Stypendia i kredyty 

Stypendia ministra 

Informacje nt. stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia na rok akad. 2018/2019 oraz druki wniosków do pobrania znajdują się na stronie ministerstwa - link.

Termin składania wniosków: do 1 października 2018 r. w D-213. Przed złożeniem wniosku proszę o kontakt mailowy i przesłanie wersji elektronicznej wniosku na adres skopiec@kozminski.edu.pl

Wniosek musi zostać zaopiniowany przez Senat uczelni.

Termin składania wniosków

Wnioski o stypendium ministra należy składać w terminie do 1 października 2018 r. w Biurze ds. Stypendiów i Studentów Niepełnosprawnych, w pok. D - 213. 

W razie pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z biurem do 26 września (tel. 22 519 21 80, mail: skopiec@alk.edu.pl).

Na stronie ministerstwa zostanie ogłoszona lista stypendiów przyznanych. Do uczelni i studentów zostaną wysłane z ministerstwa decyzje administracyjne w sprawie przyznania lub odmowy przyznania stypendium. 

Listy stypendiów przyznanych ogłaszane były dotąd w grudniu danego roku.

Regulacje prawne

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom (Dz. U. z 2015 r., poz. 1050) - pobierz plik.

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2183, z późn. zm)