Stypendia i kredyty 

Stypendia ministra 

Informacje nt. stypendiów ministra za znaczące osiągnięcia na rok akad. 2020/2021 - link.
STUDENCI, KTÓRZY ZAMIERZAJĄ ZŁOŻYĆ WNIOSEK O STYPENDIUM MINISTRA NA ROK AKAD. 2020/2021 PROSZENIE SĄ O JAK NAJSZYBSZY KONTAKT Z BIUREM DS. STYPENDIÓW I STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Termin przesłania wniosku w wersji elektronicznej: do 5 października 2020 r., na adres skopiec@kozminski.edu.pl

Rektor decyduje o złożeniu wniosku i wysłaniu go do ministra.

Stypendium przyznaje minister na wniosek rektora.

Minister przyzna stypendia do dnia 31 marca 2021 r.

Regulacje prawne

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r.
w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów
i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2019 r., poz. 658) - pobierz plik.

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668, z późn. zm) - pobierz plik