Stypendia i kredyty 

System pomocy materialnej dla studentów 

Link do strony internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - informacje na temat pomocy materialnej dla studentów.