Stypendia i kredyty 

KREDYTY STUDENCKIE 

Informacje o kredytach studenckich w roku akad. 2018/19 znajdują się na stronie ministerstwa - link oraz na stronie Konstytucja dla Nauki - link

UWAGA - od 1 stycznia 2019 r. ZMIANA PRZEPISÓW!

nowe rozporządzenie - pobierz plik

W ROKU AKAD. 2019/2020 - BEZ ZMIAN.

Zaświadczenie o studiach do banku

Studenci starający się o kredyt muszą dostarczyć bankowi wraz z innymi dokumentami zaświadczenie potwierdzające, że wnioskodawca jest studentem, doktorantem albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia albo do szkoły doktorskiej.

Zaświadczenie do banku wystawione zostaje w Biurze ds. Stypendiów i Studentów Niepełnosprawnych (BdsSiSN) - pok. D-213; zaświadczenie podpisane musi zostać przez osobę upoważnioną przez Rektora.

Podstawą wydania zaświadczenia jest potwierdzenie przez pracownika właściwego dziekanatu  statusu studenta. Student powinien najpierw uzyskać potwierdzenie danych na zaświadczeniu w dziekanacie.  Z zaświadczeniem z dziekanatu student powinien udać się do Biura ds. Stypendiów i Studentów Niepełnosprawnych po zaświadczenie do banku. 

DROGA MAILOWA
Możliwe jest przesłanie do Biura ds. Stypendiów i Studentów Niepełnosprawnych (BdsSiSN) drogą mailową (skopiec@alk.edu.pl)  prośby o wydanie zaświadczenia. W mailu należy podać imię, nazwisko, nr albumu, kierunek studiów, poziom studiów (I st./II st./jednolite magisterskie).

Zaświadczenie zostanie przygotowane na podstawie takiego zgłoszenia, potwierdzone w dziekanacie, a student zostanie drogą mailową powiadomiony o terminie odbioru zaświadczenia w BdsSiSN.

Wysokość dochodu uprawniająca do kredytu w roku akad. 2019/2020

Na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich (Dz. U. poz. 2468) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustalił, że wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy uprawniająca do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2019/2020 wynosi 2500 zł.

Zasady wyłaniania najlepszych absolwentów

Zarządzenie w sprawie organizacji procesu wyłaniania najlepszych absolwentów - pobierz plik

Najlepsi absolwenci po roku akad. 2018/2019

Listy najlepszych absolwentów po roku akad. 2018/2019 na poszczególnych poziomach studiów:

studia pierwszego stopnia - pobierz plik
studia drugiego stopnia - pobierz plik
studia jednolite magisterskie - pobierz plik