 

Terminy, miejsce i sposób składania wniosków o stypendia na rok akad. 2020/2021 są następujące: 

  • od 28 września do 5 października 2020 r.  - o stypendia ministra 
    Studenci, którzy zamierzają złożyć wniosek o stypendium ministra proszeni są o jak najszybszy kontakt z Biurem ds. Stypendiów i Studentów Niepełnosprawnych.
  • od 1 października do 10 października 2020 r. – o stypendia socjalne,
  • do 1 października do 15 października 2020 r. –  o stypendia dla osób niepełnosprawnych,
  • od 15 października do 31 października 2020 r. – o stypendia rektora 

Uaktualnione informacje o stypendiach na rok akad. 2020/2021 oraz Regulamin świadczeń będą dostępne na stronie na przełomie września i października b.r. 

Wnioski można składać:

1. do skrzynki z napisem "stypendia" w recepcji budynku D (po wrzuceniu wniosku należy wysłać powiadomienie na adres mailowy paulinasidor@kozminski.edu.pl; dopiero otrzymanie maila zwrotnego z potwierdzeniem, że wniosek wpłynął będzie oznaczało przyjęcie wniosku)'

2. poprzez wysłanie ich pocztą na adres uczelni z dopiskiem "stypendia" lub na nazwisko Magdalena Skopiec'

3. osobiście w siedzibie uczelni (w recepcji budynku D należy zgłosić wizytę w Biurze ds. Stypendiów i Studentów Niepełnosprawnych, pracownik biura zejdzie do  stanowiska obsługi studenta w przestrzeni otwartej: w holu recepcji)

Informacje o stypendiach (w tym o wnioskach po terminie).

Do wniosku o stypendium socjalne - informacje i wskazówki.