Stypendia i kredyty 

Odwoławcza Komisja Stypendialna 

Skład odwoławczej komisji stypendialnej

Skład Odwoławczej Komisji Stypendialnej w Akademii Leona Koźmińskiego w roku akad. 2019/20:

  • Adrianna Baranowska - studentka
  • Dagmara Ciupa - studentka
  • Stella Falenta - studentka
  • Patrycja Hobler-Micherska - studentka
  • Jadwiga Czarnota - pracownik ALK (Kierownik Dziekanatu Kolegium ZiF)
  • Ewa Wiśniewska - pracownik ALK (Kierownik Dziekanatu Kolegium Prawa)

Kontakt z członkami OKS - za pośrednictwem samorządu studenckiego lub Biura ds. Stypendiów i Studentów Niepełnosprawnych.