Stypendia i kredyty 

KREDYTY STUDENCKIE 

Informacje o kredytach studenckich w roku akad. 2018/19 znajdują się na stronie ministerstwa - link oraz na stronie Konstytucja dla Nauki - link

UWAGA - od 1 stycznia 2019 r. ZMIANA PRZEPISÓW!

nowe rozporządzenie - pobierz plik

Zaświadczenie o studiach do banku

Studenci starający się o kredyt muszą dostarczyć bankowi wraz z innymi dokumentami zaświadczenie potwierdzające, że wnioskodawca jest studentem, doktorantem albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia albo do szkoły doktorskiej.

Zaświadczenie do banku wystawione zostaje w Biurze ds. Stypendiów i Studentów Niepełnosprawnych (BdsSiSN) - pok. D-213; zaświadczenie podpisane musi zostać przez osobę upoważnioną przez Rektora.

Podstawą wydania zaświadczenia jest potwierdzenie przez pracownika właściwego dziekanatu  statusu studenta. Student powinien najpierw uzyskać potwierdzenie danych na zaświadczeniu w dziekanacie.  Z zaświadczeniem z dziekanatu student powinien udać się do Biura ds. Stypendiów i Studentów Niepełnosprawnych po zaświadczenie do banku. 

DROGA MAILOWA
Możliwe jest przesłanie do Biura ds. Stypendiów i Studentów Niepełnosprawnych (BdsSiSN) drogą mailową (skopiec@alk.edu.pl)  prośby o wydanie zaświadczenia. W mailu należy podać imię, nazwisko, nr albumu, kierunek studiów, poziom studiów (I st./II st./jednolite magisterskie).

Zaświadczenie zostanie przygotowane na podstawie takiego zgłoszenia, potwierdzone w dziekanacie, a student zostanie drogą mailową powiadomiony o terminie odbioru zaświadczenia w BdsSiSN.

Najlepsi absolwenci po roku akad. 2017/2018

Listy najlepszych absolwentów po roku akad. 2017/2018 na poszczególnych poziomach studiów:

UWAGA!  W dn. 18 grudnia do godz. 16.15 pliki do pobrania dotyczące studiów pierwszego i drugiego stopnia  były niepoprawne. Poniżej poprawne pliki.

studia pierwszego stopnia - pobierz plik
studia drugiego stopnia - pobierz plik
studia jednolite magisterskie - pobierz plik